Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook Posts

16 godzin temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Czy Polski Ład zmienia coś w rozliczaniu leasingu?

Polski Ład pogarsza zasady rozliczania leasingowanych aut w momencie sprzedaży samochodu poleasingowego. Zmiana dotyczy samochodów, które były rozliczane w kosztach działalności przedsiębiorcy, a po zakończeniu umowy leasingu były wykupywane do majątku prywatnego przedsiębiorcy. Po upływie pół roku przedsiębiorca mógł je sprzedać bez podatku.

Od nowego roku przedsiębiorca, który sprzeda samochód wykupiony z leasingu na cele prywatne, będzie musiał wykazać przychód z działalności gospodarczej, o ile sprzedaż nie nastąpi po upływie sześciu lat.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Czy Polski Ład zmienia coś w rozliczaniu leasingu?

Polski Ład pogarsza zasady rozliczania leasingowanych aut w momencie sprzedaży samochodu poleasingowego. Zmiana dotyczy samochodów, które były rozliczane w kosztach działalności przedsiębiorcy, a po zakończeniu umowy leasingu były wykupywane do majątku prywatnego przedsiębiorcy. Po upływie pół roku przedsiębiorca mógł je sprzedać bez podatku.

Od nowego roku przedsiębiorca, który sprzeda samochód wykupiony z leasingu na cele prywatne, będzie musiał wykazać przychód z działalności gospodarczej, o ile sprzedaż nie nastąpi po upływie sześciu lat.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl

🟣 Z CYKLU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Jaka forma prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest najkorzystniejsza po wejściu w życie Polskiego Ładu – podatek liniowy 19 proc., rozliczanie się według skali podatkowej 17 i 32 proc., ryczałt? Dla kogo, która forma opodatkowania jest korzystna?

Odpowiedź na tak zadane pytanie nie jest jednoznaczna. Udzielenie odpowiedzi wymaga indywidualnego przeanalizowania sytuacji danego podatnika. Na ocenę składa się bowiem kilka czynników, w tym przede wszystkim wysokość przychodów i kosztów osiąganych w ramach działalności i stosunek jednych do drugich — realny dochód do opodatkowania, czy przedmiot działalności (może mieć wpływ np. na wysokość stawki podatku ryczałtowego), a poza tym prawo do ulg podatkowych, np. na dzieci, które można odliczyć wyłącznie z JDG rozliczanej według skali. Aby wybrać najkorzystniejszy wariant, należy zatem taką analizę przeprowadzić.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKLU POLSKI ŁAD 🟣

➡ Jaka forma prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest najkorzystniejsza po wejściu w życie Polskiego Ładu – podatek liniowy 19 proc., rozliczanie się według skali podatkowej 17 i 32 proc., ryczałt? Dla kogo, która forma opodatkowania jest korzystna?

Odpowiedź na tak zadane pytanie nie jest jednoznaczna. Udzielenie odpowiedzi wymaga indywidualnego przeanalizowania sytuacji danego podatnika. Na ocenę składa się bowiem kilka czynników, w tym przede wszystkim wysokość przychodów i kosztów osiąganych w ramach działalności i stosunek jednych do drugich — realny dochód do opodatkowania, czy przedmiot działalności (może mieć wpływ np. na wysokość stawki podatku ryczałtowego), a poza tym prawo do ulg podatkowych, np. na dzieci, które można odliczyć wyłącznie z JDG rozliczanej według skali. Aby wybrać najkorzystniejszy wariant, należy zatem taką analizę przeprowadzić.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl

🟣 Z CYKLU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Co muszą zrobić emeryci, aby skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Do samej tylko emerytury nie stosuje się ulgi dla klasy średniej bowiem, ulga dla klasy średniej nie obejmuje świadczeń emerytalnych.

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają tylko pracujący emeryci lub prowadzący JDG rozliczną wg skali podatkowej osiągających przychody w przedziale 5701 – 11 tys. 141 zł miesięcznie (tj. rocznie od 68 tys. 412 zł do 133 tys. 692 zł).

➡ Czy emeryci muszą składać PIT-2?

Nie, emeryci nie muszą składać do ZUS PIT-2. Ulga podatkowa naliczana jest automatycznie przy wypłacie świadczeń emerytalnych. Natomiast pracujący emeryci nie mogą skorzystać ponownie z ulgi podatkowej u aktualnego pracodawcy.
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKLU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Czy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej i kwoty wolnej 30 tys. zł? Co muszą zrobić?

