Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook Posts

10 miesięcy temu

➡ Limity płatności gotówkowych w 2024 roku

Zakaz płatności gotówką w transakcjach powyżej 8.000 zł miał zacząć obowiązywać już od Nowego Roku. Trzykrotne zmiany w przepisach w tym zakresie uchyliły jednak te restrykcje. Jakie limity obowiązywać będą ostatecznie od przyszłego roku?

Nowe, rygorystyczne limity płatności gotówką uchwalone zostały już w ramach tzw. Polskiego Ładu. Uchwalone wówczas ograniczenia dla płatności gotówkowych nie weszły jednak w życie od razu, lecz miały zacząć obowiązywać w późniejszych terminach.

Obecny limit płatności gotówkowych wynosi 15.000 zł i dotyczy tylko transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Nowelizacja ustawy zawarta w ramach Polskiego Ładu przewidywała jednak obniżenie tego limitu do kwoty 8.000 zł. Co więcej, nowe przepisy wprowadzały również zupełnie nowy limit dla obrotu gotówkowego, tj. dla płatności dokonywanych na rzecz firmy przez konsumenta. Limit dla takich płatności konsumenckich miał wynieść 20.000 zł.

Przepisy dotyczące nowych, znacznie obniżonych limitów zostały uchwalone i opublikowane w Dzienniku Ustaw w 2021 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, zaostrzone restrykcje dotyczące używania gotówki, miały zacząć obowiązywać już w 2023 roku.

Pod koniec 2022 roku uchwalona została jednak kolejna nowelizacja w tym zakresie. Znowelizowane przepisy utrzymywały co prawda wspomniane wyżej limity, ale przesuwały termin ich wejścia w życie o całe 12 miesięcy. Zgodnie z tą wersją przepisów, nowe limity miały zatem zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

W kwietniu 2023 roku do Sejmu niespodziewanie trafił jednak kolejny, trzeci już projekt ustawy, zmieniający przepisy o limitach gotówkowych. Ta nowelizacja jednak nie zakładała ani przesunięcia terminów, ani nawet zmiany wprowadzonych już limitów. Ku ogromnemu zaskoczeniu, przepisy trzeciej nowelizacji całkowicie uchylały bowiem zmiany wprowadzone w pierwszej i drugiej nowelizacji.

Wspomniana, trzecia nowelizacja przepisów o limitach gotówkowych, po uchwaleniu przez Sejm i podpisie Prezydenta, została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że nowych, rygorystycznych limitów nie będzie w ogóle.

Uchylenie poprzedniej wersji przepisów oznacza zatem, iż limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami w 2024 roku utrzymany zostanie na dotychczasowym poziomie 15.000 zł.

Uchwalenie nowych przepisów oznacza również utrzymanie braku ograniczeń gotówkowych dla transakcji z udziałem konsumentów. Co istotne, nowe przepisy nie przewidują również wprowadzenia takich ograniczeń w przyszłości.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Limity płatności gotówkowych w 2024 roku Zakaz płatności gotówką w transakcjach powyżej 8.000 zł miał zacząć obowiązywać już od Nowego Roku. Trzykrotne zmiany w przepisach w tym zakresie uchyliły jednak te restrykcje. Jakie limity obowiązywać będą ostatecznie od przyszłego roku? Nowe, rygorystyczne limity płatności gotówką uchwalone zostały już w ramach tzw. Polskiego Ładu. Uchwalone wówczas ograniczenia dla płatności gotówkowych nie weszły jednak w życie od razu, lecz miały zacząć obowiązywać w późniejszych terminach. Obecny limit płatności gotówkowych wynosi 15.000 zł i dotyczy tylko transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Nowelizacja ustawy zawarta w ramach Polskiego Ładu przewidywała jednak obniżenie tego limitu do kwoty 8.000 zł. Co więcej, nowe przepisy wprowadzały również zupełnie nowy limit dla obrotu gotówkowego, tj. dla płatności dokonywanych na rzecz firmy przez konsumenta. Limit dla takich płatności konsumenckich miał wynieść 20.000 zł. Przepisy dotyczące nowych, znacznie obniżonych limitów zostały uchwalone i opublikowane w Dzienniku Ustaw w 2021 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, zaostrzone restrykcje dotyczące używania gotówki, miały zacząć obowiązywać już w 2023 roku. Pod koniec 2022 roku uchwalona została jednak kolejna nowelizacja w tym zakresie. Znowelizowane przepisy utrzymywały co prawda wspomniane wyżej limity, ale przesuwały termin ich wejścia w życie o całe 12 miesięcy. Zgodnie z tą wersją przepisów, nowe limity miały zatem zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. W kwietniu 2023 roku do Sejmu niespodziewanie trafił jednak kolejny, trzeci już projekt ustawy, zmieniający przepisy o limitach gotówkowych. Ta nowelizacja jednak nie zakładała ani przesunięcia terminów, ani nawet zmiany wprowadzonych już limitów. Ku ogromnemu zaskoczeniu, przepisy trzeciej nowelizacji całkowicie uchylały bowiem zmiany wprowadzone w pierwszej i drugiej nowelizacji. Wspomniana, trzecia nowelizacja przepisów o limitach gotówkowych, po uchwaleniu przez Sejm i podpisie Prezydenta, została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że nowych, rygorystycznych limitów nie będzie w ogóle. Uchylenie poprzedniej wersji przepisów oznacza zatem, iż limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami w 2024 roku utrzymany zostanie na dotychczasowym poziomie 15.000 zł. Uchwalenie nowych przepisów oznacza również utrzymanie braku ograniczeń gotówkowych dla transakcji z udziałem konsumentów. Co istotne, nowe przepisy nie przewidują również wprowadzenia takich ograniczeń w przyszłości.
11 miesięcy temu

➡ Korzyści dla przedsiębiorców korzystających z KSeF

Już wiadomo, że większość przedsiębiorców będzie zobowiązana wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. Jedynie przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego mają termin ten odroczony do 1 stycznia 2025 r.
Jakie są korzyści korzystania z KSeF?.

Założeniem wprowadzenia KSeF jest m in. dalsze ograniczenia luki w podatku od towarów i usług. Od kilku lat ustawodawca wprowadza kolejne narzędzie mające na celu jej uszczelnienie. I tak w systemie podatkowym obowiązuje już konieczność przesyłania jednolitych plików kontrolnych (JPK), mechanizm podzielonej płatności (split payment), możliwość czasowego zablokowania rachunku bankowego, czy opodatkowania transakcji, która nie wywołuje skutków podatkowych (klauzula o unikaniu opodatkowania – GAAR).

🟣 KSeF-elektroniczna faktura w kilka minut u nabywcy

Krajowy System e-Faktur dołącza do ww. narzędzi. W przypadku wystawienia faktury w systemie, w pierwszej kolejności jest ona udostępniana organom skarbowym. Dopiero później trafia do kontrahenta. Według zapewnień Ministerstwa Finansów cały obieg ma się odbywać w czasie rzeczywistym, co oznacza, że w ciągu kilku minut faktura powinna znaleźć się u nabywcy.

🟣 Czy wprowadzenie KSeF dołoży kolejnych obowiązków przedsiębiorcom i stanowi kolejne rozszerzenie uprawnień organów skarbowych?

Niewątpliwą korzyścią z wystawiania faktur w systemie jest właśnie czas dostarczenia ich nabywcy. Skrócenie czasu doręczenia faktury oznacza również skrócenie czasu otrzymania płatności. Jeśli bowiem faktura ma być zapłacona w terminie siedmiu dni od jej otrzymania, a doręczenie np. pocztą trwa 5 dni roboczych (+ sobota i niedziela), sprzedawca może czekać na otrzymanie płatności nawet 14 dni.

🟣 Doręczenie faktury w KSeF

Doręczenie faktury wystawionej w KSeF następuje tego samego dnia, a zatem powyższy termin skraca się do 7 dni. Odbiorca faktury nie ma możliwości nieodebrania faktury tak jak np. przy doręczeniu pocztą tradycyjną, czy mailową. Uznaje się ją bowiem za doręczoną z momentem nadania jej numeru identyfikacyjnego. Nie ma więc możliwości, by odbiorca nie odebrał awiza, czy nie przesłał potwierdzenia odbioru maila. Ograniczy to konieczność finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw kredytami, czy pożyczkami. Poprawie ulegnie bowiem ich płynność finansowa.

🟣 Archiwizacja dokumentów

Niewątpliwie zaletą wprowadzenia systemu elektronicznego jest archiwizacja dokumentów. KSeF ma bowiem przechowywać faktury przez 10 lat. Po pierwsze zatem przedsiębiorcy nie będą ponosić kosztów przechowywania dokumentów. Po drugie natomiast zlikwidowany zostanie problem „zaginionych” faktur. W związku z tym, że faktury będą miały postać elektroniczną, będą dostępne dla przedsiębiorcy z każdego miejsca, w którym się znajduje.

🟣 KSeF ile to będzie kosztować?

Wdrożenie KSeF może wiązać się także z poniesieniem wydatków na przystosowanie użytkowanych programów służących do fakturowania do nowych wymagań. Wydatki takie należy traktować jako koszty pośrednio związane z przychodami. Mogą one być odliczane w miesiącu, w którym zostały poniesione. Natomiast w przypadku zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania, należy włączyć je do ewidencji środków niematerialnych i prawnych i amortyzować. Nie można w takim wypadku ujmować wydatku w bieżących kosztach.

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Korzyści dla przedsiębiorców korzystających z KSeF Już wiadomo, że większość przedsiębiorców będzie zobowiązana wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. Jedynie przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego mają termin ten odroczony do 1 stycznia 2025 r. 
Jakie są korzyści korzystania z KSeF?. Założeniem wprowadzenia KSeF jest m in. dalsze ograniczenia luki w podatku od towarów i usług. Od kilku lat ustawodawca wprowadza kolejne narzędzie mające na celu jej uszczelnienie. I tak w systemie podatkowym obowiązuje już konieczność przesyłania jednolitych plików kontrolnych (JPK), mechanizm podzielonej płatności (split payment), możliwość czasowego zablokowania rachunku bankowego, czy opodatkowania transakcji, która nie wywołuje skutków podatkowych (klauzula o unikaniu opodatkowania – GAAR). 🟣 KSeF-elektroniczna faktura w kilka minut u nabywcy Krajowy System e-Faktur dołącza do ww. narzędzi. W przypadku wystawienia faktury w systemie, w pierwszej kolejności jest ona udostępniana organom skarbowym. Dopiero później trafia do kontrahenta. Według zapewnień Ministerstwa Finansów cały obieg ma się odbywać w czasie rzeczywistym, co oznacza, że w ciągu kilku minut faktura powinna znaleźć się u nabywcy. 🟣 Czy wprowadzenie KSeF dołoży kolejnych obowiązków przedsiębiorcom i stanowi kolejne rozszerzenie uprawnień organów skarbowych? Niewątpliwą korzyścią z wystawiania faktur w systemie jest właśnie czas dostarczenia ich nabywcy. Skrócenie czasu doręczenia faktury oznacza również skrócenie czasu otrzymania płatności. Jeśli bowiem faktura ma być zapłacona w terminie siedmiu dni od jej otrzymania, a doręczenie np. pocztą trwa 5 dni roboczych (+ sobota i niedziela), sprzedawca może czekać na otrzymanie płatności nawet 14 dni. 🟣 Doręczenie faktury w KSeF Doręczenie faktury wystawionej w KSeF następuje tego samego dnia, a zatem powyższy termin skraca się do 7 dni. Odbiorca faktury nie ma możliwości nieodebrania faktury tak jak np. przy doręczeniu pocztą tradycyjną, czy mailową. Uznaje się ją bowiem za doręczoną z momentem nadania jej numeru identyfikacyjnego. Nie ma więc możliwości, by odbiorca nie odebrał awiza, czy nie przesłał potwierdzenia odbioru maila. Ograniczy to konieczność finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw kredytami, czy pożyczkami. Poprawie ulegnie bowiem ich płynność finansowa. 🟣 Archiwizacja dokumentów Niewątpliwie zaletą wprowadzenia systemu elektronicznego jest archiwizacja dokumentów. KSeF ma bowiem przechowywać faktury przez 10 lat. Po pierwsze zatem przedsiębiorcy nie będą ponosić kosztów przechowywania dokumentów. Po drugie natomiast zlikwidowany zostanie problem „zaginionych” faktur. W związku z tym, że faktury będą miały postać elektroniczną, będą dostępne dla przedsiębiorcy z każdego miejsca, w którym się znajduje. 🟣 KSeF ile to będzie kosztować? Wdrożenie KSeF może wiązać się także z poniesieniem wydatków na przystosowanie użytkowanych programów służących do fakturowania do nowych wymagań. Wydatki takie należy traktować jako koszty pośrednio związane z przychodami. Mogą one być odliczane w miesiącu, w którym zostały poniesione. Natomiast w przypadku zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania, należy włączyć je do ewidencji środków niematerialnych i prawnych i amortyzować. Nie można w takim wypadku ujmować wydatku w bieżących kosztach. źródło: pit.pl
11 miesięcy temu

➡ Zatrudnienie pracownika w firmie – umowa o pracę, zlecenie a może umowa o dzieło?

W trakcie prowadzania działalności gospodarczej przedsiębiorcy wielokrotnie mają potrzebę zatrudnienia pracownika? Co wybrać, umowę o pracę zlecenie czy dzieło? Jakie są obowiązki w czasie zatrudnienia pracownika? Jakie różnice między umową o pracę, zleceniem czy umową o dzieło?

🟣 Umowa o pracę

Podstawowa forma zatrudnienia określona przez Kodeks pracy to umowa o pracę. Zasady jej zawierania określa Kodeks pracy. Przy zatrudnianiu pracownika na umowę o pracę pracodawca ma określone obowiązki. Musi skierować pracownika na badania lekarskie, następnie trzeba określić zasady zatrudnienia. W umowie o pracę należy określić strony umowy, wskazać adres siedziby pracodawcy oraz określić rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i wynagradzania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowę o pracę można zawrzeć na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony. W umowie należy wskazać dzień rozpoczęcia pracy oraz wymiar czasu pracy np. cały etat, oraz określić wynagrodzenie, oraz jego składniki.

