Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook Posts

17 godzin temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Składki ZUS od każdej umowy. Nadchodzą duże zmiany.

Już od przyszłego roku pełnym oskładkowaniem objęte zostaną wszystkie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.
Składki ZUS potrącone zostaną od każdego dochodu, niezależnie od jego wysokości.

Umowa zlecenia - Składki ZUS od każdej złotówki

W obecnym stanie prawnym, umowy zlecenia podlegają oskładkowaniu jedynie częściowo. Obowiązujące aktualnie przepisy cały czas umożliwiają bowiem wykorzystanie tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń.

Osoba osiągająca dochody z tytułu umowy zlecenia nie musi obecnie opłacać składek ZUS w sytuacji, w której posiada również inne źródło zarobku (umowę o pracę lub drugą umowę zlecenia), z którego osiąga dochody w wysokości równej przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W praktyce więc, pełnemu oskładkowaniu podlega zazwyczaj tylko pierwsza umowa (z wynagrodzeniem minimum 3.490 zł), zaś wynagrodzenie z kolejnych umów zlecenia obciążone jest jedynie składką zdrowotną.

W nowym stanie prawnym, nie będzie już miejsca na zbiegi tytułów ubezpieczeń. Każda umowa zlecenia podlegać będzie bowiem pełnemu oskładkowaniu. Od 2024 roku składki ZUS ściągnięte zostaną z każdej umowy zlecenia, niezależnie od kwoty wynagrodzenia osiąganego z innych tytułów.

Wszystkie umowy zlecenia już wkrótce traktowane będą zatem tak samo, jak gdyby były umowami o pracę. Każda złotówka dochodu z umowy zlecenia obciążona zostanie więc nie tylko składką zdrowotną, ale również składką emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.

Co istotne, składka chorobowa, która - nawet przy pełnym oskładkowaniu - była do tej pory składką dobrowolną, ma się stać - dla każdej umowy zlecenia - składką obowiązkową.

🟣 Będzie tylko jeden wyjątek

W nowym stanie prawnym, składki ZUS nie będą obowiązkowe jedynie w przypadku umów zawieranych z uczniami i studentami do 26 roku życia.

🟣 Składki ZUS również przy umowach o dzieło

W aktualnym stanie prawnym, umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. Osoba osiągająca wynagrodzenie z umowy o dzieło obecnie nie płaci zatem żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie jest również pomniejszane o składkę zdrowotną.

Umowy o dzieło zostaną zatem oskładkowane na takich samych zasadach jak umowy zlecenia i umowy o pracę. Od 2024 roku twórcy i artyści zmuszeni zostaną więc do pomniejszenia swojego wynagrodzenia o pełne składki ZUS, tj. o składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.

Wątpliwości mogą dotyczyć jedynie składki zdrowotnej. Składka ta formalnie nie mieści się bowiem pod pojęciem ubezpieczenia społecznego. W Krajowym Programie Reform rząd nie wspomina o obłożeniu umów o dzieło składką zdrowotną. W projekcie nowych przepisów dotyczących oskładkowania umów o dzieło rząd mógłby zatem pominąć obowiązek składki zdrowotnej i tym samym pozostawić umowę o dzieło ostatnią ucieczką przed pełnym ozusowaniem.

Czy tak się stanie w rzeczywistości, dowiemy się zapewne już w najbliższych tygodniach, gdy poznamy projekty nowych ustaw.

Źródło:

zus.pox.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Składki ZUS od każdej umowy. Nadchodzą duże zmiany.Już od przyszłego roku pełnym oskładkowaniem objęte zostaną wszystkie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Składki ZUS potrącone zostaną od każdego dochodu, niezależnie od jego wysokości.Umowa zlecenia - Składki ZUS od każdej złotówkiW obecnym stanie prawnym, umowy zlecenia podlegają oskładkowaniu jedynie częściowo. Obowiązujące aktualnie przepisy cały czas umożliwiają bowiem wykorzystanie tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń.Osoba osiągająca dochody z tytułu umowy zlecenia nie musi obecnie opłacać składek ZUS w sytuacji, w której posiada również inne źródło zarobku (umowę o pracę lub drugą umowę zlecenia), z którego osiąga dochody w wysokości równej przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W praktyce więc, pełnemu oskładkowaniu podlega zazwyczaj tylko pierwsza umowa (z wynagrodzeniem minimum 3.490 zł), zaś wynagrodzenie z kolejnych umów zlecenia obciążone jest jedynie składką zdrowotną.W nowym stanie prawnym, nie będzie już miejsca na zbiegi tytułów ubezpieczeń. Każda umowa zlecenia podlegać będzie bowiem pełnemu oskładkowaniu. Od 2024 roku składki ZUS ściągnięte zostaną z każdej umowy zlecenia, niezależnie od kwoty wynagrodzenia osiąganego z innych tytułów.Wszystkie umowy zlecenia już wkrótce traktowane będą zatem tak samo, jak gdyby były umowami o pracę. Każda złotówka dochodu z umowy zlecenia obciążona zostanie więc nie tylko składką zdrowotną, ale również składką emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.Co istotne, składka chorobowa, która - nawet przy pełnym oskładkowaniu - była do tej pory składką dobrowolną, ma się stać - dla każdej umowy zlecenia - składką obowiązkową.🟣 Będzie tylko jeden wyjątekW nowym stanie prawnym, składki ZUS nie będą obowiązkowe jedynie w przypadku umów zawieranych z uczniami i studentami do 26 roku życia.🟣 Składki ZUS również przy umowach o dziełoW aktualnym stanie prawnym, umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. Osoba osiągająca wynagrodzenie z umowy o dzieło obecnie nie płaci zatem żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie jest również pomniejszane o składkę zdrowotną.Umowy o dzieło zostaną zatem oskładkowane na takich samych zasadach jak umowy zlecenia i umowy o pracę. Od 2024 roku twórcy i artyści zmuszeni zostaną więc do pomniejszenia swojego wynagrodzenia o pełne składki ZUS, tj. o składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.Wątpliwości mogą dotyczyć jedynie składki zdrowotnej. Składka ta formalnie nie mieści się bowiem pod pojęciem ubezpieczenia społecznego. W Krajowym Programie Reform rząd nie wspomina o obłożeniu umów o dzieło składką zdrowotną. W projekcie nowych przepisów dotyczących oskładkowania umów o dzieło rząd mógłby zatem pominąć obowiązek składki zdrowotnej i tym samym pozostawić umowę o dzieło ostatnią ucieczką przed pełnym ozusowaniem.Czy tak się stanie w rzeczywistości, dowiemy się zapewne już w najbliższych tygodniach, gdy poznamy projekty nowych ustaw.Źródło:zus.pox.pl

➡ Rozliczenie dochodów z umowy uaktywniającej

Jesteś nianią i uzyskujesz z tego tytułu dochody?
Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać

Jeśli zawarłaś z rodzicem/rodzicami dziecka umowę na sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, to zawarłaś tzw. umowę uaktywniającą.

Jest to umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosujesz przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka), w związku z czym przychód z tej umowy stanowi przychód z innych źródeł.

🟣 Jak ustalić przychód
Przychodem jest kwota, która wynika z umowy.

Natomiast podstawą opodatkowania jest dochód, tj. różnica między kwotą osiągniętego przychodu a kosztami jego uzyskania, pomniejszony o pobrane przez rodzica lub zapłacone przez ciebie składki na ubezpieczenie społeczne.

🟣 Jak ustalić koszty uzyskania przychodów
Do wynagrodzenia zastosujesz koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że obliczysz je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składek (rodzica) lub opłacone przez ciebie w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Istnieje także możliwość przyjęcia przez ciebie kosztów uzyskania przychodów w wysokości kosztów faktycznie poniesionych pod warunkiem, że będziesz posiadała dowody potwierdzające ich poniesienie.

🟣 Jak obliczyć podatek
Do wyliczenia podatku od dochodu ustalonego według zasad ogólnych stosowana jest skala podatkowa. Ten dochód łączysz z innymi dochodami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, np. z dochodami z pracy, z emerytury, z umowy zlecenia.

Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku).

Kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku wynosi 3.600 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120.000 zł.

🟣 Jakie zeznanie złożyć
Co do zasady, przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu dopiero w zeznaniu rocznym.

Po zakończeniu roku podatkowego jesteś zobowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów PIT-36.

Możesz jednak podjąć decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (12%).

Przy obliczaniu zaliczki możesz zastosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 32%.

Uwaga: Jeśli odprowadzisz w ciągu roku choć jedną zaliczkę na podatek, nie możesz zrezygnować z ich wpłacania do końca danego roku podatkowego.

Zaliczki na podatek wpłacasz na swój mikrorachunek podatkowy (wygenerowany na PESEL lub NIP jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałaś dochód, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (zeznanie za 2022 rok należy złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku, gdyż 30 kwietnia wypada w niedzielę).

🟣 Rozliczenie z małżonkiem
Jeżeli spełniacie warunki, aby rozliczyć się wspólnie, możesz złożyć wspólne zeznanie
z małżonkiem.