Tak, jeżeli prowadzą działalność opodatkowaną progresywnie (wg skali) to przysługuje im kwota wolna od podatku oraz ulga dla klasy średniej. Co do kwoty wolnej, nie są wymagane żadne dodatkowe działania, po prostu zaczną płacić podatek po przekroczeniu 30 tys. zł dochodu. Z ulgi dla klasy średniej skorzystają automatycznie, jeżeli ich dochód zmieści się w założonych w ustawie widełkach (bądź w ujęciu miesięcznym bądź w ramach rozliczenia rocznego), jednocześnie nie muszą korzystać z ulgi dla klasy średniej, jeśli wiedzą, że ich dochody przekroczą próg do ulgi.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKLU POLSKI ŁAD 🟣

➡ Czy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej i kwoty wolnej 30 tys. zł? Co muszą zrobić?

Tak, jeżeli prowadzą działalność opodatkowaną progresywnie (wg skali) to przysługuje im kwota wolna od podatku oraz ulga dla klasy średniej. Co do kwoty wolnej, nie są wymagane żadne dodatkowe działania, po prostu zaczną płacić podatek po przekroczeniu 30 tys. zł dochodu. Z ulgi dla klasy średniej skorzystają automatycznie, jeżeli ich dochód zmieści się w założonych w ustawie widełkach (bądź w ujęciu miesięcznym bądź w ramach rozliczenia rocznego), jednocześnie nie muszą korzystać z ulgi dla klasy średniej, jeśli wiedzą, że ich dochody przekroczą próg do ulgi.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl

🟣 Z CYKLU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Jak Polski Ład wpłynie na rozliczenia wspólne małżonków? 👫
Co, gdy jedno z małżonków może skorzystać z ulgi dla klasy średniej, a drugie nie?

W przypadku wyboru przez małżonków wspólnego zeznania (jeśli małżonkowie spełniają warunki do złożenia takiego wspólnego zeznania), każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym, przy czym takie uprawnienie przysługuje również wtedy, gdy jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów.

Jeśli więc jeden z małżonków osiąga przychody na poziomie 150 tys. zł (samodzielnie z ulgi nie skorzysta), a jego współmałżonek ma przychody 50 tys. zł (samodzielnie również nie skorzysta z ulgi), ale jeśli połączą siły i skorzystają ze wskazanej możliwości, mogą rozliczyć ulgę od połowy łącznych przychodów, czyli każdy z nich może policzyć ulgę od kwoty 100 tys. zł. (150 tys. + 50 tys. = 200 tys.)

Ulga w takim przypadku ma zastosowanie, jeśli połowa sumy łącznych przychodów mieści się w przedziale między 68 tys. 412 zł a 133 tys. 692 zł.

Należy jednak pokreślić, że nawet w przypadku małżonków korzystających z prawa do wspólnego rozliczenia, ulgi każdy z małżonków powinien uwzględnić odrębnie i odjąć od własnego dochodu w pierwszej kolejności. Dopiero w kolejnym kroku przy wspólnym zeznaniu następuje połączenie dochodów i obliczenie podatku w podwójnej wysokości od połowy sumy tych dochodów.

A to oznacza, że w przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów, ulgę (której wysokość można co prawda policzyć od połowy sumy łącznych przychodów) odliczy od swojego dochodu tylko ten małżonek, który te dochody faktycznie osiąga.

Nie wszystkim małżonkom będzie się zresztą opłacała ta opcja skalkulowania wysokości ulgi dla klasy średniej. Jest to możliwość, a nie obowiązek.

Jeśli np. jeden z małżonków osiąga przychody na poziomie 200 tys. zł (samodzielnie z ulgi nie skorzysta), a jego współmałżonek ma przychody 100 tys. zł (ma prawo ulgi), to nie opłaca im się korzystać z opcji ulgi liczonej od połowy sumy łącznych przychodów, gdyż te wyniosą 150 tys. (200 tys. + 100 tys. = 300 tys.), a wtedy żaden z nich nie skorzysta z ulgi.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKLU POLSKI ŁAD 🟣

➡ Jak Polski Ład wpłynie na rozliczenia wspólne małżonków?  👫
Co, gdy jedno z małżonków może skorzystać z ulgi dla klasy średniej, a drugie nie?