Wynagrodzenie w umowie o pracę wskazuje się brutto i nie może być ono mniejsze o minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 3.600 zł . W przypadku umowy na okres próbny pracodawca ma obowiązek wskazać, na jaki czas zawarta zostanie umowa na czas określony, po zakończeniu okresu próbnego.

Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na umowę o pracę, musi pamiętać o przeprowadzeniu szkolenia bhp dla zatrudnianego pracownika. Umowę o pracę należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy / rozpoczęcia pracy.

🟣 Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, uregulowana została poza Kodeksem pracy. Jest to umowa starannego działania i w jej treści należy wskazać, jakie czynności ma wykonać zleceniobiorca. W umowie należy określić czas trwania zlecenia oraz wysokość wynagrodzenia, oraz sposób rozliczenia. W zakresie umowy zlecenia trzeba być ostrożnym. Bowiem kiedy chcemy mieć pracownika na stałe, który w stałym miejscu i godzinach wykonuje prace, jest podporządkowany pracodawcy w zakresie organizacyjny i służbowym to taka umowa może być w razie kontroli Inspekcji Pracy potraktowana jak umowa o pracę. Zawieranie umów zlecenie może być potraktowane jako wykroczenie, jeżeli umowa jest wykonywana jak umowa o pracę. W takiej sytuacji przedsiębiorca może otrzymać mandat, zostać zobowiązany do zawarcia umowy o pracę oraz wypłacenia wynagrodzenia jak za umowę o pracę i rozliczenia urlopu wypoczynkowego.

W przypadku umowy zlecenia trzeba pamiętać o wskazaniu od kiedy i do kiedy ma być zawarta umowa. W umowie tej należy opisać, co dokładnie zleceniobiorca ma wykonywać. Nie należy określać i używać takich pojęć jak np. „stanowisko”. W umowie powinna być wskazana stawka wynagrodzenia brutto za godzinę, nie mniejsza niż aktualnie obowiązująca stawka godzinowa, aktualnie wynosząca 23,50 zł.

Stroną umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Umowę tą można wypowiedzieć praktycznie w każdym momencie.

W przypadku zawarcia umowy zlecenia należy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy zgłosić ją do ZUS.

Trzeba też pamiętać, że zleceniobiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przepracowanego czasu. W ewidencji zleceniobiorca powinien wskazać, ile godzin przepracował, w danym miesiącu do rozliczenia według określonej w umowie stawki.

W przypadku umowy zlecenia zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania współpracownika na badania lekarskie czy przeprowadzenia szkolenia bhp.

🟣Umowa o dzieło

W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie potrzebuje pracownika na stałe, może rozważyć zawarcie umowy na wykonanie określonego zadania, w tym przypadku może skorzystać z uregulowanej w Kodeksie cywilnym umowy o dzieło. W przypadku tej umowy przedsiębiorca nie musi odprowadzać do ZUS składek. Jednak żeby umowa była umową o dzieło, muszą być spełnione określone przesłanki.

Umowa o dzieło nazywana jest umową rezultatu, czyli odmiennie niż umowa zlecenia, która jest umową starannego działania.

W przypadku umowy o dzieło powinien być jej efektem określony rezultat, np. wykonana strona internetowa czy wykonany nowy mebel. Umowę o dzieło przedsiębiorca musi zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od jej zawarcia na druku ZUS RUD. Brak zgłoszenia umowy do ZUS może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5.000 zł.

🟣 Plusy i minusy umowy o pracę, zlecenia i dzieła

W przypadku umowy o pracę pracownik otrzymuje gwarancję minimalnego wynagrodzenia, prawo do urlopu, ubezpieczenia społecznego i wielu przypadkach ochrony stosunku pracy. W przypadku umowy o pracę i zlecenia inaczej kształtuje się odpowiedzialność pracownika. W przypadku umowy o pracę, jeżeli szkoda została przez pracownika wyrządzona nieumyślnie, wtedy wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. W sytuacji kiedy szkoda została wyrządzona umyślenie, pracownik ma obowiązek naprawienia całej szkody. Zleceniobiorca z kolei odpowiada za wyrządzone szkody całym swoim majątkiem. Dlatego zawierając taką umowę, będąc zleceniobiorcą, warto pomyśleć o wykupieniu polisy OC lub ograniczeniu zakresu odpowiedzialności. W zakresie umowy o pracę w Kodeksie pracy uregulowano kwestie wypowiedzenia, są to odpowiednio 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące. W przypadku zlecenia można wypowiedzieć umowę praktycznie w każdym czasie.

W czasie umowy zlecenia, zleceniobiorcy nie przysługuje urlop. Pracodawca osobie zatrudnionej na umowę o pracę ma też obowiązek udzielić urlopu na żądanie czy urlopów okolicznościowych. Pracujący na umowę zlecenia czy dzieło takich przywilejów nie mają.

W przypadku umowy o pracę pracownik ma prawo do ubezpieczeń społecznych. Pracodawca i pracownik odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, emerytalne oraz rentowe. Pracownikowi przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego oraz zasiłku chorobowego.

Z kolei zleceniobiorca opłaca tylko składkę zdrowotną, wypadkową, rentową i emerytalną, składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. W przypadku kiedy zleceniobiorca nie zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego, nie ma prawa do zwolnienia lekarskiego i uzyskania zasiłku chorobowego. To samo dotyczy prawa do zasiłku macierzyńskiego czy do opieki nad dzieckiem.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Zatrudnienie pracownika w firmie – umowa o pracę, zlecenie a może umowa o dzieło? W trakcie prowadzania działalności gospodarczej przedsiębiorcy wielokrotnie mają potrzebę zatrudnienia pracownika? Co wybrać, umowę o pracę zlecenie czy dzieło? Jakie są obowiązki w czasie zatrudnienia pracownika? Jakie różnice między umową o pracę, zleceniem czy umową o dzieło? 🟣 Umowa o pracę Podstawowa forma zatrudnienia określona przez Kodeks pracy to umowa o pracę. Zasady jej zawierania określa Kodeks pracy. Przy zatrudnianiu pracownika na umowę o pracę pracodawca ma określone obowiązki. Musi skierować pracownika na badania lekarskie, następnie trzeba określić zasady zatrudnienia. W umowie o pracę należy określić strony umowy, wskazać adres siedziby pracodawcy oraz określić rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i wynagradzania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowę o pracę można zawrzeć na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony. W umowie należy wskazać dzień rozpoczęcia pracy oraz wymiar czasu pracy np. cały etat, oraz określić wynagrodzenie, oraz jego składniki. Wynagrodzenie w umowie o pracę wskazuje się brutto i nie może być ono mniejsze o minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 3.600 zł . W przypadku umowy na okres próbny pracodawca ma obowiązek wskazać, na jaki czas zawarta zostanie umowa na czas określony, po zakończeniu okresu próbnego. Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na umowę o pracę, musi pamiętać o przeprowadzeniu szkolenia bhp dla zatrudnianego pracownika. Umowę o pracę należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy / rozpoczęcia pracy. 🟣 Umowa zlecenie Umowa zlecenie, uregulowana została poza Kodeksem pracy. Jest to umowa starannego działania i w jej treści należy wskazać, jakie czynności ma wykonać zleceniobiorca. W umowie należy określić czas trwania zlecenia oraz wysokość wynagrodzenia, oraz sposób rozliczenia. W zakresie umowy zlecenia trzeba być ostrożnym. Bowiem kiedy chcemy mieć pracownika na stałe, który w stałym miejscu i godzinach wykonuje prace, jest podporządkowany pracodawcy w zakresie organizacyjny i służbowym to taka umowa może być w razie kontroli Inspekcji Pracy potraktowana jak umowa o pracę. Zawieranie umów zlecenie może być potraktowane jako wykroczenie, jeżeli umowa jest wykonywana jak umowa o pracę. W takiej sytuacji przedsiębiorca może otrzymać mandat, zostać zobowiązany do zawarcia umowy o pracę oraz wypłacenia wynagrodzenia jak za umowę o pracę i rozliczenia urlopu wypoczynkowego. W przypadku umowy zlecenia trzeba pamiętać o wskazaniu od kiedy i do kiedy ma być zawarta umowa. W umowie tej należy opisać, co dokładnie zleceniobiorca ma wykonywać. Nie należy określać i używać takich pojęć jak np. „stanowisko”. W umowie powinna być wskazana stawka wynagrodzenia brutto za godzinę, nie mniejsza niż aktualnie obowiązująca stawka godzinowa, aktualnie wynosząca 23,50 zł. Stroną umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Umowę tą można wypowiedzieć praktycznie w każdym momencie. W przypadku zawarcia umowy zlecenia należy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy zgłosić ją do ZUS. Trzeba też pamiętać, że zleceniobiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przepracowanego czasu. W ewidencji zleceniobiorca powinien wskazać, ile godzin przepracował, w danym miesiącu do rozliczenia według określonej w umowie stawki. W przypadku umowy zlecenia zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania współpracownika na badania lekarskie czy przeprowadzenia szkolenia bhp. 🟣Umowa o dzieło W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie potrzebuje pracownika na stałe, może rozważyć zawarcie umowy na wykonanie określonego zadania, w tym przypadku może skorzystać z uregulowanej w Kodeksie cywilnym umowy o dzieło. W przypadku tej umowy przedsiębiorca nie musi odprowadzać do ZUS składek. Jednak żeby umowa była umową o dzieło, muszą być spełnione określone przesłanki. Umowa o dzieło nazywana jest umową rezultatu, czyli odmiennie niż umowa zlecenia, która jest umową starannego działania. W przypadku umowy o dzieło powinien być jej efektem określony rezultat, np. wykonana strona internetowa czy wykonany nowy mebel. Umowę o dzieło przedsiębiorca musi zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od jej zawarcia na druku ZUS RUD. Brak zgłoszenia umowy do ZUS może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5.000 zł. 🟣 Plusy i minusy umowy o pracę, zlecenia i dzieła W przypadku umowy o pracę pracownik otrzymuje gwarancję minimalnego wynagrodzenia, prawo do urlopu, ubezpieczenia społecznego i wielu przypadkach ochrony stosunku pracy. W przypadku umowy o pracę i zlecenia inaczej kształtuje się odpowiedzialność pracownika. W przypadku umowy o pracę, jeżeli szkoda została przez pracownika wyrządzona nieumyślnie, wtedy wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. W sytuacji kiedy szkoda została wyrządzona umyślenie, pracownik ma obowiązek naprawienia całej szkody. Zleceniobiorca z kolei odpowiada za wyrządzone szkody całym swoim majątkiem. Dlatego zawierając taką umowę, będąc zleceniobiorcą, warto pomyśleć o wykupieniu polisy OC lub ograniczeniu zakresu odpowiedzialności. W zakresie umowy o pracę w Kodeksie pracy uregulowano kwestie wypowiedzenia, są to odpowiednio 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące. W przypadku zlecenia można wypowiedzieć umowę praktycznie w każdym czasie. W czasie umowy zlecenia, zleceniobiorcy nie przysługuje urlop. Pracodawca osobie zatrudnionej na umowę o pracę ma też obowiązek udzielić urlopu na żądanie czy urlopów okolicznościowych. Pracujący na umowę zlecenia czy dzieło takich przywilejów nie mają. W przypadku umowy o pracę pracownik ma prawo do ubezpieczeń społecznych. Pracodawca i pracownik odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, emerytalne oraz rentowe. Pracownikowi przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego oraz zasiłku chorobowego. Z kolei zleceniobiorca opłaca tylko składkę zdrowotną, wypadkową, rentową i emerytalną, składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. W przypadku kiedy zleceniobiorca nie zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego, nie ma prawa do zwolnienia lekarskiego i uzyskania zasiłku chorobowego. To samo dotyczy prawa do zasiłku macierzyńskiego czy do opieki nad dzieckiem.
11 miesięcy temu

➡ ZUS 2024: Składki ZUS wzrosną do 1.600 zł

Znane już nowe składki ZUS, jakie zapłacą przedsiębiorcy od Nowego Roku. Podwyżka będzie jeszcze wyższa niż planowano i wyniesie niemal 13%. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wzrośnie do 1.600 zł❗️

Wysokość nowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą zależy od wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej.

Wstępną wysokość składek ZUS na 2024 rok poznaliśmy już trzy miesiące temu. Wtedy to bowiem rząd opublikował założenia do budżetu na rok 2024.

Dziś wiemy już jednak, że podwyżka składek ZUS w 2024 roku będzie jeszcze wyższa, niż wynikało to z opublikowanych wcześniej założeń. Ministerstwo Finansów opublikowało już bowiem oficjalny projekt ustawy budżetowej na 2024 rok.

🟣 Składki ZUS dla firm wyższe aż o 12,8%

Z projektu budżetu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, możemy dowiedzieć się, iż prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2024 ustalone zostało na poziomie wyższym niż pierwotnie planowano. Według ustawy budżetowej, w 2024 roku wyniesie ono bowiem aż 7.824 zł.

🟣 Ile zatem wyniosą składki ZUS w 2024 roku?

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czyli kwota 4.694,40 zł. Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2024 wynosić będą zatem odpowiednio:

☑ Składka emerytalna 916,35 zł wzrost o 104,12 zł
☑ Składka rentowa 375,55 zł wzrost o 42,67 zł
☑ Składka chorobowa 115,01 zł wzrost o 13,07 zł
☑ Składka wypadkowa 78,40 zł wzrost o 8,91 zł
☑ Składka na Fundusz Pracy 115,01 zł wzrost o 13,07 zł

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2024 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1.600,32 zł wobec 1.418,48 zł w roku 2023. Oznacza to wzrost o 181,84 zł czyli aż o 12,8% w stosunku do roku 2023.

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od wybranej formy opodatkowania.

Pozostali przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną, której wysokość w 2024 roku kalkulowana będzie na podstawie osiągniętego dochodu.

🟣 Nowe firmy zapłacą aż 23% więcej

Jeszcze bardziej wzrosną składki ZUS dla tzw. "nowych przedsiębiorców", czyli osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 30 miesięcy.