Źródło:

podatki.gov.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Rozliczenie dochodów z umowy uaktywniającejJesteś nianią i uzyskujesz z tego tytułu dochody? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystaćJeśli zawarłaś z rodzicem/rodzicami dziecka umowę na sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, to zawarłaś tzw. umowę uaktywniającą.Jest to umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosujesz przepisy dotyczące umowy zlecenia.Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka), w związku z czym przychód z tej umowy stanowi przychód z innych źródeł.🟣 Jak ustalić przychódPrzychodem jest kwota, która wynika z umowy.Natomiast podstawą opodatkowania jest dochód, tj. różnica między kwotą osiągniętego przychodu a kosztami jego uzyskania, pomniejszony o pobrane przez rodzica lub zapłacone przez ciebie składki na ubezpieczenie społeczne.🟣 Jak ustalić koszty uzyskania przychodówDo wynagrodzenia zastosujesz koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że obliczysz je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składek (rodzica) lub opłacone przez ciebie w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.Istnieje także możliwość przyjęcia przez ciebie kosztów uzyskania przychodów w wysokości kosztów faktycznie poniesionych pod warunkiem, że będziesz posiadała dowody potwierdzające ich poniesienie.🟣 Jak obliczyć podatekDo wyliczenia podatku od dochodu ustalonego według zasad ogólnych stosowana jest skala podatkowa. Ten dochód łączysz z innymi dochodami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, np. z dochodami z pracy, z emerytury, z umowy zlecenia.Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku).Kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku wynosi 3.600 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120.000 zł.🟣 Jakie zeznanie złożyćCo do zasady, przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu dopiero w zeznaniu rocznym.Po zakończeniu roku podatkowego jesteś zobowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów PIT-36.Możesz jednak podjąć decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (12%).Przy obliczaniu zaliczki możesz zastosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 32%.Uwaga: Jeśli odprowadzisz w ciągu roku choć jedną zaliczkę na podatek, nie możesz zrezygnować z ich wpłacania do końca danego roku podatkowego.Zaliczki na podatek wpłacasz na swój mikrorachunek podatkowy (wygenerowany na PESEL lub NIP jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałaś dochód, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (zeznanie za 2022 rok należy złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku, gdyż 30 kwietnia wypada w niedzielę).🟣 Rozliczenie z małżonkiemJeżeli spełniacie warunki, aby rozliczyć się wspólnie, możesz złożyć wspólne zeznaniez małżonkiem.Źródło:podatki.gov.pl

➡ Nie ma podatku od niezapłaconych faktur - ulga na złe długi

Podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT oraz w VAT. Rozwiązanie jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

Ulga na złe długi to mechanizm pozwalający korygować rozliczenia podatkowe dotyczące faktur, które ostatecznie nie zostały opłacone. Rozwiązanie to działa w podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz w podatku VAT. W rezultacie podatnik rozlicza się kasowo – płacąc podatki tylko od faktur, za które kontrahenci mu zapłacili.

🟣 Ulga na złe długi w PIT i CIT
Podatnicy mają możliwość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu do zapłaty określonego na fakturze, na rachunku lub w umowie. Jednocześnie, dłużnik ma obowiązek zwiększyć zobowiązanie do zapłaty o tę wierzytelność w swoim zeznaniu podatkowym. Podatnicy mogą stosować ulgę na złe długi także przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego). Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej. Rozwiązanie to obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. W rozliczeniu za 2021 rok z ulgi na złe długi skorzystało ponad 16 tys. podatników.

🟣 Ulga na złe długi w VAT
Podatnicy mogą skorygować podatek od wierzytelności dotyczących czynności opodatkowanych, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od upływu terminu płatności. Wierzyciel musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w dniu poprzedzającym złożenie korekty i od końca roku od wystawienia faktury nie upłynęły 3 lata. W przypadku, gdy kontrahentem jest podmiot niebędący podatnikiem czynnym VAT konieczne jest wpisanie wierzytelności do rejestru długów, lub potwierdzenie jej prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowanie do egzekucji, lub ogłoszenie wobec dłużnika upadłości konsumenckiej. Jednocześnie, dłużnik będący podatnikiem ma obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury nieuregulowanej, najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności. Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej.

Źródło

MF
... Czytaj dalejZwiń

➡ Nie ma podatku od niezapłaconych faktur - ulga na złe długiPodatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT oraz w VAT. Rozwiązanie jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.Ulga na złe długi to mechanizm pozwalający korygować rozliczenia podatkowe dotyczące faktur, które ostatecznie nie zostały opłacone. Rozwiązanie to działa w podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz w podatku VAT. W rezultacie podatnik rozlicza się kasowo – płacąc podatki tylko od faktur, za które kontrahenci mu zapłacili.🟣 Ulga na złe długi w PIT i CITPodatnicy mają możliwość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu do zapłaty określonego na fakturze, na rachunku lub w umowie. Jednocześnie, dłużnik ma obowiązek zwiększyć zobowiązanie do zapłaty o tę wierzytelność w swoim zeznaniu podatkowym. Podatnicy mogą stosować ulgę na złe długi także przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego). Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej. Rozwiązanie to obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. W rozliczeniu za 2021 rok z ulgi na złe długi skorzystało ponad 16 tys. podatników.🟣 Ulga na złe długi w VATPodatnicy mogą skorygować podatek od wierzytelności dotyczących czynności opodatkowanych, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od upływu terminu płatności. Wierzyciel musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w dniu poprzedzającym złożenie korekty i od końca roku od wystawienia faktury nie upłynęły 3 lata. W przypadku, gdy kontrahentem jest podmiot niebędący podatnikiem czynnym VAT konieczne jest wpisanie wierzytelności do rejestru długów, lub potwierdzenie jej prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowanie do egzekucji, lub ogłoszenie wobec dłużnika upadłości konsumenckiej. Jednocześnie, dłużnik będący podatnikiem ma obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury nieuregulowanej, najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności. Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej.ŹródłoMF

Dziś pierwszy dzień WIOSNY 🌸🌷🌼

Nie wiemy jak Wy, ale My bardzo na nią czekaliśmy ☺️
... Czytaj dalejZwiń

Dziś pierwszy dzień WIOSNY 🌸🌷🌼Nie wiemy jak Wy, ale My bardzo na nią czekaliśmy ☺️
3 dni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

... Czytaj dalejZwiń

➡ Ulga na terminal płatniczy w PIT za 2022 r.:
Nowa preferencja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy stosujący ryczałt mają możliwość w PIT za 2022 r. odliczenia ulgi na terminal płatniczy. Jak odliczyć nową ulgę? Kto i w jakiej wysokości będzie mógł ją odliczyć?
Odpowiedź poniżej...

Ulga na terminal polega na odliczeniu od dochodu podatnika wydatków na zakup terminala płatniczego. Z odliczenia można skorzystać w roku, w którym przedsiębiorca dokonał zakupu terminala oraz przez 6 następnych lat w sytuacji, kiedy dochód podatnika nie pozwalał na wcześniejsze wykorzystanie ulgi.

🟣 Odliczenie ulgi na terminal płatniczy w PIT za 2022 r.
Przedsiębiorca może dokonać odliczenia wydatków na nabycie terminala wówczas kiedy poniósł w 2022 roku wydatek:
☑ na nabycie terminala płatniczego
☑ na obsługę transakcji (opłaty interchange, opłaty akceptanta, opłaty systemowe lub opłaty dotyczące korzystania z terminala płatniczego, np. jego najem)

🟣 Wysokość odliczeń na terminal płatniczy w PIT za 2022 r.
Poniesione wydatki, które pojawiły się w roku rozpoczęcia korzystania z terminala płatniczego i w roku następnym należy sumować, odliczenie nie może przekroczyć:
☑ 2.500 zł w roku podatkowym – dla podatników zwolnionych z posiadania kasy fiskalnej
☑ 1.000 zł w roku podatkowym – dla pozostałych podatników
☑ 200% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 2000 zł w roku podatkowym dla małych podatników

Wydatki na terminal należy sumować w kwocie netto u podatników rozliczających VAT, dla podatników niebędących Vatowcami w kwocie brutto. Ulgę można odliczyć przy jednoczesnych odpisach amortyzacyjnych na terminal.

Powyższych limitów nie można łączyć. Dodatkowo dotyczą one jednego podatnika. Nie dotyczą ilości zakupionych terminali.

🟣 Ulga na terminal a korzystanie z programów, które sfinansowały terminal
Przedsiębiorca, który korzystał z programów finansujących, zwrot wydatków związanych z płatnościami przez terminal może odliczyć ulgę na terminal w roku, w którym zaprzestanie korzystania z programu oraz w roku następnym.