W przypadku wyboru przez małżonków wspólnego zeznania (jeśli małżonkowie spełniają warunki do złożenia takiego wspólnego zeznania), każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym, przy czym takie uprawnienie przysługuje również wtedy, gdy jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów.

Jeśli więc jeden z małżonków osiąga przychody na poziomie 150 tys. zł (samodzielnie z ulgi nie skorzysta), a jego współmałżonek ma przychody 50 tys. zł (samodzielnie również nie skorzysta z ulgi), ale jeśli połączą siły i skorzystają ze wskazanej możliwości, mogą rozliczyć ulgę od połowy łącznych przychodów, czyli każdy z nich może policzyć ulgę od kwoty 100 tys. zł. (150 tys. + 50 tys. = 200 tys.)

Ulga w takim przypadku ma zastosowanie, jeśli połowa sumy łącznych przychodów mieści się w przedziale między 68 tys. 412 zł a 133 tys. 692 zł.

Należy jednak pokreślić, że nawet w przypadku małżonków korzystających z prawa do wspólnego rozliczenia, ulgi każdy z małżonków powinien uwzględnić odrębnie i odjąć od własnego dochodu w pierwszej kolejności. Dopiero w kolejnym kroku przy wspólnym zeznaniu następuje połączenie dochodów i obliczenie podatku w podwójnej wysokości od połowy sumy tych dochodów.

A to oznacza, że w przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów, ulgę (której wysokość można co prawda policzyć od połowy sumy łącznych przychodów) odliczy od swojego dochodu tylko ten małżonek, który te dochody faktycznie osiąga.

Nie wszystkim małżonkom będzie się zresztą opłacała ta opcja skalkulowania wysokości ulgi dla klasy średniej. Jest to możliwość, a nie obowiązek.

Jeśli np. jeden z małżonków osiąga przychody na poziomie 200 tys. zł (samodzielnie z ulgi nie skorzysta), a jego współmałżonek ma przychody 100 tys. zł (ma prawo ulgi), to nie opłaca im się korzystać z opcji ulgi liczonej od połowy sumy łącznych przychodów, gdyż te wyniosą 150 tys. (200 tys. + 100 tys. = 300 tys.), a wtedy żaden z nich nie skorzysta z ulgi.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl

🟣 Z CYKLU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Co z osobami, które zarabiają/zarobią poniżej 68 tys. 412 zł i skorzystają z ulgi dla klasy średniej?
Jeśli podatnik nie zmieści się w przedziale uprawniającym do ulgi, wówczas będzie musiał podczas rocznego rozliczenia zwrócić otrzymaną ulgę. Może tak się zdarzyć np. w przypadku utraty pracy, długotrwałego zwolnienia lekarskiego czy zasiłku macierzyńskiego lub w przypadku wzrostu wynagrodzenia, otrzymania premii czy innych opodatkowanych świadczeń ze stosunku pracy.

Czyli w przypadku osiągnięcia przychodów poniżej 68 tys. 412 zł i skorzystania z ulgi dla klasy średniej podatnik dopłaci podatek w rozliczeniu rocznym, chyba że będzie miał możliwość skompensowania tej ulgi z innymi ulgami, którą są mu należne, np. z ulgą na dzieci.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKLU POLSKI ŁAD 🟣

➡ Co z osobami, które zarabiają/zarobią poniżej 68 tys. 412 zł i skorzystają z ulgi dla klasy średniej?
Jeśli podatnik nie zmieści się w przedziale uprawniającym do ulgi, wówczas będzie musiał podczas rocznego rozliczenia zwrócić otrzymaną ulgę. Może tak się zdarzyć np. w przypadku utraty pracy, długotrwałego zwolnienia lekarskiego czy zasiłku macierzyńskiego lub w przypadku wzrostu wynagrodzenia, otrzymania premii czy innych opodatkowanych świadczeń ze stosunku pracy.