Wysokość preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm kalkulowana jest w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku zapowiada się zaś na rekordowo wysokim poziomie. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku wzrośnie bowiem do poziomu aż 4.300 zł. Oznacza to, że składki ZUS dla nowych firm w 2024 roku wzrosną aż o 23,2%.

źródło:

zus.pox.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ ZUS 2024: Składki ZUS wzrosną do 1.600 zł Znane już nowe składki ZUS, jakie zapłacą przedsiębiorcy od Nowego Roku. Podwyżka będzie jeszcze wyższa niż planowano i wyniesie niemal 13%. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wzrośnie do 1.600 zł❗️ Wysokość nowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą zależy od wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej. Wstępną wysokość składek ZUS na 2024 rok poznaliśmy już trzy miesiące temu. Wtedy to bowiem rząd opublikował założenia do budżetu na rok 2024. Dziś wiemy już jednak, że podwyżka składek ZUS w 2024 roku będzie jeszcze wyższa, niż wynikało to z opublikowanych wcześniej założeń. Ministerstwo Finansów opublikowało już bowiem oficjalny projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. 🟣 Składki ZUS dla firm wyższe aż o 12,8% Z projektu budżetu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, możemy dowiedzieć się, iż prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2024 ustalone zostało na poziomie wyższym niż pierwotnie planowano. Według ustawy budżetowej, w 2024 roku wyniesie ono bowiem aż 7.824 zł. 🟣 Ile zatem wyniosą składki ZUS w 2024 roku? Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czyli kwota 4.694,40 zł. Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2024 wynosić będą zatem odpowiednio: ☑ Składka emerytalna       916,35 zł wzrost o 104,12 zł
☑ Składka rentowa       375,55 zł wzrost o 42,67 zł
☑ Składka chorobowa       115,01 zł wzrost o 13,07 zł
☑ Składka wypadkowa        78,40 zł wzrost o  8,91 zł
☑ Składka na Fundusz Pracy   115,01 zł wzrost o 13,07 zł Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2024 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1.600,32 zł wobec 1.418,48 zł w roku 2023. Oznacza to wzrost o 181,84 zł czyli aż o 12,8% w stosunku do roku 2023. Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od wybranej formy opodatkowania. Pozostali przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną, której wysokość w 2024 roku kalkulowana będzie na podstawie osiągniętego dochodu. 🟣 Nowe firmy zapłacą aż 23% więcej Jeszcze bardziej wzrosną składki ZUS dla tzw. nowych przedsiębiorców, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 30 miesięcy. Wysokość preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm kalkulowana jest w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku zapowiada się zaś na rekordowo wysokim poziomie. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku wzrośnie bowiem do poziomu aż 4.300 zł. Oznacza to, że składki ZUS dla nowych firm w 2024 roku wzrosną aż o 23,2%. źródło: zus.pox.pl
11 miesięcy temu

➡ Nowa wersja e-faktury KSeF. Jak z niej korzystać?

Począwszy od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy krajowi będą zobowiązani do wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W ostatnich tygodniach Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 września br. w KSeF zacznie obowiązywać nowa, druga struktura faktury elektronicznej.

🟣 Rola faktury ustrukturyzowanej
Aktualnie faktury ustrukturyzowane stanowią jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok tradycyjnych dokumentów papierowych oraz dotychczasowych faktur elektronicznych. Generowane i odbierane za pośrednictwem teleinformatycznego systemu Ministerstwa Finansów - Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), staną się nieodłącznym narzędziem dla wszystkich podatników.

- Jednolity standard e-faktury w ramach KSeF ma uprościć dokumentowanie transakcji, przyspieszyć i zautomatyzować ich wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację. Podatnicy będą dysponować w czasie rzeczywistym informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych, w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że od 1 stycznia 2022 r. do 8 sierpnia 2023 r. w środowisku produkcyjnym KSeF podatnicy wystawili blisko 67 tys. e-faktur. Co więcej, już 957 podmiotów wystawia cyklicznie dokumenty sprzedaży w tym systemie.

Przejście na nowy system fakturowania wymaga wcześniejszego przygotowania, włącznie z mapowaniem danych podatnika na strukturę e-faktury, konfiguracją uprawnień w KSeF oraz adaptacją rozwiązania technologicznego umożliwiającego integrację z systemem. Dla firm, które nie posiadają własnych rozwiązań IT do obsługi KSeF, możliwe jest korzystanie z bezpłatnych narzędzi Ministerstwa Finansów, takich jak Aplikacja Podatnika KSeF, e-Mikrofirma oraz zapowiadana aplikacja mobilna KSeF.

🟣 Nowa struktura e-faktury
Od 1 września 2023 r. wprowadzona zostanie nowa, druga struktura faktury elektronicznej w ramach KSeF. Składa się ona z trzech segmentów, które stanowią dane obowiązkowe, niezbędne i fakultatywne.

- Celem wprowadzenia nowego wzoru jest stworzenie uniwersalnego dokumentu, który zostanie zaakceptowany przez wszystkich podatników. Firmy, które obecnie korzystają z pierwszej wersji e-faktury, będą zobligowane dostosować się do nowych wymogów. Wprowadzenie tych zmian teraz pozwoli przedsiębiorstwom na właściwą implementację w systemach IT oraz pełne zrozumienie nowego wzoru.

Dane obowiązkowe stanowią około 20 proc. całkowitej struktury e-faktury. Są to głównie techniczne informacje niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży. Obejmują takie dane jak nazwa sprzedawcy i nabywcy, data wystawienia dokumentu oraz data realizacji usługi. Wypełnienie tych pól jest kluczowe dla nadania dokumentowi mocy prawnej.

Warto podkreślić, że w przypadku e-faktur konieczne jest także uwzględnienie oznaczeń negatywnych, które wskazują, że pewne okoliczności nie występują. Chociaż w fakturach papierowych nie jest to wymagane, w przypadku KSeF staje się to niezbędne.

Dane niezbędne stanowią około 30 proc. struktury e-faktury. Te pola uzupełnia się, gdy okoliczności tego wymagają, np. w przypadku zastosowania procedury VAT marży.

Niewypełnienie niezbędnych pól nie jest błędem technicznym, ale może się okazać merytorycznym. Oznacza to, że faktura zostanie przyjęta przez KSeF. Jednakże, jeśli kontrahent lub osoba odpowiedzialna za kontrolę faktur zauważy nieprawidłowość, wystawca będzie musiał dokonać korekty.

Dane fakultatywne stanowią prawie połowę całej struktury. Wypełnienie tych pól nie ma wpływu na poprawność dokumentu. Przykłady uzupełniających pól obejmują np. stopkę faktury, która zawiera dowolny tekst może podziękowania za zakupy, zachętę do dalszej współpracy, wartość kapitału zakładowego itp. Informacje dotyczące numeru VIN samochodu, marki, koloru, mogą również stanowić element fakultatywny. Te dodatkowe informacje będą miały niewątpliwie zastosowane branżowe.

Nowe regulacje, starannie dostosowane do dynamicznych potrzeb rynku, stanowią ważny krok w kierunku promocji i ułatwienia korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Ich wprowadzenie ma na celu usprawnienie procesów transakcyjnych oraz zwiększenie efektywności dla przedsiębiorców w całym kraju.

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Nowa wersja e-faktury KSeF. Jak z niej korzystać? Począwszy od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy krajowi będą zobowiązani do wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W ostatnich tygodniach Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 września br. w KSeF zacznie obowiązywać nowa, druga struktura faktury elektronicznej. 🟣 Rola faktury ustrukturyzowanej
Aktualnie faktury ustrukturyzowane stanowią jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji, obok tradycyjnych dokumentów papierowych oraz dotychczasowych faktur elektronicznych. Generowane i odbierane za pośrednictwem teleinformatycznego systemu Ministerstwa Finansów - Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), staną się nieodłącznym narzędziem dla wszystkich podatników. - Jednolity standard e-faktury w ramach KSeF ma uprościć dokumentowanie transakcji, przyspieszyć i zautomatyzować ich wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację. Podatnicy będą dysponować w czasie rzeczywistym informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych, w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że od 1 stycznia 2022 r. do 8 sierpnia 2023 r. w środowisku produkcyjnym KSeF podatnicy wystawili blisko 67 tys. e-faktur. Co więcej, już 957 podmiotów wystawia cyklicznie dokumenty sprzedaży w tym systemie. Przejście na nowy system fakturowania wymaga wcześniejszego przygotowania, włącznie z mapowaniem danych podatnika na strukturę e-faktury, konfiguracją uprawnień w KSeF oraz adaptacją rozwiązania technologicznego umożliwiającego integrację z systemem. Dla firm, które nie posiadają własnych rozwiązań IT do obsługi KSeF, możliwe jest korzystanie z bezpłatnych narzędzi Ministerstwa Finansów, takich jak Aplikacja Podatnika KSeF, e-Mikrofirma oraz zapowiadana aplikacja mobilna KSeF. 🟣 Nowa struktura e-faktury
Od 1 września 2023 r. wprowadzona zostanie nowa, druga struktura faktury elektronicznej w ramach KSeF. Składa się ona z trzech segmentów, które stanowią dane obowiązkowe, niezbędne i fakultatywne. - Celem wprowadzenia nowego wzoru jest stworzenie uniwersalnego dokumentu, który zostanie zaakceptowany przez wszystkich podatników. Firmy, które obecnie korzystają z pierwszej wersji e-faktury, będą zobligowane dostosować się do nowych wymogów. Wprowadzenie tych zmian teraz pozwoli przedsiębiorstwom na właściwą implementację w systemach IT oraz pełne zrozumienie nowego wzoru. Dane obowiązkowe stanowią około 20 proc. całkowitej struktury e-faktury. Są to głównie techniczne informacje niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży. Obejmują takie dane jak nazwa sprzedawcy i nabywcy, data wystawienia dokumentu oraz data realizacji usługi. Wypełnienie tych pól jest kluczowe dla nadania dokumentowi mocy prawnej. Warto podkreślić, że w przypadku e-faktur konieczne jest także uwzględnienie oznaczeń negatywnych, które wskazują, że pewne okoliczności nie występują. Chociaż w fakturach papierowych nie jest to wymagane, w przypadku KSeF staje się to niezbędne. Dane niezbędne stanowią około 30 proc. struktury e-faktury. Te pola uzupełnia się, gdy okoliczności tego wymagają, np. w przypadku zastosowania procedury VAT marży. Niewypełnienie niezbędnych pól nie jest błędem technicznym, ale może się okazać merytorycznym. Oznacza to, że faktura zostanie przyjęta przez KSeF. Jednakże, jeśli kontrahent lub osoba odpowiedzialna za kontrolę faktur zauważy nieprawidłowość, wystawca będzie musiał dokonać korekty. Dane fakultatywne stanowią prawie połowę całej struktury. Wypełnienie tych pól nie ma wpływu na poprawność dokumentu. Przykłady uzupełniających pól obejmują np. stopkę faktury, która zawiera dowolny tekst może podziękowania za zakupy, zachętę do dalszej współpracy, wartość kapitału zakładowego itp. Informacje dotyczące numeru VIN samochodu, marki, koloru, mogą również stanowić element fakultatywny. Te dodatkowe informacje będą miały niewątpliwie zastosowane branżowe. Nowe regulacje, starannie dostosowane do dynamicznych potrzeb rynku, stanowią ważny krok w kierunku promocji i ułatwienia korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Ich wprowadzenie ma na celu usprawnienie procesów transakcyjnych oraz zwiększenie efektywności dla przedsiębiorców w całym kraju. źródło: pit.pl
11 miesięcy temu

➡ Czas pracy, dni wolne oraz święta w 2024 roku

W 2024 roku podobnie jak w roku bieżącym w kalendarzu pojawi się kilka dni wolnych od pracy oraz kilka świąt. Wpłyną one bezpośrednio na czas pracy pracowników. Kiedy przypadną dni wolne w 2024 roku oraz jak długo popracujemy w przyszłym roku?

Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy mogą wynosić jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy nawet 12 miesięcy. W 2024 roku wymiar czasu pracy będzie dłuższy i wyniesie 2008 godzin. Pracownicy zyskają również jeden dodatkowy dzień wolny od pracy, z uwagi na jedno święto, które przypadnie w 2024 roku w sobotę.

🟣 Liczba dni pracy w 2024 roku
Czas pracy pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 129 §1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2024 roku, w trakcie 251 dni pracy, przepracują 2008 godzin. Oznacza to, że w przyszłym, 2024 roku przepracują o 8 godzin więcej niżeli w 2023 roku (2000 godzin).

🟣 Czas pracy i dni wolne od pracy w 2024 roku
W 2024 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy.
Oznacza to, że w 2024 roku:
✔ liczba godzin pracy wyniesie 2008,
✔ liczba dni pracy wyniesie 251 dni,
✔ liczba dni świątecznych wyniesie 115

🟣 Jakie święta w 2024 roku?

W 2024 roku wystąpią następujące dni świąteczne:
✔ 1 stycznia - Nowy Rok (poniedziałek),
✔ 6 stycznia - Święto Trzech Króli (sobota),
✔ 31 marca - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
✔ 1 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
✔ 1 maja - Święto Państwowe (środa),
✔ 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (piątek),
✔ 19 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
✔ 30 maja - dzień Bożego Ciała (czwartek),
✔ 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (czwartek),
✔ 1 listopada - Wszystkich Świętych (piątek),
✔ 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek),
✔ 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (środa),
✔ 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (czwartek).