Źródło

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Ulga na terminal płatniczy w PIT za 2022 r.: Nowa preferencja dla przedsiębiorcówPrzedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy stosujący ryczałt mają możliwość w PIT za 2022 r. odliczenia ulgi na terminal płatniczy. Jak odliczyć nową ulgę? Kto i w jakiej wysokości będzie mógł ją odliczyć? Odpowiedź poniżej...Ulga na terminal polega na odliczeniu od dochodu podatnika wydatków na zakup terminala płatniczego. Z odliczenia można skorzystać w roku, w którym przedsiębiorca dokonał zakupu terminala oraz przez 6 następnych lat w sytuacji, kiedy dochód podatnika nie pozwalał na wcześniejsze wykorzystanie ulgi.🟣 Odliczenie ulgi na terminal płatniczy w PIT za 2022 r.Przedsiębiorca może dokonać odliczenia wydatków na nabycie terminala wówczas kiedy poniósł w 2022 roku wydatek:☑ na nabycie terminala płatniczego☑ na obsługę transakcji (opłaty interchange, opłaty akceptanta, opłaty systemowe lub opłaty dotyczące korzystania z terminala płatniczego, np. jego najem)🟣 Wysokość odliczeń na terminal płatniczy w PIT za 2022 r.Poniesione wydatki, które pojawiły się w roku rozpoczęcia korzystania z terminala płatniczego i w roku następnym należy sumować, odliczenie nie może przekroczyć:☑ 2.500 zł w roku podatkowym – dla podatników zwolnionych z posiadania kasy fiskalnej☑ 1.000 zł w roku podatkowym – dla pozostałych podatników☑ 200% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 2000 zł w roku podatkowym dla małych podatnikówWydatki na terminal należy sumować w kwocie netto u podatników rozliczających VAT, dla podatników niebędących Vatowcami w kwocie brutto. Ulgę można odliczyć przy jednoczesnych odpisach amortyzacyjnych na terminal.Powyższych limitów nie można łączyć. Dodatkowo dotyczą one jednego podatnika. Nie dotyczą ilości zakupionych terminali.🟣 Ulga na terminal a korzystanie z programów, które sfinansowały terminalPrzedsiębiorca, który korzystał z programów finansujących, zwrot wydatków związanych z płatnościami przez terminal może odliczyć ulgę na terminal w roku, w którym zaprzestanie korzystania z programu oraz w roku następnym.Źródłopit.pl

➡ Kiedy nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy?

Składki na Fundusz Pracy są obowiązkowe. Istnieje jednak szereg wyjątków od tej zasady. W niektórych przypadkach składek na Fundusz Pracy opłacać nie trzeba.

Składka na Fundusz Pracy wynosi obecnie 2️⃣,4️⃣5️⃣ % od podstawy wymiaru i opłacana jest obowiązkowo zarówno z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak w pewnych przypadkach składka na Fundusz Pracy opłacana być nie musi.

🟣 Mniej niż minimalne wynagrodzenie

Składka na Fundusz Pracy opłacana jest tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W sytuacji, w której pracownik osiąga dochód mniejszy od minimalnej płacy, pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy za takiego pracownika.

Jeżeli pracownik osiąga dochody z różnych tytułów, dochody z tych tytułów sumuje się i tę sumę porównuje się z kwotą minimalnego wynagrodzenia.

🟣 Działalność gospodarcza

Zasada opisana wyżej dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, z tym zastrzeżeniem jednak, iż składka na Fundusz Pracy liczona jest nie od dochodu, a od ustawowej, minimalnej podstawy wymiaru. W większości przypadków, ta podstawa wymiaru wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i zawsze jest wyższa od wynagrodzenia minimalnego. W takich przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są więc do opłacania składki na Fundusz Pracy.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku tzw. nowych przedsiębiorców. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek ZUS stanowi bowiem 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Siłą rzeczy, podstawa ta jest zawsze niższa od wynagrodzenia minimalnego, a więc nowy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składki na Fundusz Pracy.

Jednak tak samo jak w poprzednim przypadku, zwolnienie to nie będzie przysługiwać, jeśli przedsiębiorca uzyskuje dodatkowe dochody jeszcze z innego tytułu a suma podstaw wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia.

🟣 Powyżej 55 i 60 roku życia

Kobiety powyżej 55 roku życia oraz mężczyźni powyżej 60 roku życia są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od tytułu ubezpieczenia, a więc zarówno w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwolnienie jest bezterminowe i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu odpowiednio 55 lub 60 lat.

🟣 Powyżej 50 roku życia

W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy przysługuje już po ukończeniu 50 roku życia, w przypadku gdy przed zatrudnieniem, osoba taka widniała w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni.

Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje jedynie przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę.


🟣 Poniżej 30 roku życia

Pracodawca nie musi opłacać składki na Fundusz Pracy również za pracownika, który został skierowany do pracy przez powiatowy urząd pracy, a w dniu rozpoczęcia zatrudnienia pracownik nie miał ukończonych 30 lat.

Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

🟣 Po urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Pracodawca nie musi opłacać składki na Fundusz Pracy również w przypadku, gdy pracownik powrócił z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego dnia następującego po tym, w którym pracownik wrócił z urlopu.

🟣 Jeśli tylko umowy zlecenie

Składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić firmy, które zatrudniają wyłącznie na podstawie umów zlecenie. Zwolnienie obejmuje wówczas wszystkich zatrudnionych zleceniobiorców niezależnie od wysokości wynagrodzenia.

Wystarczy jednak, że chociaż jedna osoba w firmie zatrudniona zostanie na umowę o pracę i podmiot taki traci zwolnienie w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych.

Zwolnienie to nie ma w ogóle zastosowania do podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi (w tym spółek cywilnych). Zwolnienie dotyczy jedynie zleceniodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Co ciekawe, w przeszłości ZUS próbował nie respektować tego ustawowego zwolnienia. W 2015 roku ZUS opublikował bowiem komunikat, w którym poinformował, iż przestaje obowiązywać zwolnienie dotyczące umów zlecenia, opisane w punkcie wyżej.

Źródło

zus.pox.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Kiedy nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy?Składki na Fundusz Pracy są obowiązkowe. Istnieje jednak szereg wyjątków od tej zasady. W niektórych przypadkach składek na Fundusz Pracy opłacać nie trzeba.Składka na Fundusz Pracy wynosi obecnie 2️⃣,4️⃣5️⃣ % od podstawy wymiaru i opłacana jest obowiązkowo zarówno z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak w pewnych przypadkach składka na Fundusz Pracy opłacana być nie musi.🟣 Mniej niż minimalne wynagrodzenieSkładka na Fundusz Pracy opłacana jest tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W sytuacji, w której pracownik osiąga dochód mniejszy od minimalnej płacy, pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy za takiego pracownika.Jeżeli pracownik osiąga dochody z różnych tytułów, dochody z tych tytułów sumuje się i tę sumę porównuje się z kwotą minimalnego wynagrodzenia.🟣 Działalność gospodarczaZasada opisana wyżej dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, z tym zastrzeżeniem jednak, iż składka na Fundusz Pracy liczona jest nie od dochodu, a od ustawowej, minimalnej podstawy wymiaru. W większości przypadków, ta podstawa wymiaru wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i zawsze jest wyższa od wynagrodzenia minimalnego. W takich przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są więc do opłacania składki na Fundusz Pracy.Inaczej sytuacja wygląda w przypadku tzw. nowych przedsiębiorców. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek ZUS stanowi bowiem 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Siłą rzeczy, podstawa ta jest zawsze niższa od wynagrodzenia minimalnego, a więc nowy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składki na Fundusz Pracy.Jednak tak samo jak w poprzednim przypadku, zwolnienie to nie będzie przysługiwać, jeśli przedsiębiorca uzyskuje dodatkowe dochody jeszcze z innego tytułu a suma podstaw wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia.🟣 Powyżej 55 i 60 roku życiaKobiety powyżej 55 roku życia oraz mężczyźni powyżej 60 roku życia są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od tytułu ubezpieczenia, a więc zarówno w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.Zwolnienie jest bezterminowe i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu odpowiednio 55 lub 60 lat.🟣 Powyżej 50 roku życiaW przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy przysługuje już po ukończeniu 50 roku życia, w przypadku gdy przed zatrudnieniem, osoba taka widniała w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 30 dni.Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje jedynie przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę. 🟣 Poniżej 30 roku życiaPracodawca nie musi opłacać składki na Fundusz Pracy również za pracownika, który został skierowany do pracy przez powiatowy urząd pracy, a w dniu rozpoczęcia zatrudnienia pracownik nie miał ukończonych 30 lat.Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę.🟣 Po urlopie macierzyńskim i wychowawczymPracodawca nie musi opłacać składki na Fundusz Pracy również w przypadku, gdy pracownik powrócił z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.Zwolnienie to dotyczy wyłącznie umowy o pracę i przysługuje przez 36 miesięcy od pierwszego dnia następującego po tym, w którym pracownik wrócił z urlopu. 🟣 Jeśli tylko umowy zlecenieSkładek na Fundusz Pracy nie muszą płacić firmy, które zatrudniają wyłącznie na podstawie umów zlecenie. Zwolnienie obejmuje wówczas wszystkich zatrudnionych zleceniobiorców niezależnie od wysokości wynagrodzenia.Wystarczy jednak, że chociaż jedna osoba w firmie zatrudniona zostanie na umowę o pracę i podmiot taki traci zwolnienie w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych.Zwolnienie to nie ma w ogóle zastosowania do podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi (w tym spółek cywilnych). Zwolnienie dotyczy jedynie zleceniodawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.Co ciekawe, w przeszłości ZUS próbował nie respektować tego ustawowego zwolnienia. W 2015 roku ZUS opublikował bowiem komunikat, w którym poinformował, iż przestaje obowiązywać zwolnienie dotyczące umów zlecenia, opisane w punkcie wyżej. Źródłozus.pox.pl
1 tydzień temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Zerowy przychód (dochód) z działalności gospodarczej nie zwalnia z rozliczenia PIT 2023

Roczne rozliczenie podatkowe PIT 2023 muszą złożyć wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Zwoleniu z rozliczenia nie podlega nawet zawieszenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali przychodów (dochodów) w 2022 roku oraz nie ponieśli żadnych kosztów również zobowiązani są złożyć tzw. zerową deklarację PIT.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem czy opodatkowani na zasadach ogólnych muszą obowiązkowo rozliczyć się z fiskusem. Czas na rozliczenie uzyskanych w 2022 roku dochodów (przychodów) czy poniesionych strat, mają do 2 maja 2023 roku. Czy przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku nie uzyskali ani złotówki z działalności gospodarczej również muszą złożyć odrębny PIT?