Czyli w przypadku osiągnięcia przychodów poniżej 68 tys. 412 zł i skorzystania z ulgi dla klasy średniej podatnik dopłaci podatek w rozliczeniu rocznym, chyba że będzie miał możliwość skompensowania tej ulgi z innymi ulgami, którą są mu należne, np. z ulgą na dzieci.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl

🟣 Z CYKLU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Czy jakieś ulgi dla pracowników i przedsiębiorców się wykluczają i nie można ich stosować?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kwotę wolną od podatku. Przy działalności opodatkowanej progresywnie jest ona stosowana w pierwszej kolejności. Wtedy pracownik nie powinien składać u pracodawcy formularza pit-2, aby nie ściągnąć na siebie niedopłaty podatku spowodowanej podwójnym rozliczeniem kwoty wolnej (kwota niedopłaty może teraz sięgnąć nawet 5100 zł). Drugim ryzykiem jest ulga dla klasy średniej — oba źródła przychodu — stosunek pracy i działalność opodatkowana wg skali są uprawnione do korzystania w tego rozwiązania. Kwoty dochodu się sumują, więc tutaj również, w razie przekroczenia limitu, istnieje ryzyko, że ulgę w rozliczeniu rocznym trzeba będzie zwrócić.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKLU POLSKI ŁAD 🟣

➡ Czy jakieś ulgi dla pracowników i przedsiębiorców się wykluczają i nie można ich stosować?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kwotę wolną od podatku. Przy działalności opodatkowanej progresywnie jest ona stosowana w pierwszej kolejności. Wtedy pracownik nie powinien składać u pracodawcy formularza pit-2, aby nie ściągnąć na siebie niedopłaty podatku spowodowanej podwójnym rozliczeniem kwoty wolnej (kwota niedopłaty może teraz sięgnąć nawet 5100 zł). Drugim ryzykiem jest ulga dla klasy średniej — oba źródła przychodu — stosunek pracy i działalność opodatkowana wg skali są uprawnione do korzystania w tego rozwiązania. Kwoty dochodu się sumują, więc tutaj również, w razie przekroczenia limitu, istnieje ryzyko, że ulgę w rozliczeniu rocznym trzeba będzie zwrócić.

Źródło
⬇⬇⬇
https://businessinsider.com.pl

🟣 Z CYKLU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Co, jeśli pracownik na umowie o pracę zarabia pomiędzy 68 tys. 412 zł a 133 tys. 692 zł, czyli kwalifikuje się do skorzystania z ulgi dla klasy średniej, ale ma też inne dochody z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynajmu czy działalności gospodarczej i jego rocznych dochód przekracza 133 tys. 692 zł?

Ulga dla klasy średniej dotyczy przychodów ze stosunku pracy i JDG rozlicznej progresywnie.

Osoby osiągające przychody ze stosunku pracy oraz z innych tytułów np. umów zlecenia/dzieło/ przychody z kontraktów menedżerskich, wynagrodzenie zarządu na podstawie powołania, innych źródeł (np. zasiłków z ubezpieczeń społecznych takich jak zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński) / działalności gospodarczej rozliczanej według stawki liniowej – nie uwzględnią tych przychodów we wzorze na ulgę, ale ich osiąganie nie jest przeszkodą w stosowaniu ulgi, jeśli tylko przychody z pracy/ JDG rozliczanej progresywnie mieści się w przedziale do ulgi. Te pozostałe dochody należy po prostu pominąć, wyliczając kwotę ulgi.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKLU POLSKI ŁAD 🟣

➡ Co, jeśli pracownik na umowie o pracę zarabia pomiędzy 68 tys. 412 zł a 133 tys. 692 zł, czyli kwalifikuje się do skorzystania z ulgi dla klasy średniej, ale ma też inne dochody z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynajmu czy działalności gospodarczej i jego rocznych dochód przekracza 133 tys. 692 zł?

Ulga dla klasy średniej dotyczy przychodów ze stosunku pracy i JDG rozlicznej progresywnie.

Osoby osiągające przychody ze stosunku pracy oraz z innych tytułów np. umów zlecenia/dzieło/ przychody z kontraktów menedżerskich, wynagrodzenie zarządu na podstawie powołania, innych źródeł (np. zasiłków z ubezpieczeń społecznych takich jak zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński) / działalności gospodarczej rozliczanej według stawki liniowej – nie uwzględnią tych przychodów we wzorze na ulgę, ale ich osiąganie nie jest przeszkodą w stosowaniu ulgi, jeśli tylko przychody z pracy/ JDG rozliczanej progresywnie mieści się w przedziale do ulgi. Te pozostałe dochody należy po prostu pominąć, wyliczając kwotę ulgi.

Źródło
⬇⬇⬇
https://businessinsider.com.pl

🟣 Z CYKLU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Kiedy korzystanie z ulgi dla klasy średniej jest korzystne, a kiedy nie?