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Czas pracy, dni wolne oraz święta w 2024 roku W 2024 roku podobnie jak w roku bieżącym w kalendarzu pojawi się kilka dni wolnych od pracy oraz kilka świąt. Wpłyną one bezpośrednio na czas pracy pracowników. Kiedy przypadną dni wolne w 2024 roku oraz jak długo popracujemy w przyszłym roku? Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy mogą wynosić jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy nawet 12 miesięcy. W 2024 roku wymiar czasu pracy będzie dłuższy i wyniesie 2008 godzin. Pracownicy zyskają również jeden dodatkowy dzień wolny od pracy, z uwagi na jedno święto, które przypadnie w 2024 roku w sobotę. 🟣 Liczba dni pracy w 2024 roku
Czas pracy pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 129 §1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2024 roku, w trakcie 251 dni pracy, przepracują 2008 godzin. Oznacza to, że w przyszłym, 2024 roku przepracują o 8 godzin więcej niżeli w 2023 roku (2000 godzin). 🟣 Czas pracy i dni wolne od pracy w 2024 roku
W 2024 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. 
Oznacza to, że w 2024 roku:
✔ liczba godzin pracy wyniesie 2008,
✔ liczba dni pracy wyniesie 251 dni,
✔ liczba dni świątecznych wyniesie 115 🟣 Jakie święta w 2024 roku? W 2024 roku wystąpią następujące dni świąteczne:
✔ 1 stycznia - Nowy Rok (poniedziałek),
✔ 6 stycznia - Święto Trzech Króli (sobota),
✔ 31 marca - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
✔ 1 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
✔ 1 maja - Święto Państwowe (środa),
✔ 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (piątek),
✔ 19 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
✔ 30 maja - dzień Bożego Ciała (czwartek),
✔ 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (czwartek),
✔ 1 listopada - Wszystkich Świętych (piątek),
✔ 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek),
✔ 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (środa),
✔ 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (czwartek). źródło: pit.pl
11 miesięcy temu

➡ Od 1 września fiskus dostanie raport ze sprzedaży m.in. Allegro, Facebooku, czy Vinted

Już od 1 września fiskus będzie otrzymywał raporty dotyczące kwoty oraz liczby dokonanych transakcji dokonywanych na platformach internetowych. Skarbówka dostanie dane dotyczące najmu nieruchomości, najmu środków transportu, sprzedaży towarów i usług świadczonych osobiście, które odbywają się w sieci. Później sprawdzi, czy dane te znajdują się w PIT.

Sprzedaż na popularnych platformach niebawem będzie kontrolowana przez fiskusa. Sprzedający na Vinted, OLX, Allegro, Facebooku czy Instagramie powinni poznać zasady opodatkowania sprzedaży w sieci.
Kto i kiedy musi płacić podatki.
Jak rozliczyć przychody ze sprzedaży w sieci?

🟣 Sprzedaż w sieci – fiskus dostanie raport
Nie o każdej sprzedającej osobie dostanie raport fiskus. Do skarbówki trafią informacje o osobach, które w ciągu roku wystawią więcej niż 30 ofert w danym serwisie. Dodatkowo do fiskusa trafią raporty dotyczące osób, których dochód ze sprzedaży w sieci przekroczy 2.000 euro rocznie, czyli ok. 9.000 zł.

Nowe obowiązki platform internetowych wynikają z implementacji przepisów unijnych, dyrektywy DAC 7. Na mocy nowych przepisów fiskus otrzyma m.in. dane identyfikacyjne sprzedawcy, numer rachunku bankowego oraz kwota uzyskana w ramach transakcji. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

🟣 Sprzedaż w sieci a podatek dochodowy
Po zmianach wprowadzonych przez Polski ład podatku nie płacą podatnicy opodatkowani wg zasad ogólnych, których przychody ze wszystkich źródeł nie przekroczyły kwoty 30.000 zł.

Sprzedaż przez Internet podlega opodatkowaniu w sytuacji kiedy sprzedawca nie miał sprzedawanej rzeczy w posiadaniu przez co najmniej 6 miesięcy.

Stąd np. oszczędna mama, która sprzedaje za małe ubrania po swoich dzieciach, zakupione 6 miesięcy wcześniej nie zapłaci podatku.

W sytuacji, kiedy sprzedawca nie miał danej rzeczy minimum 6 miesięcy, to przychód ze sprzedaży w sieci musi wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36.

🟣 Sprzedaż w sieci – czasem trzeba zapłacić też podatek od czynności cywilno prawnych (PCC)

W przypadku sprzedaży w sieci może powstać również obowiązek zapłaty PCC. Stanie się tak w sytuacji kiedy sprzedający nie jest płatnikiem VAT, a wartość transakcji przekracza 1.000 zł. Stąd kupujący muszą pamiętać o złożeniu PCC po zakupie przekraczającym 1.000 zł, kiedy kupują np. sprzęt rtv-agd (telewizor, komputer), meble, drogi aparat fotograficzny albo rower.

źródło:

poit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Od 1 września fiskus dostanie raport ze sprzedaży m.in. Allegro, Facebooku, czy Vinted Już od 1 września fiskus będzie otrzymywał raporty dotyczące kwoty oraz liczby dokonanych transakcji dokonywanych na platformach internetowych. Skarbówka dostanie dane dotyczące najmu nieruchomości, najmu środków transportu, sprzedaży towarów i usług świadczonych osobiście, które odbywają się w sieci. Później sprawdzi, czy dane te znajdują się w PIT. Sprzedaż na popularnych platformach niebawem będzie kontrolowana przez fiskusa. Sprzedający na Vinted, OLX, Allegro, Facebooku czy Instagramie powinni poznać zasady opodatkowania sprzedaży w sieci. 
Kto i kiedy musi płacić podatki. 
Jak rozliczyć przychody ze sprzedaży w sieci? 🟣 Sprzedaż w sieci – fiskus dostanie raport 
Nie o każdej sprzedającej osobie dostanie raport fiskus. Do skarbówki trafią informacje o osobach, które w ciągu roku wystawią więcej niż 30 ofert w danym serwisie. Dodatkowo do fiskusa trafią raporty dotyczące osób, których dochód ze sprzedaży w sieci przekroczy 2.000 euro rocznie, czyli ok. 9.000 zł. Nowe obowiązki platform internetowych wynikają z implementacji przepisów unijnych, dyrektywy DAC 7. Na mocy nowych przepisów fiskus otrzyma m.in. dane identyfikacyjne sprzedawcy, numer rachunku bankowego oraz kwota uzyskana w ramach transakcji. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zwiększenie wpływów do budżetu państwa. 🟣 Sprzedaż w sieci a podatek dochodowy 
Po zmianach wprowadzonych przez Polski ład podatku nie płacą podatnicy opodatkowani wg zasad ogólnych, których przychody ze wszystkich źródeł nie przekroczyły kwoty 30.000 zł. Sprzedaż przez Internet podlega opodatkowaniu w sytuacji kiedy sprzedawca nie miał sprzedawanej rzeczy w posiadaniu przez co najmniej 6 miesięcy. Stąd np. oszczędna mama, która sprzedaje za małe ubrania po swoich dzieciach, zakupione 6 miesięcy wcześniej nie zapłaci podatku. W sytuacji, kiedy sprzedawca nie miał danej rzeczy minimum 6 miesięcy, to przychód ze sprzedaży w sieci musi wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36. 🟣 Sprzedaż w sieci – czasem trzeba zapłacić też podatek od czynności cywilno prawnych (PCC) W przypadku sprzedaży w sieci może powstać również obowiązek zapłaty PCC. Stanie się tak w sytuacji kiedy sprzedający nie jest płatnikiem VAT, a wartość transakcji przekracza 1.000 zł. Stąd kupujący muszą pamiętać o złożeniu PCC po zakupie przekraczającym 1.000 zł, kiedy kupują np. sprzęt rtv-agd (telewizor, komputer), meble, drogi aparat fotograficzny albo rower. źródło: poit.pl
11 miesięcy temu

➡ Zaległy urlop za 2022 r., należy wykorzystać do 30 września 2023 r.

Już nieco ponad miesiąc pozostał pracownikom na wykorzystanie zaległego urlopu. 30 września 2023 upływa termin na wykorzystanie urlopu z 2022 r. Czy urlop może przepaść? Czy pracodawca wypłaci za niewykorzystane dni wolne ekwiwalent? I jakie zasady obowiązują aktualnie do wykorzystania zaległego urlopu - poniżej wyjaśnienia

🟣 Urlop zaległy, kiedy powstaje?

Sytuacje, w których występuje urlop zaległy, wymienia Kodeks pracy. Okolicznościami tymi są:
- wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami – art. 164 § 1 KP,
- szczególne potrzeby zakładu pracy – art. 164 § 2 KP
- przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy (np. choroba) – art. 165 i 166 KP,
- odwołanie pracownika z urlopu z powodu okoliczności nieprzewidzianych w chwili rozpoczynania urlopu – art. 167 § 1 KP

🟣 30 września 2023 r. to ostateczny termin na rozpoczęcie zaległego urlopu
30 września 2023 r. to ostateczny termin na rozpoczęcie zaległego urlopu. Wystarczy, że pracownik tego dnia rozpocznie urlop, a dni urlopu nie przepadną.

🟣 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Urlop to niezbywalne prawo pracownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się urlopu ani przekazać go innej osobie. Pracodawca natomiast nie może w trakcie trwania stosunku pracy zamienić urlopu na ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje jedynie w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązywania stosunku pracy.

🟣 Po pandemii nie obowiązują już przepisy covidowe
Aktualnie nie obowiązują już przepisy covidowe w zakresie zaległego urlopu. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca mógł udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik był obowiązany taki urlop wykorzystać. Aktualnie pracodawcy już nie posiadają tego uprawnienia, jednak to oni odpowiadają za właściwe wykorzystanie urlopów pracowniczych.

🟣 Za zaległy urlop odpowiada pracodawca
Odpowiedzialność za udzielenie pracownikom urlopów w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami spoczywa na pracodawcy i to on jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia tego obowiązku. Dlatego też pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownicy w odpowiednim terminie złożyli wnioski urlopowe w celu sporządzenia planu urlopów lub w przypadku braku planu urlopów, uzgodnili termin wykorzystania urlopu w drodze indywidualnego porozumienia. Należy pamiętać, że plan urlopów powinien obejmować cały urlop, jakim dysponuje pracownik, a więc również urlop zaległy.

🟣 Kary za niewykorzystanie urlopu w terminie
Trzeba pamiętać, że nieudzielenie urlopu zaległego do 30 września stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone sankcją grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł. Jeżeli zatem pracodawca nie dopilnuje, aby w pierwszej kolejności wykorzystany został urlop zaległy, naraża się na karę grzywny.

🟣 Po zmianie przepisów prawa pracy pracownicy mogą korzystać nawet z 33 dni urlopu
Po zmianach w przepisach pracy pracownicy mogą w roku wykorzystać więcej dni wolnych, stąd urlop wypoczynkowy może się kumulować.

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy od kwietnia 2023 roku obowiązują nowe rodzaje urlopu:

✔ 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej
✔ 5 dni urlopu opiekuńczego

Te dwa nowe rodzaje urlopu pozwalają na wydłużenie dni wolnych o 7 dni.
W przypadku pracowników, którym przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu może wynosić nawet 33 dni w roku.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Zaległy urlop za 2022 r., należy wykorzystać do 30 września 2023 r. Już nieco ponad miesiąc pozostał pracownikom na wykorzystanie zaległego urlopu. 30 września 2023 upływa termin na wykorzystanie urlopu z 2022 r. Czy urlop może przepaść? Czy pracodawca wypłaci za niewykorzystane dni wolne ekwiwalent? I jakie zasady obowiązują aktualnie do wykorzystania zaległego urlopu - poniżej wyjaśnienia 🟣 Urlop zaległy, kiedy powstaje? Sytuacje, w których występuje urlop zaległy, wymienia Kodeks pracy. Okolicznościami tymi są:
- wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami – art. 164 § 1 KP,
- szczególne potrzeby zakładu pracy – art. 164 § 2 KP
- przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy (np. choroba) – art. 165 i 166 KP,
- odwołanie pracownika z urlopu z powodu okoliczności nieprzewidzianych w chwili rozpoczynania urlopu – art. 167 § 1 KP 🟣 30 września 2023 r. to ostateczny termin na rozpoczęcie zaległego urlopu
30 września 2023 r. to ostateczny termin na rozpoczęcie zaległego urlopu. Wystarczy, że pracownik tego dnia rozpocznie urlop, a dni urlopu nie przepadną. 🟣 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Urlop to niezbywalne prawo pracownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się urlopu ani przekazać go innej osobie. Pracodawca natomiast nie może w trakcie trwania stosunku pracy zamienić urlopu na ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje jedynie w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązywania stosunku pracy. 🟣 Po pandemii nie obowiązują już przepisy covidowe
Aktualnie nie obowiązują już przepisy covidowe w zakresie zaległego urlopu. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca mógł udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik był obowiązany taki urlop wykorzystać. Aktualnie pracodawcy już nie posiadają tego uprawnienia, jednak to oni odpowiadają za właściwe wykorzystanie urlopów pracowniczych. 🟣 Za zaległy urlop odpowiada pracodawca
Odpowiedzialność za udzielenie pracownikom urlopów w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami spoczywa na pracodawcy i to on jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia tego obowiązku. Dlatego też pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownicy w odpowiednim terminie złożyli wnioski urlopowe w celu sporządzenia planu urlopów lub w przypadku braku planu urlopów, uzgodnili termin wykorzystania urlopu w drodze indywidualnego porozumienia. Należy pamiętać, że plan urlopów powinien obejmować cały urlop, jakim dysponuje pracownik, a więc również urlop zaległy. 🟣 Kary za niewykorzystanie urlopu w terminie
Trzeba pamiętać, że nieudzielenie urlopu zaległego do 30 września stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone sankcją grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł. Jeżeli zatem pracodawca nie dopilnuje, aby w pierwszej kolejności wykorzystany został urlop zaległy, naraża się na karę grzywny. 🟣 Po zmianie przepisów prawa pracy pracownicy mogą korzystać nawet z 33 dni urlopu
Po zmianach w przepisach pracy pracownicy mogą w roku wykorzystać więcej dni wolnych, stąd urlop wypoczynkowy może się kumulować. W związku ze zmianami w Kodeksie pracy od kwietnia 2023 roku obowiązują nowe rodzaje urlopu: ✔ 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej
✔ 5 dni urlopu opiekuńczego Te dwa nowe rodzaje urlopu pozwalają na wydłużenie dni wolnych o 7 dni. 
W przypadku pracowników, którym przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu może wynosić nawet 33 dni w roku.
11 miesięcy temu

➡ Wydatki na masażystę są kosztem firmy

Przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na masażystę, fizjoterapię i zajęcia relaksacyjne do kosztów uzyskania przychodu. Tak wynika z oficjalnej interpretacji podatkowej wydanej przez Krajową Informację Skarbową.

O wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła firma działająca w branży IT. Pracownikami spółki są w głównej mierze informatycy, narażeni na co dzień na niekorzystne dla ich zdrowia czynniki związane z wielogodzinną pracą biurową przed komputerami bez zmiany pozycji ciała.

Według firmy, jej pracownicy narażeni są w związku z tym nie tylko na stres, lecz również na schorzenia związane z układem krążenia, wady postawy, czy też znaczące pogorszenie się wzroku.

Według przedsiębiorcy, szkodliwe czynniki towarzyszące pracy informatyków mają bezpośredni wpływ na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne, co przekłada się na spadek ich kreatywności, produktywności i wydajności w pracy, a tym samym pogarsza ich zdolność do świadczenia usług firmy.

W związku z powyższym, spółka wdrożyła szereg programów, mających na celu obniżenie poziomu stresu i zachowanie dobrego stanu zdrowia pracowników. W tym celu, pracodawca zaczął ponosić regularne wydatki na:

☑ fizjoterapeutę,
☑ masażystę,
☑ materiały do gabinetu masażu (taśmy kinezyjne, wałki do masażu),
☑ bieżące koszty utrzymania gabinetu masażu.
Według pracodawcy, podjęte na rzecz pracowników działania zmniejszają ryzyko spadku kreatywności i wydajności w pracy, a tym samym polepszają zdolność pracowników do świadczenia usług. Tym samym, działania te przyczyniają się do zwiększenia osiąganych przez spółkę przychodów.

Spółka wystąpiła więc do władz skarbowych z pytaniem, czy wydatki poniesione na fizjoterapię i masaże stanowić mogą formalnie koszt uzyskania przychodu firmy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem spółki i uznał, że wskazane przez nią wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.870.2022.2.ZK) możemy przeczytać, iż:

"Programy wdrożone przez Spółkę służą zarówno samym pracownikom, jak również w sposób pośredni pracodawcy - zmniejszają ryzyko spadku kreatywności, produktywności, wydajności w pracy, a tym samym polepszają zdolność pracowników do świadczenia usług, będących zasadniczym przedmiotem działalności gospodarczej Podatnika. Tym samym programy te, w sposób pośredni, mogą przyczynić się do zwiększenia osiąganych przez Spółkę przychodów, gdyż jej podstawowym "kapitałem" są właśnie pracownicy, którzy te przychody generują.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wydatki ponoszone na:

a) zakup usług fizjoterapeuty/masażysty dla pracowników,

b) zakup wskazanych materiałów do gabinetu masażu,

c) bieżące utrzymanie gabinetu fizjoterapeutycznego

mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów."
... Czytaj dalejZwiń

➡ Wydatki na masażystę są kosztem firmy Przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na masażystę, fizjoterapię i zajęcia relaksacyjne do kosztów uzyskania przychodu. Tak wynika z oficjalnej interpretacji podatkowej wydanej przez Krajową Informację Skarbową. O wydanie interpretacji podatkowej wystąpiła firma działająca w branży IT. Pracownikami spółki są w głównej mierze informatycy, narażeni na co dzień na niekorzystne dla ich zdrowia czynniki związane z wielogodzinną pracą biurową przed komputerami bez zmiany pozycji ciała. Według firmy, jej pracownicy narażeni są w związku z tym nie tylko na stres, lecz również na schorzenia związane z układem krążenia, wady postawy, czy też znaczące pogorszenie się wzroku. Według przedsiębiorcy, szkodliwe czynniki towarzyszące pracy informatyków mają bezpośredni wpływ na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne, co przekłada się na spadek ich kreatywności, produktywności i wydajności w pracy, a tym samym pogarsza ich zdolność do świadczenia usług firmy. W związku z powyższym, spółka wdrożyła szereg programów, mających na celu obniżenie poziomu stresu i zachowanie dobrego stanu zdrowia pracowników. W tym celu, pracodawca zaczął ponosić regularne wydatki na: ☑ fizjoterapeutę,
☑ masażystę,
☑ materiały do gabinetu masażu (taśmy kinezyjne, wałki do masażu),
☑ bieżące koszty utrzymania gabinetu masażu.
Według pracodawcy, podjęte na rzecz pracowników działania zmniejszają ryzyko spadku kreatywności i wydajności w pracy, a tym samym polepszają zdolność pracowników do świadczenia usług. Tym samym, działania te przyczyniają się do zwiększenia osiąganych przez spółkę przychodów. Spółka wystąpiła więc do władz skarbowych z pytaniem, czy wydatki poniesione na fizjoterapię i masaże stanowić mogą formalnie koszt uzyskania przychodu firmy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem spółki i uznał, że wskazane przez nią wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.870.2022.2.ZK) możemy przeczytać, iż: Programy wdrożone przez Spółkę służą zarówno samym pracownikom, jak również w sposób pośredni pracodawcy - zmniejszają ryzyko spadku kreatywności, produktywności, wydajności w pracy, a tym samym polepszają zdolność pracowników do świadczenia usług, będących zasadniczym przedmiotem działalności gospodarczej Podatnika. Tym samym programy te, w sposób pośredni, mogą przyczynić się do zwiększenia osiąganych przez Spółkę przychodów, gdyż jej podstawowym kapitałem są właśnie pracownicy, którzy te przychody generują. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wydatki ponoszone na: a) zakup usług fizjoterapeuty/masażysty dla pracowników, b) zakup wskazanych materiałów do gabinetu masażu, c) bieżące utrzymanie gabinetu fizjoterapeutycznego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Skomentuj na Facebooku

Zwróćcie proszę uwagę na to, że dotyczy to wydatków na pracowników 😉

No to śmigam się ponastawiać 😜!

12 miesięcy temu

➡ Obowiązkowa e-Faktura.
Rząd udostępni aplikację mobilną do eFaktur.

Sejm uchwalił nowy obowiązek, a Ministerstwo Finansów zapowiada udostępnienie darmowej aplikacji mobilnej do wystawiania i odbierania e-Faktur. Obowiązek posługiwania się e-Fakturami wchodzi w życie już w przyszłym roku.

Sejm uchwalił przepisy wprowadzające obowiązek powszechnego eFakturowania. Zgodnie z nowymi przepisami, eFaktury staną się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Większość z nich będzie musiała wdrożyć e-Faktury już 1 lipca 2024 roku. Jedynie część osób prowadzących działalność gospodarczą będzie mogła liczyć na odsunięcie nowego obowiązku w czasie - o kolejnych 6 miesięcy.

🟣 Czym jest eFaktura?

Do tej pory, mówiąc o "elektronicznym fakturowaniu", mieliśmy na myśli powszechną już dziś, mailową wysyłkę zwykłych faktur w formacie pdf.
Nowy system e-Faktur stanowi jednak całkowitą rewolucję w tym zakresie.

Nowy system eFakturowania polega bowiem na wystawianiu elektronicznych faktur w postaci ustrukturyzowanych plików, które tworzone są zgodnie z wyznaczonym przez ministerstwo standardem. Taki wystandaryzowany plik wysyłany jest - za pośrednictwem rządowego systemu - nie tylko kontrahentowi, ale trafia również - już w momencie wystawienia - na serwer fiskusa. Jednocześnie, dokument taki może być księgowany w programach księgowych obu stron transakcji w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Od 1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest już dostępny dla wszystkich przedsiębiorców. Do tej pory nie był jednak obowiązkowy. W pierwszym okresie funkcjonowania systemu jego wdrożenie w firmie jest bowiem dobrowolne. Obecnie jest to zatem jedna z kilku dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży - obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, które już obecnie funkcjonują w obrocie gospodarczym. Już wkrótce system ten stanie się jednak obowiązkowy dla wszystkich firm w kraju.

🟣 Kogo obejmie obowiązek eFakturowania?

Obowiązkiem wystawiania faktur on-line, co do zasady, objęte zostaną wszystkie firmy zarejestrowane na terytorium Polski. Nowy system obejmie zatem nie tylko przedsiębiorców będących podatnikami VAT, ale również wszystkie firmy zwolnione z podatku VAT.

Oprócz VAT-owców, obowiązkiem wystawiania eFaktur objęte zostaną zarówno firmy stosujące zwolnienie podmiotowe (przychody poniżej 200 tys. zł), jak i podmioty stosujące zwolnienie przedmiotowe (sprzedaż usług objętych zwolnieniem z VAT). Co do zasady, eFakturowanie wdrożone musi zostać zatem we wszystkich podmiotach zobowiązanych do wystawiania faktur.

Nowe przepisy wprowadzają jednak dwa ważne wyjątki, tj. sytuacje, w których obowiązek wystawienia eFaktury nie będzie miał zastosowania.

Po pierwsze, z eFakturowania wyłączone zostały faktury konsumenckie, tj. faktury dokumentujące transakcje zawierane między przedsiębiorcą a konsumentem (tzw. transakcje B2C).

Po drugie, nowa ustawa przewiduje wyłączenie z systemu eFaktur również w przypadku biletów spełniających funkcję faktury. Obowiązek eFakturowania nie będzie zatem dotyczył m.in. paragonów na płatnych autostradach.

🟣 Od kiedy obowiązek wystawiania eFaktur?

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, powszechny obowiązek wystawiania eFaktur miał wejść w życie już 1 stycznia 2024 roku. Nowe przepisy nie tylko przesuwają ten termin, ale wprowadzają dwa różne terminy.

Co do zasady, termin wdrożenia systemu eFaktur przesunięty został o 6 miesięcy, tj. na 1 lipca 2024 roku. Ale nie dla wszystkich.

Jeszcze więcej, bo aż 12 miesięcy zyskają przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W ich przypadku bowiem, obowiązkowe eFakturowanie wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2025 roku.

Okres przejściowy wprowadzony został również dla faktur uproszczonych oraz faktur wystawianych z kas fiskalnych. Faktury takie będą mogły być bowiem wystawiane w dotychczasowej formie aż do końca 2024 roku.

🟣 Co grozi za niewystawienie eFaktury?

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2025 roku żadna firma zarejestrowana w Polsce nie będzie mogła już wystawić faktury w sposób inny, niż za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur. Co więcej, nowe przepisy przewidują dotkliwe kary za niedopełnienie tego obowiązku.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o podatku VAT, kara grozi przedsiębiorcy, który nie wystawił faktury przy użyciu KSeF, wystawił ją w inny sposób lub wystawił ją niezgodnie z udostępnionym wzorem. Urząd skarbowy nakłada wówczas na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 100% wysokości kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

W przypadku faktury bez wykazanej kwoty podatku VAT, nakładana będzie kara pieniężna w wysokości do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze.

Co istotne, ustawa określa również minimalną wysokość kary. Zgodnie z nowymi przepisami, kara ta nie może być bowiem niższa niż 1000 zł.

Przedsiębiorcy i w tym przypadku mogą jednak liczyć na okres przejściowy. Ministerstwo Finansów zadeklarowało bowiem, iż sankcje przewidziane w ustawie będą stosowane dopiero od 2025 roku. Co istotne, termin ten znajdzie zastosowanie również w odniesieniu do tych przedsiębiorców, którzy obowiązkiem wystawiania eFaktur objęci zostaną już w 2024 roku.

🟣 Aplikacja mobilna do wystawiania eFaktur

Wraz z uchwaleniem nowych przepisów, Ministerstwo Finansów zapowiedziało uruchomienie aplikacji mobilnej do obsługi eFaktur.

Warto przypomnieć, że już od kilkunastu miesięcy każdy przedsiębiorca ma możliwość korzystania z darmowej aplikacji rządowej KSeF, która umożliwia wystawianie eFaktur oraz ich odbieranie od kontrahentów. Teraz, zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, przyszedł czas na aplikację mobilną.