🟣 Brak obrotów / zawieszenie firmy. Co z PIT?

Okazuje się, że nieuzyskanie przychodu z działalności gospodarczej, nie zwalania podatnika z obowiązku złożenia zerowej deklaracji PIT. Tak informuje Ministerstwo Finansów. Na pytanie podatnika ,,Czy mam obowiązek złożyć „zerowe” zeznanie roczne jeżeli przez cały rok podatkowy miałem zawieszoną działalność gospodarczą i nie osiągnąłem żadnych dochodów z działalności gospodarczej?” – odpowiedziało ,,Tak". Jeśli nie uzyskałeś dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej z powodu jej zawieszenia lub braku obrotów masz „otwarte” źródło przychodów i obowiązek wykazania ich wielkości „0” w zeznaniu podatkowym”.

Rozliczenie zerowych dochodów (przychodów) przedsiębiorcy jest bardzo ważne. W przypadku np. deklaracji PIT-36 (zasady ogólne) oraz PIT-36L (podatek liniowy) automatycznie do zeznania dołączany jest bowiem załącznik PIT/B. Nie ma przy tym znaczenia, czy są tam wskazane kwoty równe zeru, czy większe. Dla urzędu skarbowego zerowa deklaracja jest równoznaczna z rozliczeniem prowadzonej w 2022 roku działalności gospodarczej.

🟣 Zerowy PIT z działalności gospodarczej przez internet
Przedsiębiorcy nie znajdą wstępnie przygotowanego PIT w usłudze Twój e-PIT. Muszą rozliczyć się samodzielnie czy skorzystać z usług Biura Rachunkowego.

Źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Zerowy przychód (dochód) z działalności gospodarczej nie zwalnia z rozliczenia PIT 2023Roczne rozliczenie podatkowe PIT 2023 muszą złożyć wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Zwoleniu z rozliczenia nie podlega nawet zawieszenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali przychodów (dochodów) w 2022 roku oraz nie ponieśli żadnych kosztów również zobowiązani są złożyć tzw. zerową deklarację PIT. Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem czy opodatkowani na zasadach ogólnych muszą obowiązkowo rozliczyć się z fiskusem. Czas na rozliczenie uzyskanych w 2022 roku dochodów (przychodów) czy poniesionych strat, mają do 2 maja 2023 roku. Czy przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku nie uzyskali ani złotówki z działalności gospodarczej również muszą złożyć odrębny PIT?🟣 Brak obrotów / zawieszenie firmy. Co z PIT?Okazuje się, że nieuzyskanie przychodu z działalności gospodarczej, nie zwalania podatnika z obowiązku złożenia zerowej deklaracji PIT. Tak informuje Ministerstwo Finansów. Na pytanie podatnika ,,Czy mam obowiązek złożyć „zerowe” zeznanie roczne jeżeli przez cały rok podatkowy miałem zawieszoną działalność gospodarczą i nie osiągnąłem żadnych dochodów z działalności gospodarczej?” – odpowiedziało ,,Tak. Jeśli nie uzyskałeś dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej z powodu jej zawieszenia lub braku obrotów masz „otwarte” źródło przychodów i obowiązek wykazania ich wielkości „0” w zeznaniu podatkowym”.Rozliczenie zerowych dochodów (przychodów) przedsiębiorcy jest bardzo ważne. W przypadku np. deklaracji PIT-36 (zasady ogólne) oraz PIT-36L (podatek liniowy) automatycznie do zeznania dołączany jest bowiem załącznik PIT/B. Nie ma przy tym znaczenia, czy są tam wskazane kwoty równe zeru, czy większe. Dla urzędu skarbowego zerowa deklaracja jest równoznaczna z rozliczeniem prowadzonej w 2022 roku działalności gospodarczej. 🟣 Zerowy PIT z działalności gospodarczej przez internetPrzedsiębiorcy nie znajdą wstępnie przygotowanego PIT w usłudze Twój e-PIT. Muszą rozliczyć się samodzielnie czy skorzystać z usług Biura Rachunkowego. Źródło:pit.pl
2 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ PIT za 2022 rok i lata ubiegłe. Gdzie odnaleźć złożone deklaracje PIT?

Podatnicy będą mieli wgląd w złożone przez siebie rozliczenia PIT. Mowa nie tylko o ostatnio złożonym druku PIT, lecz także o zeznaniach za lata ubiegłe. Ministerstwo Finansów tłumaczy, gdzie należy ich szukać.

Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je i drukować.

W e-US zostały też udostępnione deklaracje złożone w formie papierowej wprowadzone do systemu.

Podatnicy zobaczą na swoich kontach w e-US deklaracje, które złożyli za 2019 rok i kolejne lata podatkowe. Zostały im udostępnione deklaracje PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-OP, DSF-1, PIT-DZ, PCC-3, PCC-3/A, SD-Z2, SD-3 oraz SD-3/A wraz z załącznikami.

Podatnicy mogą podejrzeć deklarację złożoną elektronicznie, pobrać ją w postaci pliku .xml i wydrukować w formacie .pdf. Na wydruku będzie widoczny numer dokumentu (referencyjny).

Uruchomienie nowej funkcjonalności wymagało zasilenia e-Urzędu Skarbowego blisko 190 mln rekordów danych.

Wkrótce podatnicy będą mieli dostęp do kolejnych deklaracji w podatku PIT (złożonych przez płatników) i VAT.

Źródło:

MF
... Czytaj dalejZwiń

➡ PIT za 2022 rok i lata ubiegłe. Gdzie odnaleźć złożone deklaracje PIT?Podatnicy będą mieli wgląd w złożone przez siebie rozliczenia PIT. Mowa nie tylko o ostatnio złożonym druku PIT, lecz także o zeznaniach za lata ubiegłe. Ministerstwo Finansów tłumaczy, gdzie należy ich szukać. Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je i drukować.W e-US zostały też udostępnione deklaracje złożone w formie papierowej wprowadzone do systemu.Podatnicy zobaczą na swoich kontach w e-US deklaracje, które złożyli za 2019 rok i kolejne lata podatkowe. Zostały im udostępnione deklaracje PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-OP, DSF-1, PIT-DZ, PCC-3, PCC-3/A, SD-Z2, SD-3 oraz SD-3/A wraz z załącznikami.Podatnicy mogą podejrzeć deklarację złożoną elektronicznie, pobrać ją w postaci pliku .xml i wydrukować w formacie .pdf. Na wydruku będzie widoczny numer dokumentu (referencyjny).Uruchomienie nowej funkcjonalności wymagało zasilenia e-Urzędu Skarbowego blisko 190 mln rekordów danych.Wkrótce podatnicy będą mieli dostęp do kolejnych deklaracji w podatku PIT (złożonych przez płatników) i VAT.Źródło:MF
2 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Nowa ulga w PIT dla przedsiębiorców składających za 2022 rok PIT-36 lub PIT-36L

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, i rozliczają się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym mogą skorzystać w rozliczeniu za 2022 rok z nowej preferencji podatkowej - z ulgi na sponsoring.

Za sprawą Polskiego ładu przedsiębiorcy zyskali prawo do stosowania nowych ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga na sponsoring. Na czym ona polega i kto może z niej skorzystać?

🟣 Ulga na sponsoring w PIT za 2022 rok
Nowa preferencja podatkowa polega na odliczeniu od podstawy podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:
• sportową,
• kulturalną,
• wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

Rozliczając ulgę na sponsoring, trzeba pamiętać, że odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za sprawą ulgi przedsiębiorca rozliczy w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:
• 100% jako koszt uzyskania przychodów,
• 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Ponadto warto wiedzieć, że odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały zwrócone w żaden sposób. Dodatkowo kwota nieodliczona w 2023 roku ulga, w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie miał wystarczających dochodów (przychodów) w 2022 roku — nie może być, odliczona w kolejnych latach.

Koszty, które można odliczyć w ramach ulgi na sponsoring w PIT za 2022 rok
Osoby, korzystające z ulgi i mające do niej prawo mogą odliczyć koszty poniesione na:
▪️ działalność sportową, czyli koszty poniesione na finansowanie:
▪️ klubu sportowego,
▪️ stypendium sportowego,
▪️ imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
▪️ działalność kulturalną, czyli koszty poniesione na finansowanie:
☑ instytucji kultury,
☑ działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne
szkoły artystyczne;

▪️ działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, czyli koszty poniesione na:
☑ stypendia,
☑ finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat,
☑ finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u
podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,
☑ sfinansowanie studiów dualnych, w tym koszty praktyk,
☑ wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez
podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni
pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu
za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.