Skorzystanie z ulgi dla kasy średniej jest korzystne w odniesieniu do osób osiągających przychody (ze stosunku pracy lub/i JDG rozliczanej wg skali podatkowej) w przedziale 5701 – 11 tys. 141 (tj. rocznie od 68 tys. 412 zł do 133 tys. 692 zł).

Jeśli jednak podatnik z powodu zdarzeń losowych finalnie w rozrachunku rocznym nie osiągnie przychodów co najmniej 68 tys. 412 zł lub je przekroczy, wówczas będzie musiał podczas rocznego rozliczenia zwrócić otrzymaną ulgę. Może tak się zdarzyć np. w przypadku utraty pracy, długotrwałego zwolnienia lekarskiego czy zasiłku macierzyńskiego lub w przypadku wzrostu wynagrodzenia, otrzymania premii czy innych opodatkowanych świadczeń ze stosunku pracy. Tak będzie również w przypadku osób zatrudnionych na 2 etatach, jeśli każdy z pracodawców będzie ulgę naliczał w ciągu roku.

Warto też pamiętać, że wysokość ulgi dla klasy średniej jest "ruchoma", tzn. jest ona inna dla każdej wartości "A" we wzorze, a więc sumy przychodów/dochodów z działalności rozliczanych według skali. Wysokość ulgi rozliczonej przez pracodawcę w zaliczkach może być zupełnie inna niż wysokość ulgi w zeznaniu rocznym. Dzieje się tak dlatego, że płatnik w zaliczkach uwzględnia wyłącznie przychody uzyskanie w danym miesiącu, w danym zakładzie pracy. Przy zmiennych dochodach, nawet jeśli podatnik zmieści się w przedziale do ulgi, jej wysokość będzie różna.

Różnicy nie będzie tylko wtedy, gdy przychody z pracy w każdym miesiącu będą jednakowe.

Biorąc pod uwagę inflację i wartość pieniądza w czasie można powiedzieć, że nigdy nie opłaca się składać wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, gdyż pieniądze otrzymane dzisiaj mają większą wartość niż za kilkanaście miesięcy, ale wtedy trzeba liczyć się z ryzykiem dopłaty podatku w zeznaniu rocznym. Jeśli ktoś nie chce mieć na głowie tego kłopotu i przewiduje, że próg do ulgi przekroczy, albo go nie osiągnie – powinien złożyć wniosek.

Warto też przypomnieć, że ulgę obliczoną według wzoru odliczamy od podstawy opodatkowania, a nie od podatku. Wpływ ulgi na netto pracownika waha się od kilkudziesięciu groszy miesięcznie do ok. 190 zł (dla przychodów ok. 85.00 zł).

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKLU POLSKI ŁAD 🟣

➡ Kiedy korzystanie z ulgi dla klasy średniej jest korzystne, a kiedy nie?

Skorzystanie z ulgi dla kasy średniej jest korzystne w odniesieniu do osób osiągających przychody (ze stosunku pracy lub/i JDG rozliczanej wg skali podatkowej) w przedziale 5701 – 11 tys. 141 (tj. rocznie od 68 tys. 412 zł do 133 tys. 692 zł).

Jeśli jednak podatnik z powodu zdarzeń losowych finalnie w rozrachunku rocznym nie osiągnie przychodów co najmniej 68 tys. 412 zł lub je przekroczy, wówczas będzie musiał podczas rocznego rozliczenia zwrócić otrzymaną ulgę. Może tak się zdarzyć np. w przypadku utraty pracy, długotrwałego zwolnienia lekarskiego czy zasiłku macierzyńskiego lub w przypadku wzrostu wynagrodzenia, otrzymania premii czy innych opodatkowanych świadczeń ze stosunku pracy. Tak będzie również w przypadku osób zatrudnionych na 2 etatach, jeśli każdy z pracodawców będzie ulgę naliczał w ciągu roku.

Warto też pamiętać, że wysokość ulgi dla klasy średniej jest ruchoma, tzn. jest ona inna dla każdej wartości A we wzorze, a więc sumy przychodów/dochodów z działalności rozliczanych według skali. Wysokość ulgi rozliczonej przez pracodawcę w zaliczkach może być zupełnie inna niż wysokość ulgi w zeznaniu rocznym. Dzieje się tak dlatego, że płatnik w zaliczkach uwzględnia wyłącznie przychody uzyskanie w danym miesiącu, w danym zakładzie pracy. Przy zmiennych dochodach, nawet jeśli podatnik zmieści się w przedziale do ulgi, jej wysokość będzie różna.