Nowa aplikacja mobilna KSeF umożliwi przedsiębiorcy zarządzanie e-Fakturami w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca, z poziomu urządzenia mobilnego. Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, nowa aplikacja mobilna do wystawiania e-faktur ma zostać publicznie udostępniona w pierwszym kwartale 2024 roku.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Obowiązkowa e-Faktura. 
Rząd udostępni aplikację mobilną do eFaktur. Sejm uchwalił nowy obowiązek, a Ministerstwo Finansów zapowiada udostępnienie darmowej aplikacji mobilnej do wystawiania i odbierania e-Faktur. Obowiązek posługiwania się e-Fakturami wchodzi w życie już w przyszłym roku. Sejm uchwalił przepisy wprowadzające obowiązek powszechnego eFakturowania. Zgodnie z nowymi przepisami, eFaktury staną się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Większość z nich będzie musiała wdrożyć e-Faktury już 1 lipca 2024 roku. Jedynie część osób prowadzących działalność gospodarczą będzie mogła liczyć na odsunięcie nowego obowiązku w czasie - o kolejnych 6 miesięcy. 🟣 Czym jest eFaktura? Do tej pory, mówiąc o elektronicznym fakturowaniu, mieliśmy na myśli powszechną już dziś, mailową wysyłkę zwykłych faktur w formacie pdf. 
Nowy system e-Faktur stanowi jednak całkowitą rewolucję w tym zakresie. Nowy system eFakturowania polega bowiem na wystawianiu elektronicznych faktur w postaci ustrukturyzowanych plików, które tworzone są zgodnie z wyznaczonym przez ministerstwo standardem. Taki wystandaryzowany plik wysyłany jest - za pośrednictwem rządowego systemu - nie tylko kontrahentowi, ale trafia również - już w momencie wystawienia - na serwer fiskusa. Jednocześnie, dokument taki może być księgowany w programach księgowych obu stron transakcji w sposób całkowicie zautomatyzowany. Od 1 stycznia 2022 roku Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest już dostępny dla wszystkich przedsiębiorców. Do tej pory nie był jednak obowiązkowy. W pierwszym okresie funkcjonowania systemu jego wdrożenie w firmie jest bowiem dobrowolne. Obecnie jest to zatem jedna z kilku dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży - obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, które już obecnie funkcjonują w obrocie gospodarczym. Już wkrótce system ten stanie się jednak obowiązkowy dla wszystkich firm w kraju. 🟣 Kogo obejmie obowiązek eFakturowania? Obowiązkiem wystawiania faktur on-line, co do zasady, objęte zostaną wszystkie firmy zarejestrowane na terytorium Polski. Nowy system obejmie zatem nie tylko przedsiębiorców będących podatnikami VAT, ale również wszystkie firmy zwolnione z podatku VAT. Oprócz VAT-owców, obowiązkiem wystawiania eFaktur objęte zostaną zarówno firmy stosujące zwolnienie podmiotowe (przychody poniżej 200 tys. zł), jak i podmioty stosujące zwolnienie przedmiotowe (sprzedaż usług objętych zwolnieniem z VAT). Co do zasady, eFakturowanie wdrożone musi zostać zatem we wszystkich podmiotach zobowiązanych do wystawiania faktur. Nowe przepisy wprowadzają jednak dwa ważne wyjątki, tj. sytuacje, w których obowiązek wystawienia eFaktury nie będzie miał zastosowania. Po pierwsze, z eFakturowania wyłączone zostały faktury konsumenckie, tj. faktury dokumentujące transakcje zawierane między przedsiębiorcą a konsumentem (tzw. transakcje B2C). Po drugie, nowa ustawa przewiduje wyłączenie z systemu eFaktur również w przypadku biletów spełniających funkcję faktury. Obowiązek eFakturowania nie będzie zatem dotyczył m.in. paragonów na płatnych autostradach. 🟣 Od kiedy obowiązek wystawiania eFaktur? Zgodnie z pierwotnymi założeniami, powszechny obowiązek wystawiania eFaktur miał wejść w życie już 1 stycznia 2024 roku. Nowe przepisy nie tylko przesuwają ten termin, ale wprowadzają dwa różne terminy. Co do zasady, termin wdrożenia systemu eFaktur przesunięty został o 6 miesięcy, tj. na 1 lipca 2024 roku. Ale nie dla wszystkich. Jeszcze więcej, bo aż 12 miesięcy zyskają przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W ich przypadku bowiem, obowiązkowe eFakturowanie wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2025 roku. Okres przejściowy wprowadzony został również dla faktur uproszczonych oraz faktur wystawianych z kas fiskalnych. Faktury takie będą mogły być bowiem wystawiane w dotychczasowej formie aż do końca 2024 roku. 🟣 Co grozi za niewystawienie eFaktury? Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2025 roku żadna firma zarejestrowana w Polsce nie będzie mogła już wystawić faktury w sposób inny, niż za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur. Co więcej, nowe przepisy przewidują dotkliwe kary za niedopełnienie tego obowiązku. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o podatku VAT, kara grozi przedsiębiorcy, który nie wystawił faktury przy użyciu KSeF, wystawił ją w inny sposób lub wystawił ją niezgodnie z udostępnionym wzorem. Urząd skarbowy nakłada wówczas na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 100% wysokości kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze. W przypadku faktury bez wykazanej kwoty podatku VAT, nakładana będzie kara pieniężna w wysokości do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze. Co istotne, ustawa określa również minimalną wysokość kary. Zgodnie z nowymi przepisami, kara ta nie może być bowiem niższa niż 1000 zł. Przedsiębiorcy i w tym przypadku mogą jednak liczyć na okres przejściowy. Ministerstwo Finansów zadeklarowało bowiem, iż sankcje przewidziane w ustawie będą stosowane dopiero od 2025 roku. Co istotne, termin ten znajdzie zastosowanie również w odniesieniu do tych przedsiębiorców, którzy obowiązkiem wystawiania eFaktur objęci zostaną już w 2024 roku. 🟣 Aplikacja mobilna do wystawiania eFaktur Wraz z uchwaleniem nowych przepisów, Ministerstwo Finansów zapowiedziało uruchomienie aplikacji mobilnej do obsługi eFaktur. Warto przypomnieć, że już od kilkunastu miesięcy każdy przedsiębiorca ma możliwość korzystania z darmowej aplikacji rządowej KSeF, która umożliwia wystawianie eFaktur oraz ich odbieranie od kontrahentów. Teraz, zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, przyszedł czas na aplikację mobilną. Nowa aplikacja mobilna KSeF umożliwi przedsiębiorcy zarządzanie e-Fakturami w czasie rzeczywistym, z dowolnego miejsca, z poziomu urządzenia mobilnego. Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, nowa aplikacja mobilna do wystawiania e-faktur ma zostać publicznie udostępniona w pierwszym kwartale 2024 roku.
12 miesięcy temu

➡ Wydatki na noclegi w hotelu i bilety lotnicze – kiedy przedsiębiorca może je zaliczyć do kosztów?

Dyrektor KIS w wydanej 19 lipca 2023 r. interpretacji podatkowej stwierdził, że przedsiębiorczyni może zaliczyć do kosztów działalności m.in.: noclegi w hotelu i bilety lotnicze (0113-KDIPT2-1.4011.423.2023.2.AP). Kiedy taki wydatek może być kosztem? I jak dokumentować koszty w działalności gospodarczej?

Wnioskodawczyni prowadząca działalność modelingową i sprzedająca swoje usługi na platformie internetowej, która polega na świadczeniu usług modelingowych prezentowanych na platformie internetowej, jak również robieniu zdjęć, które są również zamieszczane na platformie internetowej, skierowała wniosek dotyczący zaliczania do kosztów działalności określonych wydatków. Jak tłumaczyła we wniosku, dostęp do platformy mają subskrybenci, którzy po opłaceniu subskrypcji miesięcznej zyskują dostęp do oglądania zdjęć i wysyłania wiadomości prywatnych. Klienci mają możliwość zapłacenia za Custom Requests — personalne zdjęcie zgodne z ich wymogami lub za film, również według ich uznania, które jest im udostępniane w wiadomości prywatnej po uiszczeniu opłaty.

🟣 Co może być kosztem działalności?

Wnioskodawczyni wskazała, że w związku z prowadzoną działalnością ponosi różne koszty. W celu nagrania filmu, czy wykonania sesji zdjęciowej, musi zadbać o odpowiednią scenerię, otoczenie, czy tło związane z nagraniem. Przedsiębiorczyni wskazała, że ponosi wydatki na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakup usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu/wejścia na różnego rodzaju eventy/miejsca/przestrzenie dla siebie i w przyszłości dla operatora, którego zamierza zatrudnić.

🟣 Wydatek zaliczany do kosztów musi być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą

Wnioskodawczyni wskazała, że jej działalność polega na świadczeniu usług modelingowych prezentowanych na platformie internetowej. Klienci zainteresowani zakupem usług dokonują płatnej subskrypcji na platformie internetowej, otrzymując dostęp między innymi do zdjęć, filmów i możliwości rozmów prywatnych w formie czatu z wnioskodawczynią. Zdjęcia, filmy są tworzone i realizowane przez przedsiębiorczynie. Dodatkowo wnioskodawczyni wskazała, że zamierza zatrudnić osobę fizyczną na stanowisku operatora w sierpniu 2023 r. Operator będzie współpracował na podstawie umowy zlecenia. Wydatki, na operatora, to: koszt wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, bilety wstępu na różnego rodzaju eventy, wydatki na usługi noclegowe, wydatki na bilety, wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zdjęć i filmów. Wszystkie poniesione wydatki będą związane z rodzajem prowadzonej działalności. Zdjęcia i filmy są realizowane w różnych miejscach, obiektach. Wnioskodawczyni nie jest w stanie wykonywać działalności bez wsparcia operatora. Operator zajmuje się wykonywaniem zdjęć, robieniem filmów, organizowaniem scenerii. Co istotne, operator posiada odpowiednie wykształcenie, tj. jest z zawodu technikiem grafiki i poligrafii cyfrowej, te umiejętności umożliwiają obróbkę zdjęć i finalnie lepszy jakościowo produkt dla klienta.

🟣 Kiedy wydatek można zaliczyć do kosztów?

Dyrektor KIS wskazał, że możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów podatkowych uzależniona jest m.in. od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

☑ wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
☑ poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
☑ pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
☑ jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w żaden sposób zwrócona;
☑ został właściwie udokumentowany;
☑ wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT

🟣 Ważny związek przyczynowo skutkowy między działalnością w ponoszonymi wydatkami

Jak wskazał Dyrektor KIS, w przypadku świadczenia usług należy przyjąć, że pomiędzy wydatkami a prowadzoną działalnością gospodarczą musi istnieć obiektywny związek przyczynowo-skutkowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Na podstawie pozyskanej interpretacji przedsiębiorczyni będzie mogła zaliczyć do kosztów wydatki na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakupu usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu dla siebie i operatora, pod warunkiem wykazania, że były konieczne do właściwego przygotowania do udziału w zdjęciach do filmów oraz sesjach fotograficznych i wydatki te służą charakteryzacji otoczenia i są niezbędne do prowadzenia działalności. Ponoszone wydatki muszą być właściwe udokumentowane i niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Wydatki na noclegi w hotelu i bilety lotnicze – kiedy przedsiębiorca może je zaliczyć do kosztów? Dyrektor KIS w wydanej 19 lipca 2023 r. interpretacji podatkowej  stwierdził, że przedsiębiorczyni może zaliczyć do kosztów działalności m.in.: noclegi w hotelu i bilety lotnicze (0113-KDIPT2-1.4011.423.2023.2.AP). Kiedy taki wydatek może być kosztem? I jak dokumentować koszty w działalności gospodarczej? Wnioskodawczyni prowadząca działalność modelingową i sprzedająca swoje usługi na platformie internetowej, która polega na świadczeniu usług modelingowych prezentowanych na platformie internetowej, jak również robieniu zdjęć, które są również zamieszczane na platformie internetowej, skierowała wniosek dotyczący zaliczania do kosztów działalności określonych wydatków. Jak tłumaczyła we wniosku, dostęp do platformy mają subskrybenci, którzy po opłaceniu subskrypcji miesięcznej zyskują dostęp do oglądania zdjęć i wysyłania wiadomości prywatnych. Klienci mają możliwość zapłacenia za Custom Requests — personalne zdjęcie zgodne z ich wymogami lub za film, również według ich uznania, które jest im udostępniane w wiadomości prywatnej po uiszczeniu opłaty. 🟣 Co może być kosztem działalności? Wnioskodawczyni wskazała, że w związku z prowadzoną działalnością ponosi różne koszty. W celu nagrania filmu, czy wykonania sesji zdjęciowej, musi zadbać o odpowiednią scenerię, otoczenie, czy tło związane z nagraniem. Przedsiębiorczyni wskazała, że ponosi wydatki na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakup usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu/wejścia na różnego rodzaju eventy/miejsca/przestrzenie dla siebie i w przyszłości dla operatora, którego zamierza zatrudnić. 🟣 Wydatek zaliczany do kosztów musi być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni wskazała, że jej działalność polega na świadczeniu usług modelingowych prezentowanych na platformie internetowej. Klienci zainteresowani zakupem usług dokonują płatnej subskrypcji na platformie internetowej, otrzymując dostęp między innymi do zdjęć, filmów i możliwości rozmów prywatnych w formie czatu z wnioskodawczynią. Zdjęcia, filmy są tworzone i realizowane przez przedsiębiorczynie. Dodatkowo wnioskodawczyni wskazała, że zamierza zatrudnić osobę fizyczną na stanowisku operatora w sierpniu 2023 r. Operator będzie współpracował na podstawie umowy zlecenia. Wydatki, na operatora, to: koszt wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, bilety wstępu na różnego rodzaju eventy, wydatki na usługi noclegowe, wydatki na bilety, wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zdjęć i filmów. Wszystkie poniesione wydatki będą związane z rodzajem prowadzonej działalności. Zdjęcia i filmy są realizowane w różnych miejscach, obiektach. Wnioskodawczyni nie jest w stanie wykonywać działalności bez wsparcia operatora. Operator zajmuje się wykonywaniem zdjęć, robieniem filmów, organizowaniem scenerii. Co istotne, operator posiada odpowiednie wykształcenie, tj. jest z zawodu technikiem grafiki i poligrafii cyfrowej, te umiejętności umożliwiają obróbkę zdjęć i finalnie lepszy jakościowo produkt dla klienta. 🟣 Kiedy wydatek można zaliczyć do kosztów? Dyrektor KIS wskazał, że możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów podatkowych uzależniona jest m.in. od łącznego spełnienia następujących przesłanek: ☑ wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
☑ poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
☑ pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
☑ jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w żaden sposób zwrócona;
☑ został właściwie udokumentowany;
☑ wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT 🟣 Ważny związek przyczynowo skutkowy między działalnością w ponoszonymi wydatkami Jak wskazał Dyrektor KIS, w przypadku świadczenia usług należy przyjąć, że pomiędzy wydatkami a prowadzoną działalnością gospodarczą musi istnieć obiektywny związek przyczynowo-skutkowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Na podstawie pozyskanej interpretacji przedsiębiorczyni będzie mogła zaliczyć do kosztów wydatki na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakupu usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu dla siebie i operatora, pod warunkiem wykazania, że były konieczne do właściwego przygotowania do udziału w zdjęciach do filmów oraz sesjach fotograficznych i wydatki te służą charakteryzacji otoczenia i są niezbędne do prowadzenia działalności. Ponoszone wydatki muszą być właściwe udokumentowane i niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej.

➡ Konto firmowe: Korzyści wynikające z posiadania osobnego konta bankowego w działalności gospodarczej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą często nas pytają, czy muszą mieć osobne konto bankowe? Jakie są korzyści z posiadania rachunku firmowego? I kiedy przedsiębiorca powinien mieć osobne konto w banku – informacje poniżej...

W większości przypadków prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania osobnego konta bankowego – rachunku firmowego. Ci przedsiębiorcy, którzy nie mają osobnego konta, powinny rozważyć rozdzielenie finansów osobistych od finansów firmowych, co ułatwia monitorowanie i rozliczanie transakcji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kiedy konto firmowe jest dla przedsiębiorcy obowiązkowe?
Czy prowadząc działalność nierejestrowaną, trzeba mieć osobny rachunek bankowy? Czy zawsze prowadząc firmę, trzeba mieć konto bankowe?