🟣 Druk zeznania, na którym przedsiębiorca może odliczyć ulgę na sponsoring
Ulgę na sponsoring należy rozliczyć, składając:

☑ PIT-36 - jeżeli przychody z działalności gospodarczej opodatkowana są za 2022 rok według skali podatkowej
☑ PIT- 36L - jeżeli przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są za 2022 rok podatkiem liniowym
... Czytaj dalejZwiń

➡ Nowa ulga w PIT dla przedsiębiorców składających za 2022 rok PIT-36 lub PIT-36LPrzedsiębiorcy, którzy uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, i rozliczają się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym mogą skorzystać w rozliczeniu za 2022 rok z nowej preferencji podatkowej - z ulgi na sponsoring.Za sprawą Polskiego ładu przedsiębiorcy zyskali prawo do stosowania nowych ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga na sponsoring. Na czym ona polega i kto może z niej skorzystać?🟣 Ulga na sponsoring w PIT za 2022 rokNowa preferencja podatkowa polega na odliczeniu od podstawy podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:• sportową,• kulturalną,• wspierającą szkolnictwo wyższe i naukęRozliczając ulgę na sponsoring, trzeba pamiętać, że odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.Za sprawą ulgi przedsiębiorca rozliczy w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:• 100% jako koszt uzyskania przychodów,• 50% jako odliczenie w ramach ulgi.Ponadto warto wiedzieć, że odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały zwrócone w żaden sposób. Dodatkowo kwota nieodliczona w 2023 roku ulga, w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie miał wystarczających dochodów (przychodów) w 2022 roku — nie może być, odliczona w kolejnych latach.Koszty, które można odliczyć w ramach ulgi na sponsoring w PIT za 2022 rokOsoby, korzystające z ulgi i mające do niej prawo mogą odliczyć koszty poniesione na:▪️ działalność sportową, czyli koszty poniesione na finansowanie:▪️ klubu sportowego,▪️ stypendium sportowego,▪️ imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;▪️ działalność kulturalną, czyli koszty poniesione na finansowanie: ☑ instytucji kultury, ☑ działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne;▪️ działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, czyli koszty poniesione na: ☑ stypendia, ☑ finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, ☑ finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów, ☑ sfinansowanie studiów dualnych, w tym koszty praktyk, ☑ wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię.🟣 Druk zeznania, na którym przedsiębiorca może odliczyć ulgę na sponsoringUlgę na sponsoring należy rozliczyć, składając:☑ PIT-36 - jeżeli przychody z działalności gospodarczej opodatkowana są za 2022 rok według skali podatkowej☑ PIT- 36L - jeżeli przychody z działalności gospodarczej opodatkowane są za 2022 rok podatkiem liniowym
2 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ RPO: Składka zdrowotna niezgodna z Konstytucją

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że nowy sposób naliczania składki zdrowotnej jest niezgodny z Konstytucją. Brak możliwości odliczenia składki powoduje bowiem, iż podatek dochodowy naliczany jest nie tylko od dochodu, lecz także od kwoty samej składki zdrowotnej. Tymczasem rząd szykuje zmiany w przepisach o składce zdrowotnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek wystosował pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym domaga się wyjaśnień w sprawie nowego sposobu naliczania składki zdrowotnej. Rzecznik poddaje w wątpliwość konstytucyjność przepisów obowiązujących od 2022 roku. Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi w szczególności fakt uniemożliwienia odliczania składki zdrowotnej od dochodu, co w rezultacie powoduje opodatkowanie kwoty samej składki zdrowotnej.

W kwietniu ubiegłego roku swoje uwagi miał prof. Witold Modzelewski, który jeszcze przed uchwaleniem felernych przepisów ostrzegał przed groźbą opodatkowania składki zdrowotnej:

"Grzech główny tej koncepcji to opodatkowanie podatkiem dochodowym kwoty zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pisałem o tym już nie raz więc tylko przypomnę, kwota składki może być:
1. odliczana w całości lub w części od należnego podatku dochodowego,
2. zmniejszać podstawę opodatkowania podatku dochodowego ciążącą na „oskładkowanym”,
3. być opodatkowana tym podatkiem.
Wybrano warunek trzeci, czyli nonsens. Dlaczego? Nie wiadomo.
Jeśli na podatnika podatku dochodowego, zwłaszcza będącego osobą fizyczną, nakłada się obowiązek stałego ponoszenia daniny publicznej, a taką jest przecież składka na ubezpieczenie zdrowotne, to jej kwota musi być dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu, a dla pozostałych podatników, którym nie przyznaje się prawa do odliczenia kosztów, zapłacona składka musi zmniejszać podstawę opodatkowania tym podatkiem."

Do końca 2021 roku każdy podatnik miał prawo do odliczania znacznej części składki zdrowotnej od podatku. W konsekwencji, rzeczywisty koszt składki zdrowotnej był wielokrotnie mniejszy niż wskazywałaby na to sama kwota składki, gdyż 85% kwoty zapłaconej składki zdrowotnej odzyskiwaliśmy w postaci pomniejszonego podatku dochodowego.

Sytuacja zmieniła się w styczniu 2022 roku. Nowe przepisy wprowadziły bowiem całkowity zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku. Od tej pory składki nie można było odliczyć również od dochodu. W konsekwencji, podatek dochodowy obliczany był jako procent, nie tylko od samego dochodu, ale również od kwoty składki zdrowotnej.

Próbą rozwiązania tego problemu była nowelizacja przepisów Polskiego Ładu, która weszła w życie w lipcu 2022 roku i umożliwiła odliczanie składki zdrowotnej od dochodu (w przypadku liniowców), od przychodu (w przypadku ryczałtowców) lub od podatku (dla karty podatkowej).

Nowe przepisy wprowadziły jednak limity odliczeń, co spowodowało, że odliczenie składki zdrowotnej jest jedynie częściowe i co najbardziej istotne - nie dotyczy wszystkich podatników. Z odliczenia składki zdrowotnej w żaden sposób nie mogą bowiem skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej, w tym również wszystkie osoby zatrudnione na etatach.

Stąd interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich, który w piśmie do Premiera Morawieckiego prosi o ustosunkowanie się do wciąż aktualnego problemu naliczania podatku od składki zdrowotnej, poddając jednocześnie w wątpliwość konstytucyjność takiego rozwiązania:

"Pragnę wyrazić wątpliwość, czy nałożenie jednej daniny publicznej na drugą, tj.
opodatkowanie podatkiem dochodowym składki zdrowotnej jest zgodne z
wartościami konstytucyjnymi - z zasadą sprawiedliwości społecznej oraz zasadą
zakazu nadmiernej ingerencji w obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń
publicznych.

Ustawodawca posiada w dużej mierze swobodę kształtowania wysokości
podatków, jednakże opodatkowanie daniny publicznej, jaką jest składka
zdrowotna, stanowi, w mojej ocenie, nadmierny fiskalizm ze strony państwa. W
sposób przekraczający rozsądny poziom preferuje interes publiczny, nie bilansując
go z interesem podatnika, który i tak ponosi już negatywne konsekwencje
podatkowe poprzez brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku."

Nie jest znana jeszcze odpowiedzi ze strony Kancelarii Premiera. Wiadomo już jednak na pewno, iż Ministerstwo Zdrowia już od jakiegoś czasu pracuje nad kolejnymi zmianami w sposobie naliczania składki zdrowotnej. Jedno z możliwych rozwiązań zostało przedstawione przez resort zdrowia już w zeszłym miesiącu i miałoby polegać na wprowadzeniu stałej, miesięcznej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
... Czytaj dalejZwiń

➡ RPO: Składka zdrowotna niezgodna z KonstytucjąRzecznik Praw Obywatelskich uważa, że nowy sposób naliczania składki zdrowotnej jest niezgodny z Konstytucją. Brak możliwości odliczenia składki powoduje bowiem, iż podatek dochodowy naliczany jest nie tylko od dochodu, lecz także od kwoty samej składki zdrowotnej. Tymczasem rząd szykuje zmiany w przepisach o składce zdrowotnej.Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek wystosował pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym domaga się wyjaśnień w sprawie nowego sposobu naliczania składki zdrowotnej. Rzecznik poddaje w wątpliwość konstytucyjność przepisów obowiązujących od 2022 roku. Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi w szczególności fakt uniemożliwienia odliczania składki zdrowotnej od dochodu, co w rezultacie powoduje opodatkowanie kwoty samej składki zdrowotnej.W kwietniu ubiegłego roku swoje uwagi miał prof. Witold Modzelewski, który jeszcze przed uchwaleniem felernych przepisów ostrzegał przed groźbą opodatkowania składki zdrowotnej:Grzech główny tej koncepcji to opodatkowanie podatkiem dochodowym kwoty zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pisałem o tym już nie raz więc tylko przypomnę, kwota składki może być:1. odliczana w całości lub w części od należnego podatku dochodowego,2. zmniejszać podstawę opodatkowania podatku dochodowego ciążącą na „oskładkowanym”,3. być opodatkowana tym podatkiem.Wybrano warunek trzeci, czyli nonsens. Dlaczego? Nie wiadomo.Jeśli na podatnika podatku dochodowego, zwłaszcza będącego osobą fizyczną, nakłada się obowiązek stałego ponoszenia daniny publicznej, a taką jest przecież składka na ubezpieczenie zdrowotne, to jej kwota musi być dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu, a dla pozostałych podatników, którym nie przyznaje się prawa do odliczenia kosztów, zapłacona składka musi zmniejszać podstawę opodatkowania tym podatkiem.Do końca 2021 roku każdy podatnik miał prawo do odliczania znacznej części składki zdrowotnej od podatku. W konsekwencji, rzeczywisty koszt składki zdrowotnej był wielokrotnie mniejszy niż wskazywałaby na to sama kwota składki, gdyż 85% kwoty zapłaconej składki zdrowotnej odzyskiwaliśmy w postaci pomniejszonego podatku dochodowego.Sytuacja zmieniła się w styczniu 2022 roku. Nowe przepisy wprowadziły bowiem całkowity zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku. Od tej pory składki nie można było odliczyć również od dochodu. W konsekwencji, podatek dochodowy obliczany był jako procent, nie tylko od samego dochodu, ale również od kwoty składki zdrowotnej.Próbą rozwiązania tego problemu była nowelizacja przepisów Polskiego Ładu, która weszła w życie w lipcu 2022 roku i umożliwiła odliczanie składki zdrowotnej od dochodu (w przypadku liniowców), od przychodu (w przypadku ryczałtowców) lub od podatku (dla karty podatkowej).Nowe przepisy wprowadziły jednak limity odliczeń, co spowodowało, że odliczenie składki zdrowotnej jest jedynie częściowe i co najbardziej istotne - nie dotyczy wszystkich podatników. Z odliczenia składki zdrowotnej w żaden sposób nie mogą bowiem skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej, w tym również wszystkie osoby zatrudnione na etatach.Stąd interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich, który w piśmie do Premiera Morawieckiego prosi o ustosunkowanie się do wciąż aktualnego problemu naliczania podatku od składki zdrowotnej, poddając jednocześnie w wątpliwość konstytucyjność takiego rozwiązania: Pragnę wyrazić wątpliwość, czy nałożenie jednej daniny publicznej na drugą, tj. opodatkowanie podatkiem dochodowym składki zdrowotnej jest zgodne z wartościami konstytucyjnymi - z zasadą sprawiedliwości społecznej oraz zasadą zakazu nadmiernej ingerencji w obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Ustawodawca posiada w dużej mierze swobodę kształtowania wysokości podatków, jednakże opodatkowanie daniny publicznej, jaką jest składka zdrowotna, stanowi, w mojej ocenie, nadmierny fiskalizm ze strony państwa. W sposób przekraczający rozsądny poziom preferuje interes publiczny, nie bilansując go z interesem podatnika, który i tak ponosi już negatywne konsekwencje podatkowe poprzez brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.Nie jest znana jeszcze odpowiedzi ze strony Kancelarii Premiera. Wiadomo już jednak na pewno, iż Ministerstwo Zdrowia już od jakiegoś czasu pracuje nad kolejnymi zmianami w sposobie naliczania składki zdrowotnej. Jedno z możliwych rozwiązań zostało przedstawione przez resort zdrowia już w zeszłym miesiącu i miałoby polegać na wprowadzeniu stałej, miesięcznej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
2 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