Różnicy nie będzie tylko wtedy, gdy przychody z pracy w każdym miesiącu będą jednakowe.

Biorąc pod uwagę inflację i wartość pieniądza w czasie można powiedzieć, że nigdy nie opłaca się składać wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, gdyż pieniądze otrzymane dzisiaj mają większą wartość niż za kilkanaście miesięcy, ale wtedy trzeba liczyć się z ryzykiem dopłaty podatku w zeznaniu rocznym. Jeśli ktoś nie chce mieć na głowie tego kłopotu i przewiduje, że próg do ulgi przekroczy, albo go nie osiągnie – powinien złożyć wniosek.

Warto też przypomnieć, że ulgę obliczoną według wzoru odliczamy od podstawy opodatkowania, a nie od podatku. Wpływ ulgi na netto pracownika waha się od kilkudziesięciu groszy miesięcznie do ok. 190 zł (dla przychodów ok. 85.00 zł).

Źródło
⬇⬇⬇
https://businessinsider.com.pl

❗️❗️❗️ Wiadomo już ile wyniesie składka zdrowotna za styczeń 2022 roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Podwyżka wyniesie aż 10%. Nowa składka obowiązywać będzie jednak tylko przez jeden miesiąc.

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej oraz tzw. liniowcy opłacają składkę zdrowotną za styczeń 2022 roku jeszcze według starych zasad nieobjętych przepisami Polskiego Ładu.

Składka zdrowotna za styczeń 2022 roku (płatna w lutym) nie będzie jeszcze zatem uzależniona od dochodu. Wysokość składki styczniowej będzie jednak różnić się od składki obowiązującej w roku 2021, gdyż zmianie ulega jej podstawa wymiaru.

Nowa, wyższa składka zdrowotna

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2021 roku. To właśnie ta wartość stanowi podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 6221,04 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 4665,78 zł.

Składka zdrowotna za styczeń 2022 wynosi 9% tej podstawy, zarówno w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej, jak i w przypadku liniowców. Składka styczniowa wyniesie zatem 419,92 zł. W stosunku do roku 2021 oznacza to wzrost składki o 10%.
... Czytaj dalejZwiń

❗️❗️❗️  Wiadomo już ile wyniesie składka zdrowotna za styczeń 2022 roku dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Podwyżka wyniesie aż 10%. Nowa składka obowiązywać będzie jednak tylko przez jeden miesiąc.

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej oraz tzw. liniowcy opłacają składkę zdrowotną za styczeń 2022 roku jeszcze według starych zasad nieobjętych przepisami Polskiego Ładu.

Składka zdrowotna za styczeń 2022 roku (płatna w lutym) nie będzie jeszcze zatem uzależniona od dochodu. Wysokość składki styczniowej będzie jednak różnić się od składki obowiązującej w roku 2021, gdyż zmianie ulega jej podstawa wymiaru.

Nowa, wyższa składka zdrowotna

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2021 roku. To właśnie ta wartość stanowi podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 6221,04 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 4665,78 zł.

Składka zdrowotna za styczeń 2022 wynosi 9% tej podstawy, zarówno w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej, jak i w przypadku liniowców. Składka styczniowa wyniesie zatem 419,92 zł. W stosunku do roku 2021 oznacza to wzrost składki o 10%.

🟣 Z CYKLU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Czy ulga dla klasy średniej jest naliczana automatycznie, czy trzeba złożyć jakiś wniosek?

Tak, ulga dla klasy średniej naliczana jest automatycznie.

➡ Jak zrezygnować z ulgi dla klasy średniej?

W celu rezygnacji z ulgi dla klasy średniej należy złożyć wniosek o niestosowanie ulgi. Można go złożyć w dowolnym momencie.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKLU POLSKI ŁAD 🟣

➡ Czy ulga dla klasy średniej jest naliczana automatycznie, czy trzeba złożyć jakiś wniosek?

Tak, ulga dla klasy średniej naliczana jest automatycznie.

➡ Jak zrezygnować z ulgi dla klasy średniej?

W celu rezygnacji z ulgi dla klasy średniej należy złożyć wniosek o niestosowanie ulgi. Można go złożyć w dowolnym momencie.