🟣 Obowiązek posiadania rachunku firmowego

Posiadanie osobnego konta bankowego dla firmy pozwala również na bardziej precyzyjne prowadzenie księgowości, śledzenie wpływów i wydatków oraz ułatwia sporządzanie raportów finansowych i rozliczeń podatkowych. Banki zwykle oferują konta specjalnie przeznaczone dla przedsiębiorców, które zapewniają dostęp do narzędzi i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

🟣 Konto firmowe a płatność podzielona
Rachunek bankowy jest również niezbędny do płatności w ramach płatności podzielonej. O obowiązkach dotyczących tzw. MPP, z angielskiego — split payment pisaliśmy wcześniej.

🟣 Konto firmowe a umowa z bankiem

Przedsiębiorcy, którzy nie są zobligowani do płatności w ramach podzielonej płatności, powinni jednak sprawdzić zapisy umowy z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego. Wiele banków zawiera bowiem klauzulę w takiej umowie, że konto służy do dokonywania rozliczeń z wyłączeniem rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stąd może się okazać, że zwykłego rachunku nie będzie można wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. I trzeba będzie zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie rachunku firmowego.

🟣 Plusy z posiadania konta firmowego

Przedsiębiorców do założenia konta bankowego powinny zachęcić korzyści wynikające z posiadania konta bankowego. Posiadanie konta firmowego pozwala na:

✔ rozdzielenie finansów osobistych od finansów biznesowych: Posiadanie osobnego konta bankowego dla firmy pomaga utrzymać oddzielenie między finansami osobistymi a finansami biznesowymi. Ułatwia to monitorowanie i zarządzanie środkami pieniężnymi związanych z działalnością gospodarczą, a także umożliwia lepsze prowadzenie księgowości;
✔ monitorowanie wpływów i wydatków: Poprzez korzystanie z osobnego konta bankowego, przedsiębiorca może precyzyjnie śledzić wpływy i wydatki związane z działalnością gospodarczą. To umożliwia lepsze zarządzanie finansami, identyfikowanie trendów i podejmowanie informowanych decyzji biznesowych;
✔ łatwiejsze prowadzenie księgowości, zwłaszcza w kontekście rozliczeń podatkowych. Można łatwo identyfikować transakcje biznesowe, sporządzać raporty finansowe i przeglądać historię operacji;
✔ akceptację płatności od klientów: Posiadanie konta bankowego biznesowego umożliwia przyjmowanie płatności od klientów w formie przelewów. To wygodne i profesjonalne rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie finansami firmy;
✔ dostęp do specjalnych usług i narzędzi dla przedsiębiorców. Banki często oferują w ramach konta księgowego dostęp do programów księgowych, czy produktów finansowych przeznaczonych dla przedsiębiorcy.

Warto zatem rozważyć założenie osobnego konta, które pozwoli rozdzielić finanse osobiste od firmowych, a firmie może przynieść dodatkowe korzyści.

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Konto firmowe: Korzyści wynikające z posiadania osobnego konta bankowego w działalności gospodarczej Osoby prowadzące działalność gospodarczą często nas pytają, czy muszą mieć osobne konto bankowe? Jakie są korzyści z posiadania rachunku firmowego? I kiedy przedsiębiorca powinien mieć osobne konto w banku – informacje poniżej... W większości przypadków prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania osobnego konta bankowego – rachunku firmowego. Ci przedsiębiorcy, którzy nie mają osobnego konta, powinny rozważyć rozdzielenie finansów osobistych od finansów firmowych, co ułatwia monitorowanie i rozliczanie transakcji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kiedy konto firmowe jest dla przedsiębiorcy obowiązkowe? 
Czy prowadząc działalność nierejestrowaną, trzeba mieć osobny rachunek bankowy? Czy zawsze prowadząc firmę, trzeba mieć konto bankowe? 🟣 Obowiązek posiadania rachunku firmowego Posiadanie osobnego konta bankowego dla firmy pozwala również na bardziej precyzyjne prowadzenie księgowości, śledzenie wpływów i wydatków oraz ułatwia sporządzanie raportów finansowych i rozliczeń podatkowych. Banki zwykle oferują konta specjalnie przeznaczone dla przedsiębiorców, które zapewniają dostęp do narzędzi i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 🟣 Konto firmowe a płatność podzielona
Rachunek bankowy jest również niezbędny do płatności w ramach płatności podzielonej. O obowiązkach dotyczących tzw. MPP, z angielskiego — split payment pisaliśmy wcześniej. 🟣 Konto firmowe a umowa z bankiem Przedsiębiorcy, którzy nie są zobligowani do płatności w ramach podzielonej płatności, powinni jednak sprawdzić zapisy umowy z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego. Wiele banków zawiera bowiem klauzulę w takiej umowie, że konto służy do dokonywania rozliczeń z wyłączeniem rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Stąd może się okazać, że zwykłego rachunku nie będzie można wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. I trzeba będzie zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie rachunku firmowego. 🟣 Plusy z posiadania konta firmowego Przedsiębiorców do założenia konta bankowego powinny zachęcić korzyści wynikające z posiadania konta bankowego. Posiadanie konta firmowego pozwala na: ✔ rozdzielenie finansów osobistych od finansów biznesowych: Posiadanie osobnego konta bankowego dla firmy pomaga utrzymać oddzielenie między finansami osobistymi a finansami biznesowymi. Ułatwia to monitorowanie i zarządzanie środkami pieniężnymi związanych z działalnością gospodarczą, a także umożliwia lepsze prowadzenie księgowości;
✔ monitorowanie wpływów i wydatków: Poprzez korzystanie z osobnego konta bankowego, przedsiębiorca może precyzyjnie śledzić wpływy i wydatki związane z działalnością gospodarczą. To umożliwia lepsze zarządzanie finansami, identyfikowanie trendów i podejmowanie informowanych decyzji biznesowych;
✔ łatwiejsze prowadzenie księgowości, zwłaszcza w kontekście rozliczeń podatkowych. Można łatwo identyfikować transakcje biznesowe, sporządzać raporty finansowe i przeglądać historię operacji;
✔ akceptację płatności od klientów: Posiadanie konta bankowego biznesowego umożliwia przyjmowanie płatności od klientów w formie przelewów. To wygodne i profesjonalne rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie finansami firmy;
✔ dostęp do specjalnych usług i narzędzi dla przedsiębiorców. Banki często oferują w ramach konta księgowego dostęp do programów księgowych, czy produktów finansowych przeznaczonych dla przedsiębiorcy. Warto zatem rozważyć założenie osobnego konta, które pozwoli rozdzielić finanse osobiste od firmowych, a firmie może przynieść dodatkowe korzyści. źródło: pit.pl

➡ Mały ZUS Plus przedłużony o rok - jest nowelizacja ustawy

Nawet kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorców będzie mogło skorzystać na wydłużeniu o 12 miesięcy okresu opłacania obniżonych składek ZUS. Wydłużenie okresu korzystania z Małego ZUS Plus spowoduje, że przedsiębiorcom uprawnionym do płacenia niższych stawek, będzie łatwiej przeczekać dwuletnią przerwę w ich opłacaniu.

W zeszłym tygodniu do Sejmu RP trafiła poprawka do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym przedłużająca Mały ZUS Plus o rok. Ustawa musi jeszcze przejść przez Senat RP i trafić do podpisu Prezydenta RP. W efekcie ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców, o które zabiegał Adam Abramowicz Rzecznik MŚP, już niedługo wejdą w życie.

Rzecznik MŚP już 6 lutego 2023 roku zwrócił się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w imieniu 250 tysięcy przedsiębiorców-właścicieli małych firm z prośbą (wnioskiem) o pilną nowelizację ustawy Mały ZUS Plus poprzez zniesienie ograniczenia możliwości korzystania z prawa do małego ZUS plus do trzech lat.

Wprowadzając rozwiązanie mały ZUS plus trzy lata temu, Rząd Zjednoczonej Prawicy uwzględnił m.in. argumenty Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, że system ryczałtowej stawki ZUS nieuwzględniający poziomu dochodu szkodzi gospodarce – uniemożliwia małym firmom legalne działanie, wypychając je do szarej strefy, hamuje powstawanie nowych i prowadzenie tzw. startup-ów.

🟣 W czasie prac nad ustawą Rzecznik MŚP przekonywał, że ograniczenie korzystania z preferencji mały ZUS plus maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie ma racjonalnego uzasadnienia – jeśli bowiem dla przykładu krawcowa w małej miejscowości jest w stanie płacić do ZUS po 330 zł, zarabiając dwa tysiące miesięcznie, to przy tak niskim dochodzie nie udźwignie obciążenia rzędu 1.418,48 zł, tj. stawki bez ulgi mały ZUS plus. Trzy lata po wprowadzeniu w/w ulgi – w lutym 2023 roku tysiące przedsiębiorców stanęło przed dylematem: zawiesić działalność czy przejść do gospodarczego podziemia. Ci zaś, których wiążą długoterminowe umowy i kredyty, zaczęli popadać w spiralę długu wobec ZUS. Po 10 latach od przeprowadzenia abolicji wobec przedsiębiorców zadłużonych w ZUS za swoje własne składki liczba rodzin objętych windykacją z tego tytułu znowu przekroczyła dwieście tysięcy. To już problem społeczny, z którym przyjdzie się znowu zmierzyć.

Adam Abramowicz Rzecznik MŚP liczy na to, że ulga Mały ZUS Plus stanie się stałą ulgą dla mikro przedsiębiorców.

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Mały ZUS Plus przedłużony o rok - jest nowelizacja ustawy Nawet kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorców będzie mogło skorzystać na wydłużeniu o 12 miesięcy okresu opłacania obniżonych składek ZUS. Wydłużenie okresu korzystania z Małego ZUS Plus spowoduje, że przedsiębiorcom uprawnionym do płacenia niższych stawek, będzie łatwiej przeczekać dwuletnią przerwę w ich opłacaniu. W zeszłym tygodniu do Sejmu RP trafiła poprawka do projektu ustawy o świadczeniu wspierającym przedłużająca Mały ZUS Plus o rok. Ustawa musi jeszcze przejść przez Senat RP i trafić do podpisu Prezydenta RP. W efekcie ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców, o które zabiegał Adam Abramowicz Rzecznik MŚP, już niedługo wejdą w życie. Rzecznik MŚP już 6 lutego 2023 roku zwrócił się do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w imieniu 250 tysięcy przedsiębiorców-właścicieli małych firm z prośbą (wnioskiem) o pilną nowelizację ustawy Mały ZUS Plus poprzez zniesienie ograniczenia możliwości korzystania z prawa do małego ZUS plus do trzech lat. Wprowadzając rozwiązanie mały ZUS plus trzy lata temu, Rząd Zjednoczonej Prawicy uwzględnił m.in. argumenty Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, że system ryczałtowej stawki ZUS nieuwzględniający poziomu dochodu szkodzi gospodarce – uniemożliwia małym firmom legalne działanie, wypychając je do szarej strefy, hamuje powstawanie nowych i prowadzenie tzw. startup-ów. 🟣 W czasie prac nad ustawą Rzecznik MŚP przekonywał, że ograniczenie korzystania z preferencji mały ZUS plus maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie ma racjonalnego uzasadnienia – jeśli bowiem dla przykładu krawcowa w małej miejscowości jest w stanie płacić do ZUS po 330 zł, zarabiając dwa tysiące miesięcznie, to przy tak niskim dochodzie nie udźwignie obciążenia rzędu 1.418,48 zł, tj. stawki bez ulgi mały ZUS plus. Trzy lata po wprowadzeniu w/w ulgi – w lutym 2023 roku tysiące przedsiębiorców stanęło przed dylematem: zawiesić działalność czy przejść do gospodarczego podziemia. Ci zaś, których wiążą długoterminowe umowy i kredyty, zaczęli popadać w spiralę długu wobec ZUS. Po 10 latach od przeprowadzenia abolicji wobec przedsiębiorców zadłużonych w ZUS za swoje własne składki liczba rodzin objętych windykacją z tego tytułu znowu przekroczyła dwieście tysięcy. To już problem społeczny, z którym przyjdzie się znowu zmierzyć. Adam Abramowicz Rzecznik MŚP liczy na to, że ulga Mały ZUS Plus stanie się stałą ulgą dla mikro przedsiębiorców. źródło: pit.pl

➡ Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – wyjaśniamy jak działa i kiedy jest obowiązkowy

Przedsiębiorca, który zdecydował, że będzie opłacał podatek VAT lub musiał zostać czynnym podatnikiem VAT, musi obowiązkowo założyć konto firmowe. Tylko na rachunku firmowym bank utworzy techniczne konto VAT do obsługi przelewów w mechanizmie podzielonej płatności, tzw. MPP, z angielskiego — split payment.
Kiedy i dlaczego warto używać płatności podzielonej - poniżej odpowiedź.

MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy jest to mikroprzedsiębiorca, mała, średnia czy duża firma.

🟣 Kiedy przedsiębiorca musi stosować mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązkowy, w sytuacji sprzedaży lub nabywania towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w sytuacji kiedy do nabycia/sprzedaży dochodzi pomiędzy przedsiębiorcami oraz wartość transakcji jest powyżej 15.000 zł.

W załączniku nr 15 ustawodawca wskazał towary i usługi tzw. wrażliwe, do których zalicza się:

✔ węgiel kamienny, dostawę płyt, folii, arkuszy i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych, kamer, części do silników spalinowych, odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także usług budowlanych.

Warto wiedzieć, że wystarczy, że tylko jedna z pozycji na fakturze, której łączna wartość przekracza 15.000 zł, znajduje się w załączniku nr 15, już wtedy przedsiębiorca musi dokonać płatności przy udziale mechanizmu podzielonej płatności.

Trzeba też pamiętać o tym, że wystawiając fakturę, której wartość przekracza 15.000 zł, a choćby jedna pozycja znajdowała się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, na fakturze musi znaleźć się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”.

🟣 Kara za brak dopisku na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”

W przypadku kiedy przedsiębiorca nie zawrze na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności” wtedy kiedy był do tego zobowiązany, fiskus ma prawo do tego, aby nałożyć na przedsiębiorcę dodatkowego zobowiązania podatkowego wynoszącego do 30% kwoty podatku VAT z faktury, na której brakowało dopisku. Dodatkowo brak adnotacji stanowi wykroczenie według przepisów kodeksu karno-skarbowego i zagrożone jest karą grzywny.