Źródło
⬇⬇⬇
https://businessinsider.com.pl

❗️❗️❗️ Składka zdrowotna na 2022 rok (Ryczałt)

Znamy już dokładną wartość składki zdrowotnej na 2022 rok, jaką zapłacą osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Miesięczna składka zdrowotna wyniesie od 3️⃣3️⃣5️⃣ zł do aż 1️⃣.0️⃣0️⃣7️⃣ zł.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2021 roku. Wartość ta stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców rozliczających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przypomnijmy, że począwszy od 2022 roku, przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną na nowych zasadach. Składka zdrowotna dla osób rozliczających się ryczałtem również będzie ryczałtowa i przyjmie jedną z trzech wartości. Wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie bowiem od poziomu rocznych przychodów przedsiębiorcy:

▪️ przychody do 60 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia,
▪️ przychody 60 000 - 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia,
▪️ przychody > 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z komunikatem GUS, wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiąca podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, wyniosła 6221,04 zł.

Zgodnie zatem z obowiązującymi od 2022 roku zasadami, składka zdrowotna dla ryczałtowców w poszczególnych przedziałach przychodowych będzie kształtować się następująco:

🟣 335,94 zł (roczne przychody 0 - 60.000 zł)
🟣 559,89 zł (roczne przychody 61.000 zł - 300.000 zł)
🟣 1.007,81 zł (> 300.000 zł)

➡️ Nowe stawki składki zdrowotnej dla ryczałtowców przedstawione powyżej, obowiązują już od stycznia 2022 roku. Stare zasady kalkulowania składki zdrowotnej za miesiąc styczeń dotyczą bowiem jedynie tych firm, które w 2022 roku wybrały podatek liniowy lub rozliczenia według skali podatkowej.
... Czytaj dalejZwiń

❗️❗️❗️ Składka zdrowotna na 2022 rok (Ryczałt)

Znamy już dokładną wartość składki zdrowotnej na 2022 rok, jaką zapłacą osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Miesięczna składka zdrowotna wyniesie od 3️⃣3️⃣5️⃣ zł do aż 1️⃣.0️⃣0️⃣7️⃣ zł.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2021 roku. Wartość ta stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców rozliczających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przypomnijmy, że począwszy od 2022 roku, przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną na nowych zasadach. Składka zdrowotna dla osób rozliczających się ryczałtem również będzie ryczałtowa i przyjmie jedną z trzech wartości. Wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie bowiem od poziomu rocznych przychodów przedsiębiorcy:

▪️ przychody do 60 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia,
▪️ przychody 60 000 - 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia,
▪️ przychody > 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z komunikatem GUS, wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiąca podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, wyniosła 6221,04 zł.

Zgodnie zatem z obowiązującymi od 2022 roku zasadami, składka zdrowotna dla ryczałtowców w poszczególnych przedziałach przychodowych będzie kształtować się następująco:

🟣   335,94 zł (roczne przychody 0 - 60.000 zł)
🟣   559,89 zł (roczne przychody 61.000 zł - 300.000 zł)
🟣 1.007,81 zł (> 300.000 zł)

➡️ Nowe stawki składki zdrowotnej dla ryczałtowców przedstawione powyżej, obowiązują już od stycznia 2022 roku. Stare zasady kalkulowania składki zdrowotnej za miesiąc styczeń dotyczą bowiem jedynie tych firm, które w 2022 roku wybrały podatek liniowy lub rozliczenia według skali podatkowej.

🟣 Z CYKU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Jak na pracujących na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, wpłynie Polski Ład?

To zależy. Osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia czy o dzieło skorzystają z podwyższonej kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł) i wyższego progu podatkowego. Nie dotyczy ich jednak ulga dla pracownika (tzw. ulga dla kasy średniej), co oznacza, że odczują brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku — ich wynagrodzenie netto będzie niższe niż obliczane na zasadach obowiązujących przed zmianami wynikającymi z PŁ. Poza tym osoby na umowie zleceniu czy o dzieło nie są uprawnione do złożenia PIT-2. Kwotę wolną będą więc mogły rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym, chyba że płatnik przy poborze zaliczki zastosuje zasady wynikające z rozporządzenia z 7 stycznia. Przy przychodach powyżej 5700 zł. miesięcznie pojawi się jednak dopłata w zeznaniu rocznym.

Przy niskich dochodach z umowy o dzieło od 1 stycznia istnieje możliwość złożenia płatnikowi sporządzonego wniosku o niepobieranie zaliczek. Prawo do złożenia takiego wniosku przysługuje tylko podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł, oraz który nie osiąga innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, lub opłacanymi samodzielnie.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKU POLSKI ŁAD 🟣

➡ Jak na pracujących na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, wpłynie Polski Ład?

To zależy. Osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia czy o dzieło skorzystają z podwyższonej kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł) i wyższego progu podatkowego. Nie dotyczy ich jednak ulga dla pracownika (tzw. ulga dla kasy średniej), co oznacza, że odczują brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku — ich wynagrodzenie netto będzie niższe niż obliczane na zasadach obowiązujących przed zmianami wynikającymi z PŁ. Poza tym osoby na umowie zleceniu czy o dzieło nie są uprawnione do złożenia PIT-2. Kwotę wolną będą więc mogły rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym, chyba że płatnik przy poborze zaliczki zastosuje zasady wynikające z rozporządzenia z 7 stycznia. Przy przychodach powyżej 5700 zł. miesięcznie pojawi się jednak dopłata w zeznaniu rocznym.

Przy niskich dochodach z umowy o dzieło od 1 stycznia istnieje możliwość złożenia płatnikowi sporządzonego wniosku o niepobieranie zaliczek. Prawo do złożenia takiego wniosku przysługuje tylko podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł, oraz który nie osiąga innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, lub opłacanymi samodzielnie.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com
1 tydzień temu
Biuro Rachunkowe Onesta

🟣 Z CYKLU "POLSKI ŁAD" 🟣

➡ Czy pracownik zarabiający płacę minimalną (3.010 zł /19,70 zł za godzinę w 2022 r.) straci na Polskim Ładzie?

Pracownik zarabiający minimalne wynagrodzenie, jeśli to jego jedyne źródło przychodu, co do zasady na Polskim Ładzie zyska ok. 150 zł miesięcznie. Stanie się tak dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, która aktualnie wynosi 425 zł miesięcznie (5100 zł rocznie), co w konsekwencji stanowi zwolnienie z opodatkowania dochodów nieprzekraczających 30 tys. zł w roku podatkowym.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
... Czytaj dalejZwiń

🟣 Z CYKLU POLSKI ŁAD 🟣

➡ Czy pracownik zarabiający płacę minimalną (3.010 zł /19,70 zł za godzinę w 2022 r.) straci na Polskim Ładzie?

Pracownik zarabiający minimalne wynagrodzenie, jeśli to jego jedyne źródło przychodu, co do zasady na Polskim Ładzie zyska ok. 150 zł miesięcznie. Stanie się tak dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, która aktualnie wynosi 425 zł miesięcznie (5100 zł rocznie), co w konsekwencji stanowi zwolnienie z opodatkowania dochodów nieprzekraczających 30 tys. zł w roku podatkowym.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com.pl
1 tydzień temu
Biuro Rachunkowe Onesta

Z CYKLU "POLSKI ŁAD"

➡ Czy Polski Ład zmienia coś dla osób do 26. roku życia, które nie płacą podatku PIT? Co, jeśli ktoś w trakcie roku podatkowego ukończy 26 lat?

Nie, Polski Ład nie zmienia zasad rozliczania osób do 26 roku życia. Przychody powyżej 85 528 zł oraz przychody uzyskane po ukończeniu 26 roku życia opodatkowane są na zasadach ogólnych. Młodzi, którzy osiągną przychody powyżej 85 528 zł, skorzystają więc z wyższej kwoty wolnej oraz wyższego progu podatkowego.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com
... Czytaj dalejZwiń

Z CYKLU POLSKI ŁAD

➡ Czy Polski Ład zmienia coś dla osób do 26. roku życia, które nie płacą podatku PIT? Co, jeśli ktoś w trakcie roku podatkowego ukończy 26 lat?

Nie, Polski Ład nie zmienia zasad rozliczania osób do 26 roku życia. Przychody powyżej 85 528 zł oraz przychody uzyskane po ukończeniu 26 roku życia opodatkowane są na zasadach ogólnych. Młodzi, którzy osiągną przychody powyżej 85 528 zł, skorzystają więc z wyższej kwoty wolnej oraz wyższego progu podatkowego.

Źródło
⬇⬇⬇
businessinsider.com
Załaduj więcej...

Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Rozumiem