Kary można uniknąć w sytuacji kiedy nabywca zapłaci należność z wystawionej faktury bez dopisku, który był obowiązkowy przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.

🟣 MPP można stosować też dobrowolnie

Przedsiębiorcy mają prawo do tego, aby MPP stosować dobrowolnie. Dzięki temu mogą odnieść korzyści. Po pierwsze stanowi dowód dochowania należytej staranności, pozwala uniknąć sankcji za przelew nieujęty w Wykazie Podatników VAT (Biała lista), można liczyć na szybszy zwrot podatku VAT, a także środki na koncie technicznym są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej.

🟣 Kto nie może skorzystać z MPP?

Z mechanizmu podzielonej płatności nie skorzysta, osoba, która jest:

☑ Konsumentem,
☑ Przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT).

🟣 Jak działa MPP?

Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT. MPP obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r. W sytuacji kiedy faktura wymaga tego, aby została pokryta z użyciem mechanizmu podzielonej płatności, na konto podstawowe trafia należność bez podatku VAT, który księgowany jest na koncie technicznym. Z konta technicznego, na które trafia podatek VAT, przedsiębiorca może opłacić np. podatek VAT czy składki do ZUS, podatek dochodowy, cło, akcyzę czy odsetki za zwłokę.

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – wyjaśniamy jak działa i kiedy jest obowiązkowy Przedsiębiorca, który zdecydował, że będzie opłacał podatek VAT lub musiał zostać czynnym podatnikiem VAT, musi obowiązkowo założyć konto firmowe. Tylko na rachunku firmowym bank utworzy techniczne konto VAT do obsługi przelewów w mechanizmie podzielonej płatności, tzw. MPP, z angielskiego — split payment. 
Kiedy i dlaczego warto używać płatności podzielonej - poniżej odpowiedź. MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy jest to mikroprzedsiębiorca, mała, średnia czy duża firma. 🟣 Kiedy przedsiębiorca musi stosować mechanizm podzielonej płatności Mechanizm podzielonej płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązkowy, w sytuacji sprzedaży lub nabywania towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w sytuacji kiedy do nabycia/sprzedaży dochodzi pomiędzy przedsiębiorcami oraz wartość transakcji jest powyżej 15.000 zł. W załączniku nr 15 ustawodawca wskazał towary i usługi tzw. wrażliwe, do których zalicza się: ✔ węgiel kamienny, dostawę płyt, folii, arkuszy i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych, kamer, części do silników spalinowych, odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także usług budowlanych. Warto wiedzieć, że wystarczy, że tylko jedna z pozycji na fakturze, której łączna wartość przekracza 15.000 zł, znajduje się w załączniku nr 15, już wtedy przedsiębiorca musi dokonać płatności przy udziale mechanizmu podzielonej płatności. Trzeba też pamiętać o tym, że wystawiając fakturę, której wartość przekracza 15.000 zł, a choćby jedna pozycja znajdowała się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, na fakturze musi znaleźć się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”. 🟣 Kara za brak dopisku na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” W przypadku kiedy przedsiębiorca nie zawrze na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności” wtedy kiedy był do tego zobowiązany, fiskus ma prawo do tego, aby nałożyć na przedsiębiorcę dodatkowego zobowiązania podatkowego wynoszącego do 30% kwoty podatku VAT z faktury, na której brakowało dopisku. Dodatkowo brak adnotacji stanowi wykroczenie według przepisów kodeksu karno-skarbowego i zagrożone jest karą grzywny. Kary można uniknąć w sytuacji kiedy nabywca zapłaci należność z wystawionej faktury bez dopisku, który był obowiązkowy przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności. 🟣 MPP można stosować też dobrowolnie Przedsiębiorcy mają prawo do tego, aby MPP stosować dobrowolnie. Dzięki temu mogą odnieść korzyści. Po pierwsze stanowi dowód dochowania należytej staranności, pozwala uniknąć sankcji za przelew nieujęty w Wykazie Podatników VAT (Biała lista), można liczyć na szybszy zwrot podatku VAT, a także środki na koncie technicznym są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej. 🟣 Kto nie może skorzystać z MPP? Z mechanizmu podzielonej płatności nie skorzysta, osoba, która jest: ☑ Konsumentem,
☑ Przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT). 🟣 Jak działa MPP? Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT. MPP obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r. W sytuacji kiedy faktura wymaga tego, aby została pokryta z użyciem mechanizmu podzielonej płatności, na konto podstawowe trafia należność bez podatku VAT, który księgowany jest na koncie technicznym. Z konta technicznego, na które trafia podatek VAT, przedsiębiorca może opłacić np. podatek VAT czy składki do ZUS, podatek dochodowy, cło, akcyzę czy odsetki za zwłokę. źródło: pit.pl

➡ Mały ZUS Plus zostanie przedłużony o 12 miesięcy

O dodatkowy rok wydłużona zostanie możliwość korzystania z obniżonych składek ZUS od dochodu.
Kto i na jakich zasadach skorzysta z tej ulgi na podstawie nowych przepisów?

Tzw. Mały ZUS Plus to skrótowe określenie na możliwość opłacania obniżonych składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Przepisy wprowadzające to rozwiązanie weszły w życie w lutym 2020 roku i umożliwiły najmniejszym przedsiębiorcom rezygnację z ryczałtowych składek ZUS oraz opłacanie składek w wysokości zmiennej, uzależnionej od wartości osiąganych dochodów.

Rezygnacja z wysokich składek i przejście na niskie składki ZUS od dochodu możliwe jest po spełnieniu kilku warunków. Podstawowym warunkiem jest spełnienie kryterium przychodowego. Przychody firmy osiągnięte w roku poprzednim nie mogą bowiem przekraczać kwoty 120.000 zł.

🟣 Mały ZUS Plus objęty limitem czasowym

Zgodnie z aktualnymi przepisami, korzystanie z ulgi jest również ograniczone w czasie. Przywilej opłacania składek ZUS od dochodu przysługuje bowiem jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy.

Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od dochodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest - przez okres kolejnych dwóch lat - do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od dochodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat.

Przepisy wprowadzające Mały ZUS Plus weszły w życie w lutym 2020 roku. Wspomniane 36 miesięcy minęło zatem w lutym 2023 roku. Oznacza to, że osoby które zaczęły korzystać z tej preferencji od samego początku obowiązywania przepisów, w tym roku utraciły na dwa lata możliwość opłacania składek ZUS od dochodu i tym samym zmuszone zostały do opłacania wysokich składek w standardowej wysokości.

🟣 Limit czasowy zostanie wydłużony

Głównym pomysłodawcą i orędownikiem wprowadzenia niskich składek ZUS od dochodu był od wielu lat Rzecznik Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, który ostatecznie doprowadził do uchwalenia tego rozwiązania w 2020 roku. Niestety, wbrew intencjom Rzecznika, na ostatecznie uchwalone przepisy nałożone zostały wspomniane ograniczenia, tj. limit przychodowy oraz limit czasowy.

Przez kolejne trzy lata Rzecznik konsekwentnie apelował zatem o skorygowanie przepisów, poprzez usunięcie zarówno limitu przychodów, jak i w szczególności limitu czasowego. Argument Rzecznika wciąż był ten sam - jeśli bowiem mały przedsiębiorca ma niskie dochody i nie stać go na wysokie, ryczałtowe składki ZUS, to po przejściu na wysokie składki, po trzech latach jego firma upadnie lub przejdzie do szarej strefy.

Sejm uchwalił właśnie ustawę o świadczeniu wspierającym. Na etapie prac sejmowych do ustawy dodany został nieoczekiwanie dodatkowy przepis zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Na podstawie tego właśnie przepisu okres korzystania z niższych składek zostanie wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy.

Co istotne, nowelizacja ustawy nie wprowadza jednak zmiany w istniejącym już przepisie o 36-miesięcznym limicie. Do ustawy dodany został jedynie nowy przepis, który wydłuża o 12 miesięcy możliwość opłacania niższych składek dla wszystkich tych osób, które obecnie korzystają z tego rozwiązania lub utracą prawo do korzystania z niego w roku 2023.

Co ważne, wydłużenie o rok okresu opłacania obniżonych składek obejmie również wszystkich tych, którzy już utracili prawo do ich opłacania. Prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi uzyskają zatem np. Ci przedsiębiorcy, którzy Mały ZUS Plus wykorzystywali od lutego 2020 roku i musieli przejść na składki ryczałtowe w lutym 2023 roku.
Przez trzy lata przepisy o małym ZUS-ie funkcjonowały jednak w niezmienionym kształcie. Aż do chwili obecnej. Wszystko wskazuje bowiem na to, że już w tym roku przepisy zostaną skorygowane, a przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ulgi przez dłuższy okres czasu.

Ta ostatnia grupa osób nie uzyska jednak wstecznie prawa do opłacania niższych składek za okres od lutego do lipca 2023 roku. Dodatkowe 12 miesięcy ulgi uzyskają oni bowiem dopiero po złożeniu do ZUS nowego zgłoszenia do ubezpieczeń po dniu 1 sierpnia 2023 roku. Dodatkowy rok ulgi przyznany zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostanie takie zgłoszenie. Co istotne, nowe zgłoszenie złożone musi zostać do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2023 roku. Szczegółowe zasady korzystania z dodatkowych 12 miesięcy ulgi opisane zostały w ustawie o świadczeniu wspierającym w art.34 p.13.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Mały ZUS Plus zostanie przedłużony o 12 miesięcy O dodatkowy rok wydłużona zostanie możliwość korzystania z obniżonych składek ZUS od dochodu. 
Kto i na jakich zasadach skorzysta z tej ulgi na podstawie nowych przepisów? Tzw. Mały ZUS Plus to skrótowe określenie na możliwość opłacania obniżonych składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przepisy wprowadzające to rozwiązanie weszły w życie w lutym 2020 roku i umożliwiły najmniejszym przedsiębiorcom rezygnację z ryczałtowych składek ZUS oraz opłacanie składek w wysokości zmiennej, uzależnionej od wartości osiąganych dochodów. Rezygnacja z wysokich składek i przejście na niskie składki ZUS od dochodu możliwe jest po spełnieniu kilku warunków. Podstawowym warunkiem jest spełnienie kryterium przychodowego. Przychody firmy osiągnięte w roku poprzednim nie mogą bowiem przekraczać kwoty 120.000 zł. 🟣 Mały ZUS Plus objęty limitem czasowym Zgodnie z aktualnymi przepisami, korzystanie z ulgi jest również ograniczone w czasie. Przywilej opłacania składek ZUS od dochodu przysługuje bowiem jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od dochodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest - przez okres kolejnych dwóch lat - do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od dochodu może nastąpić dopiero po upływie tych kolejnych 2 lat. Przepisy wprowadzające Mały ZUS Plus weszły w życie w lutym 2020 roku. Wspomniane 36 miesięcy minęło zatem w lutym 2023 roku. Oznacza to, że osoby które zaczęły korzystać z tej preferencji od samego początku obowiązywania przepisów, w tym roku utraciły na dwa lata możliwość opłacania składek ZUS od dochodu i tym samym zmuszone zostały do opłacania wysokich składek w standardowej wysokości. 🟣 Limit czasowy zostanie wydłużony Głównym pomysłodawcą i orędownikiem wprowadzenia niskich składek ZUS od dochodu był od wielu lat Rzecznik Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, który ostatecznie doprowadził do uchwalenia tego rozwiązania w 2020 roku. Niestety, wbrew intencjom Rzecznika, na ostatecznie uchwalone przepisy nałożone zostały wspomniane ograniczenia, tj. limit przychodowy oraz limit czasowy. Przez kolejne trzy lata Rzecznik konsekwentnie apelował zatem o skorygowanie przepisów, poprzez usunięcie zarówno limitu przychodów, jak i w szczególności limitu czasowego. Argument Rzecznika wciąż był ten sam - jeśli bowiem mały przedsiębiorca ma niskie dochody i nie stać go na wysokie, ryczałtowe składki ZUS, to po przejściu na wysokie składki, po trzech latach jego firma upadnie lub przejdzie do szarej strefy. Sejm uchwalił właśnie ustawę o świadczeniu wspierającym. Na etapie prac sejmowych do ustawy dodany został nieoczekiwanie dodatkowy przepis zmieniający ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Na podstawie tego właśnie przepisu okres korzystania z niższych składek zostanie wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy. Co istotne, nowelizacja ustawy nie wprowadza jednak zmiany w istniejącym już przepisie o 36-miesięcznym limicie. Do ustawy dodany został jedynie nowy przepis, który wydłuża o 12 miesięcy możliwość opłacania niższych składek dla wszystkich tych osób, które obecnie korzystają z tego rozwiązania lub utracą prawo do korzystania z niego w roku 2023. Co ważne, wydłużenie o rok okresu opłacania obniżonych składek obejmie również wszystkich tych, którzy już utracili prawo do ich opłacania. Prawo do dodatkowych 12 miesięcy ulgi uzyskają zatem np. Ci przedsiębiorcy, którzy Mały ZUS Plus wykorzystywali od lutego 2020 roku i musieli przejść na składki ryczałtowe w lutym 2023 roku.
Przez trzy lata przepisy o małym ZUS-ie funkcjonowały jednak w niezmienionym kształcie. Aż do chwili obecnej. Wszystko wskazuje bowiem na to, że już w tym roku przepisy zostaną skorygowane, a przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ulgi przez dłuższy okres czasu. Ta ostatnia grupa osób nie uzyska jednak wstecznie prawa do opłacania niższych składek za okres od lutego do lipca 2023 roku. Dodatkowe 12 miesięcy ulgi uzyskają oni bowiem dopiero po złożeniu do ZUS nowego zgłoszenia do ubezpieczeń po dniu 1 sierpnia 2023 roku. Dodatkowy rok ulgi przyznany zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane zostanie takie zgłoszenie. Co istotne, nowe zgłoszenie złożone musi zostać do dnia 31 grudnia 2023 roku. Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2023 roku. Szczegółowe zasady korzystania z dodatkowych 12 miesięcy ulgi opisane zostały w ustawie o świadczeniu wspierającym w art.34 p.13.
Załaduj więcej...