▪️ ▪️ ▪️

Panowie, dziś Wasze święto.

Z okazji Dnia Mężczyzny, życzymy Wam wszystkiego, co dobre, szczęśliwe i miłe.
Wszystkiego najlepszego!

▪️ ▪️ ▪️
... Czytaj dalejZwiń

▪️ ▪️ ▪️Panowie, dziś Wasze święto.Z okazji Dnia Mężczyzny, życzymy Wam wszystkiego, co dobre, szczęśliwe i miłe. Wszystkiego najlepszego! ▪️ ▪️ ▪️
2 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Nie dostałeś PIT-11? Sprawdź, skąd go wziąć

Najpóźniej 28 lutego wszyscy podatnicy powinni otrzymać już informacje PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT w 2022 roku. Co zrobić w przypadku braku informacji PIT-11? Skąd ją wziąć?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT płatnicy, którzy w 2022 roku zatrudniali pracowników, zobowiązani są do wystawienia im informacji PIT-11. Druk ten należało przesłać należy najpóźniej do dnia 28 lutego. Zdarzyć się może jednak, że podatnik nie otrzyma informacji PIT-11. Co wówczas robić? Jak rozliczyć PIT-37 bez druku PIT-11?

🟣 Od kogo powinniśmy otrzymać informację PIT-11?

Obowiązek wystawienia informacji PIT-11 ciąży w szczególności na pracodawcach, którzy zatrudniali pracowników w 2022 roku. To jednak nie wszystko. PIT-11 zobowiązane są wysłać rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uczelnie, akademie nauk, instytuty badawcze, wojewódzkie urzędy pracy, areszty śledcze, czy podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski. Wszystkie te podmioty powinny w terminie do 28 lutego przesłać swoim podatnikom informację o uzyskanych przez nich dochodach i pobranych zaliczkach, na druku PIT-11. Oznacza to, że podatnicy którzy uzyskali przychód opodatkowany podatkiem PIT w 2022 roku, wypłacony przez powyższe jednostki zobowiązani są do rozliczenia go w rocznym PIT, na podstawie uzyskanej informacji PIT-11.

🟣 Nie masz informacji PIT-11? I tak musisz rozliczyć PIT

Podatnik, który w 2022 roku uzyskał dochód powinien zainteresować się tym, co dzieje się z przysługującą mu informacją PIT-11. Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem to na podatniku ciąży obowiązek corocznego rozliczenia uzyskanych dochodów. Rozliczenie to będzie prostsze do wykonania, jeśli podatnik dysponuje informacją PIT-11 o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach, przesłaną przez płatnika. Nieotrzymanie informacji PIT-11, nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku terminowego rozliczenia podatku PIT.

🟣Nie dostałeś PIT-11? Skontaktuj się ze swoim pracodawcą

Pracownicy, którzy nie otrzymają informacji PIT-11 od swoich pracodawców, powinni się z nimi niezwłocznie skontaktować, w celu ustalenia przyczyny braku PIT-11. Przyczyn może być bowiem wiele m.in. zaginięcie listu na poczcie, bądź odebranie przesyłki przez członka rodziny.

Pracodawca w takiej sytuacji może wystawić kopię informacji PIT-11, która pozwoli podatnikowi na terminowe rozliczenie rocznego PIT za 2022 rok. Jeżeli jednak pracodawca nadal będzie zwlekał z dostarczeniem informacji PIT-11, warto o interwencję poprosić urząd skarbowy. Brak wystawienia i przesłania PIT-11 przez pracodawcę, nie zostaje bowiem bez znaczenia. W świetle obowiązujących przepisów jest to zaniechanie obowiązków płatnika, za które grozi mu kara grzywny do 180 stawek dziennych (art. 80 ust. 2 Kodeksu Karnego Skarbowego).

🟣 Nie masz PIT-11? Poszukaj go w usłudze Twój e-PIT

Kolejną możliwością pozyskania informacji PIT-11 jest zalogowanie się do rządowej usługi Twój e-PIT i poszukanie tam wspomnianego druku. Od 15 lutego w usłudze udostępnione zostały wstępne wypełnione rozliczenia PIT. Rozliczenia te generowane zostały na podstawie przesłanych do US przez płatników informacji PIT-11. Informacje te również dostępne są w usłudze Twój e-PIT. Znaleźć je można w zakładce ,,Dokumenty źródłowe”.

🟣 Jak rozliczyć się bez PIT-11?

W przypadku braku posiadania informacji PIT-11, roczne rozliczenie podatku PIT będzie o wiele bardziej skomplikowane. W takiej sytuacji podatnik zmuszony bowiem będzie do samodzielnego ustalenia i pozyskania wszystkich danych podatkowych, niezbędnych do rozliczenia zeznania PIT. W jakich dokumentach je znajdzie? Informacji podatkowych warto szukać m.in. w paskach wynagrodzeń, przelewach bankowych, czy też, jeśli pracownik ma do nich dostęp - w formularzach ZUS RMUA. To właśnie w tych dokumentach znaleźć można informacje o uzyskanym dochodzie, czy pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – niezbędnych do dokonania rocznego rozliczenia PIT.

🟣 Lepiej wysłać błędny PIT niż nie wysłać go wcale

Podatnicy, którzy nie posiadają druków PIT-11 i którzy mają problem z samodzielnym rozliczeniem PIT powinni pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów bardziej korzystne jest złożenie błędnie wypełnionego zeznania PIT, niżeli nie złożenie go wcale. Błędy w deklaracji PIT podatnik ma prawo poprawić w formie korekty zeznania (ma na to 5 lat, licząc od końca roku, w którym zeznanie zostało złożone). Niezłożenie natomiast rocznego PIT będzie potraktowane jako niewywiązanie się z obowiązków podatnika. Za ten czyn grozi kara grzywny w wysokości maksymalnie 720 stawek dziennych (art. 54 Kodeks Karny Skarbowy).

Źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Nie dostałeś PIT-11? Sprawdź, skąd go wziąćNajpóźniej 28 lutego wszyscy podatnicy powinni otrzymać już informacje PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT w 2022 roku. Co zrobić w przypadku braku informacji PIT-11? Skąd ją wziąć?Zgodnie z przepisami ustawy o PIT płatnicy, którzy w 2022 roku zatrudniali pracowników, zobowiązani są do wystawienia im informacji PIT-11. Druk ten należało przesłać należy najpóźniej do dnia 28 lutego. Zdarzyć się może jednak, że podatnik nie otrzyma informacji PIT-11. Co wówczas robić? Jak rozliczyć PIT-37 bez druku PIT-11?🟣 Od kogo powinniśmy otrzymać informację PIT-11?Obowiązek wystawienia informacji PIT-11 ciąży w szczególności na pracodawcach, którzy zatrudniali pracowników w 2022 roku. To jednak nie wszystko. PIT-11 zobowiązane są wysłać rolnicze spółdzielnie produkcyjne, uczelnie, akademie nauk, instytuty badawcze, wojewódzkie urzędy pracy, areszty śledcze, czy podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką lub staż uczniowski. Wszystkie te podmioty powinny w terminie do 28 lutego przesłać swoim podatnikom informację o uzyskanych przez nich dochodach i pobranych zaliczkach, na druku PIT-11. Oznacza to, że podatnicy którzy uzyskali przychód opodatkowany podatkiem PIT w 2022 roku, wypłacony przez powyższe jednostki zobowiązani są do rozliczenia go w rocznym PIT, na podstawie uzyskanej informacji PIT-11.🟣 Nie masz informacji PIT-11? I tak musisz rozliczyć PITPodatnik, który w 2022 roku uzyskał dochód powinien zainteresować się tym, co dzieje się z przysługującą mu informacją PIT-11. Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem to na podatniku ciąży obowiązek corocznego rozliczenia uzyskanych dochodów. Rozliczenie to będzie prostsze do wykonania, jeśli podatnik dysponuje informacją PIT-11 o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach, przesłaną przez płatnika. Nieotrzymanie informacji PIT-11, nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku terminowego rozliczenia podatku PIT. 🟣Nie dostałeś PIT-11? Skontaktuj się ze swoim pracodawcąPracownicy, którzy nie otrzymają informacji PIT-11 od swoich pracodawców, powinni się z nimi niezwłocznie skontaktować, w celu ustalenia przyczyny braku PIT-11. Przyczyn może być bowiem wiele m.in. zaginięcie listu na poczcie, bądź odebranie przesyłki przez członka rodziny.Pracodawca w takiej sytuacji może wystawić kopię informacji PIT-11, która pozwoli podatnikowi na terminowe rozliczenie rocznego PIT za 2022 rok. Jeżeli jednak pracodawca nadal będzie zwlekał z dostarczeniem informacji PIT-11, warto o interwencję poprosić urząd skarbowy. Brak wystawienia i przesłania PIT-11 przez pracodawcę, nie zostaje bowiem bez znaczenia. W świetle obowiązujących przepisów jest to zaniechanie obowiązków płatnika, za które grozi mu kara grzywny do 180 stawek dziennych (art. 80 ust. 2 Kodeksu Karnego Skarbowego).🟣 Nie masz PIT-11? Poszukaj go w usłudze Twój e-PITKolejną możliwością pozyskania informacji PIT-11 jest zalogowanie się do rządowej usługi Twój e-PIT i poszukanie tam wspomnianego druku. Od 15 lutego w usłudze udostępnione zostały wstępne wypełnione rozliczenia PIT. Rozliczenia te generowane zostały na podstawie przesłanych do US przez płatników informacji PIT-11. Informacje te również dostępne są w usłudze Twój e-PIT. Znaleźć je można w zakładce ,,Dokumenty źródłowe”.🟣 Jak rozliczyć się bez PIT-11?W przypadku braku posiadania informacji PIT-11, roczne rozliczenie podatku PIT będzie o wiele bardziej skomplikowane. W takiej sytuacji podatnik zmuszony bowiem będzie do samodzielnego ustalenia i pozyskania wszystkich danych podatkowych, niezbędnych do rozliczenia zeznania PIT. W jakich dokumentach je znajdzie? Informacji podatkowych warto szukać m.in. w paskach wynagrodzeń, przelewach bankowych, czy też, jeśli pracownik ma do nich dostęp - w formularzach ZUS RMUA. To właśnie w tych dokumentach znaleźć można informacje o uzyskanym dochodzie, czy pobranych przez płatnika zaliczkach na podatek, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – niezbędnych do dokonania rocznego rozliczenia PIT.🟣 Lepiej wysłać błędny PIT niż nie wysłać go wcalePodatnicy, którzy nie posiadają druków PIT-11 i którzy mają problem z samodzielnym rozliczeniem PIT powinni pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów bardziej korzystne jest złożenie błędnie wypełnionego zeznania PIT, niżeli nie złożenie go wcale. Błędy w deklaracji PIT podatnik ma prawo poprawić w formie korekty zeznania (ma na to 5 lat, licząc od końca roku, w którym zeznanie zostało złożone). Niezłożenie natomiast rocznego PIT będzie potraktowane jako niewywiązanie się z obowiązków podatnika. Za ten czyn grozi kara grzywny w wysokości maksymalnie 720 stawek dziennych (art. 54 Kodeks Karny Skarbowy).Źródło:pit.pl
2 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Wszystko, co powinieneś wiedzieć o uldze prorodzinnej na dziecko urodzone w 2022 roku

Ulga prorodzinna to rodzaj ulgi podatkowej przysługującej podatnikom w związku z wychowywaniem dzieci. Ulga odliczana jest od podatku w zeznaniu rocznym składanym fiskusowi. Jak rozliczyć preferencje, kiedy dziecko urodziło się w trakcie 2022 roku? Jakie są kwoty odliczenia i kto może skorzystać z ulgi?

🟣 Ulga prorodzinna na pierwsze dziecko

W sytuacji, kiedy podatnik został rodzicem, po raz pierwszy trzeba pamiętać, że ulga podatkowa na pierwsze dziecko jest limitowana wartością przychodu rodziców, limit ten wynosi 112.000 zł dla obojga rodziców.

Ulga za cały rok wynosi 1.112,40 zł. W sytuacji, kiedy dziecko urodziło się np. w maju 2022 roku, podatnik odliczy ulgę od maja do grudnia. Ulga przysługuje od miesiąca, w którym urodziło się dziecko. Nie ma znaczenia dzień miesiąca narodzin dziecka, ponieważ ulgę rozliczamy za cały miesiąc.

🟣 Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi może skorzystać podatnik, który:
☑ osiągnął dochody opodatkowane wg skali podatkowej
☑ wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w 2022 roku kwoty:
a) 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy
w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),
b) 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą
dziecko,
c) 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;
☑ wychowywał co najmniej dwoje dzieci w 2022 roku — bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

🟣 Ulga prorodzinna na dziecko urodzone w 2022 r. i starsze dzieci

W sytuacji, kiedy w 2022 roku podatnikowi urodziło się drugie dziecko, to za cały 2022 rok nie ma już limitu dochodu. Jeżeli zatem choć jeden dzień w roku podatnik posiadał dwoje dzieci, to przez cały rok nie musi sprawdzać limitu dochodu.

🟣 Ulga prorodzinna nie tylko dla rodziców – preferencja przysługuje też opiekunom

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy je utrzymują i wliczają je do swojego rozliczenia podatkowego.

🟣 Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z ulgi prorodzinnej?

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, trzeba rozliczać się na skali podatkowej. Ulga prorodzinna nie przysługuje podatnikom opodatkowanym liniowo czy ryczałtowo. Oprócz standardowego PIT-37 czy PIT-36 należy złożyć załącznik PIT/O w którym należy wykazać miesiące, w których sprawowana była opieka nad dzieckiem.

🟣 Ulga prorodzinna rozliczana wspólnie przez rodziców i osobno

Ulgę prorodzinną mogą rozliczyć zarówno małżonkowie rozliczający się wspólnie, jak i rodzice składający osobne zeznania podatkowe. W przypadku osobnych deklaracji rodzice muszą ustalić, w jakim zakresie rozliczają ulgę. Proporcje mogą być dowolne. W sytuacji, kiedy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, ulgę rozliczają po połowie.

🟣 Ulga prorodzinna za 2022 rok – kwota odliczenia

Za 2022 rok podatnicy, którzy wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego,

sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywali ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, mogą odliczyć w stosunku do:
☑ jednego dziecka – kwotę 92,67 zł za każdy miesiąc sprawowania opieki,
☑ dwojga dzieci – kwotę 92,67 zł na każde dziecko,
☑ trojga i więcej dzieci – kwotę
☑ 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
☑ 166,67 zł na trzecie dziecko,
☑ 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Rodzice czy opiekunowie, przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych (po ½ przysługującej kwoty ulgi) lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji.

🟣 Ulga prorodzinna w e-Urzędzie
Rozliczając ulgę w e-Urzędzie skarbowym trzeba zachować czujność. Kiedy należy zmodyfikować PIT?

☑ W przypadku dzieci urodzonych w trakcie 2022 roku należy samodzielnie wpisać przysługującą ulgę
☑ W sytuacji zmiany formy opodatkowania przez rodziców należy sprawdzić, czy do zeznania dodała się ulga prorodzinna
☑ W sytuacji, kiedy dziecko uzyskało wyższy dochód niż 16 061,28 zł – wówczas rodzic traci prawo do ulgi – system KAS nie weryfikuje wysokości dochodów dziecka
☑ W sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 18 lat – w sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 18 lat i kontynuuje naukę rodzice, mają prawo do ulgi prorodzinnej i muszą ją wpisać ręcznie, system KAS nie ma informacji o kontynuowaniu nauki przez dziecko
☑ Rodzice korzystają z niewykorzystanej ulgi prorodzinnej – w tym zakresie trzeba sprawdzić, czy Twój e-PIT poprawnie ustalił sumę składek ZUS i zdrowotnych

🟣 Ile razy można odliczyć ulgę prorodzinną?

Ulga prorodzinna jest możliwa do odliczania przez kolejne lata od roku, w którym urodziło się dziecko. Ważne są warunki do korzystania z ulgi. W przypadku jednego dziecka kryterium dochodowe rodziców. Następnie, jeżeli mamy więcej dzieci i nie uzyskują one dochodu lub ich dochód nie przekracza kwoty 16.061,28 zł, możemy z ulgi korzystać przez kolejne lata. Kolejnym i ostatnim kryterium do odliczenia ulgi jest wiek dziecka. Ulga przysługuje do 18 roku życia dziecka lub 26 roku życia, kiedy dziecko kontynuuje naukę i nie uzyskuje wyższych dochodów niż 16.061,28 zł.

Źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Wszystko, co powinieneś wiedzieć o uldze prorodzinnej na dziecko urodzone w 2022 rokuUlga prorodzinna to rodzaj ulgi podatkowej przysługującej podatnikom w związku z wychowywaniem dzieci. Ulga odliczana jest od podatku w zeznaniu rocznym składanym fiskusowi. Jak rozliczyć preferencje, kiedy dziecko urodziło się w trakcie 2022 roku? Jakie są kwoty odliczenia i kto może skorzystać z ulgi?🟣 Ulga prorodzinna na pierwsze dzieckoW sytuacji, kiedy podatnik został rodzicem, po raz pierwszy trzeba pamiętać, że ulga podatkowa na pierwsze dziecko jest limitowana wartością przychodu rodziców, limit ten wynosi 112.000 zł dla obojga rodziców.Ulga za cały rok wynosi 1.112,40 zł. W sytuacji, kiedy dziecko urodziło się np. w maju 2022 roku, podatnik odliczy ulgę od maja do grudnia. Ulga przysługuje od miesiąca, w którym urodziło się dziecko. Nie ma znaczenia dzień miesiąca narodzin dziecka, ponieważ ulgę rozliczamy za cały miesiąc.🟣 Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?Z ulgi może skorzystać podatnik, który:☑ osiągnął dochody opodatkowane wg skali podatkowej☑ wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w 2022 roku kwoty:a) 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowyw związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),b) 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującądziecko,c) 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;☑ wychowywał co najmniej dwoje dzieci w 2022 roku — bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.🟣 Ulga prorodzinna na dziecko urodzone w 2022 r. i starsze dzieciW sytuacji, kiedy w 2022 roku podatnikowi urodziło się drugie dziecko, to za cały 2022 rok nie ma już limitu dochodu. Jeżeli zatem choć jeden dzień w roku podatnik posiadał dwoje dzieci, to przez cały rok nie musi sprawdzać limitu dochodu. 🟣 Ulga prorodzinna nie tylko dla rodziców – preferencja przysługuje też opiekunomUlga prorodzinna przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy je utrzymują i wliczają je do swojego rozliczenia podatkowego.🟣 Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z ulgi prorodzinnej?Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, trzeba rozliczać się na skali podatkowej. Ulga prorodzinna nie przysługuje podatnikom opodatkowanym liniowo czy ryczałtowo. Oprócz standardowego PIT-37 czy PIT-36 należy złożyć załącznik PIT/O w którym należy wykazać miesiące, w których sprawowana była opieka nad dzieckiem.🟣 Ulga prorodzinna rozliczana wspólnie przez rodziców i osobnoUlgę prorodzinną mogą rozliczyć zarówno małżonkowie rozliczający się wspólnie, jak i rodzice składający osobne zeznania podatkowe. W przypadku osobnych deklaracji rodzice muszą ustalić, w jakim zakresie rozliczają ulgę. Proporcje mogą być dowolne. W sytuacji, kiedy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, ulgę rozliczają po połowie.🟣 Ulga prorodzinna za 2022 rok – kwota odliczeniaZa 2022 rok podatnicy, którzy wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego,sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywali ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, mogą odliczyć w stosunku do:☑ jednego dziecka – kwotę 92,67 zł za każdy miesiąc sprawowania opieki,☑ dwojga dzieci – kwotę 92,67 zł na każde dziecko,☑ trojga i więcej dzieci – kwotę☑ 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,☑ 166,67 zł na trzecie dziecko,☑ 225 zł na czwarte i każde kolejne dzieckoKwota przysługującej do odliczenia ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Rodzice czy opiekunowie, przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych (po ½ przysługującej kwoty ulgi) lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji.🟣 Ulga prorodzinna w e-UrzędzieRozliczając ulgę w e-Urzędzie skarbowym trzeba zachować czujność. Kiedy należy zmodyfikować PIT?☑ W przypadku dzieci urodzonych w trakcie 2022 roku należy samodzielnie wpisać przysługującą ulgę☑ W sytuacji zmiany formy opodatkowania przez rodziców należy sprawdzić, czy do zeznania dodała się ulga prorodzinna☑ W sytuacji, kiedy dziecko uzyskało wyższy dochód niż 16 061,28 zł – wówczas rodzic traci prawo do ulgi – system KAS nie weryfikuje wysokości dochodów dziecka☑ W sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 18 lat – w sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 18 lat i kontynuuje naukę rodzice, mają prawo do ulgi prorodzinnej i muszą ją wpisać ręcznie, system KAS nie ma informacji o kontynuowaniu nauki przez dziecko☑ Rodzice korzystają z niewykorzystanej ulgi prorodzinnej – w tym zakresie trzeba sprawdzić, czy Twój e-PIT poprawnie ustalił sumę składek ZUS i zdrowotnych🟣 Ile razy można odliczyć ulgę prorodzinną?Ulga prorodzinna jest możliwa do odliczania przez kolejne lata od roku, w którym urodziło się dziecko. Ważne są warunki do korzystania z ulgi. W przypadku jednego dziecka kryterium dochodowe rodziców. Następnie, jeżeli mamy więcej dzieci i nie uzyskują one dochodu lub ich dochód nie przekracza kwoty 16.061,28 zł, możemy z ulgi korzystać przez kolejne lata. Kolejnym i ostatnim kryterium do odliczenia ulgi jest wiek dziecka. Ulga przysługuje do 18 roku życia dziecka lub 26 roku życia, kiedy dziecko kontynuuje naukę i nie uzyskuje wyższych dochodów niż 16.061,28 zł. Źródło:pit.pl
2 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2022 r. - emerytom brakuje podatku, by z niej korzystać

W zeznaniu rocznym za 2022 r. podatnicy bardzo często nie mogą już odliczyć ulgi rehabilitacyjnej, wynika, to ze zmian, jakie wprowadzono za sprawą Polskiego ładu. Wyższa kwota wolna od podatku sprawia, że brakuje podatku, od którego była odliczana ulga.

Podstawą prawną odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest art. art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy o PIT oraz art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W rozliczeniach podatku za 2021 r. z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne skorzystało 633 tys. podatników, których dochody nie przekroczyły 30 tys. zł. Aktualnie z odliczenia nie skorzystają wszystkie te osoby, problem dotyczy głównie emerytów oraz rencistów.

🟣 Brak dochodu w roku podatkowym uniemożliwia korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej.
Ulga rehabilitacyjna to odliczenie od dochodu. W związku z tym, jeżeli dochody podatnika nie pozawalają na odliczenie poniesionych przed podatnika wydatków w danym roku podatkowym, nie będzie on miał możliwości ich odliczenia w zeznaniu podatkowym za kolejny rok czy kolejne lata.

🟣 Polski ład a ulga rehabilitacyjna

Jak wyjaśnia resort finansów podatnicy, którzy osiągnęli dochód poniżej 30.000 zł, nie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Według Ministerstwa brak ulgi podatkowej w przypadku uzyskiwania dochodów mieszczących się w kwocie wolnej nie oznacza jednak strat fiskalnych. Osoby, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł (2.500 zł miesięcznie), zyskują na rozwiązaniach, które weszły w życie w roku ubiegłym — rocznie do 2.250 zł. Tej wielkości zysk podatkowy odpowiada wydatkowi rzędu 18.800 zł, który może być uwzględniony w ramach ulgi rehabilitacyjnej (czyli to tak jakby podatnik wydał na cele rehabilitacyjne ok. 1.600 zł miesięcznie).

🟣 Kto może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
Z ulgi rehabilitacyjnej za 2022 rok skorzystają podatnicy, których dochód był powyżej kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo trzeba spełnić określone warunki.

Z odliczeń w formie ulgi rehabilitacyjnej skorzysta osoba, która posiada:

☑ orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
☑ decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
☑ orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia.

🟣 Wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Przepis art. 26 ust. 7a ustawy o PIT zawiera zamknięty katalog wydatków, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wyróżnić możemy 3 rodzaje wydatków, które można w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są to:
☑ wydatki nielimitowane
☑ wydatki limitowane do kwoty 2.280 zł rocznie
☑ wydatki ponad limit 100 zł

🟣 Wydatki nielimitowane
To grupa wydatków, w przypadku których podatnik może odliczyć całą kwotę poniesionego wydatku, będą to wydatki poniesione na:

☑adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
☑ przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
☑ zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
☑ odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
☑ odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
☑ opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
☑ opłacenie tłumacza języka migowego,
☑ kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
☑ odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
▪ osoby niepełnosprawnej-karetką transportu sanitarnego,
▪ osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
☑ odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
▪ na turnusie rehabilitacyjnym,
▪ w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zakładach rehabilitacji leczniczej,
zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
▪ na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

🟣 Wydatki limitowane do kwoty 2280 zł w roku
W przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:
☑ opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
☑ utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
☑ używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

🟣 Wydatki poniesione na leki powyżej 100 zł w miesiącu
Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo, podatnik może odliczyć ich zakup ponad kwotę 100 zł w miesiącu.

🟣 Warunki korzystania z ulgi rehabilitacyjnej
Żeby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, trzeba być podatnikiem, który osiągnął dochód. Z ulgi skorzystać mogą podatnicy, których dochód opodatkowany jest wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT albo podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który w danym roku osiągnął przychody opodatkowane w tej formie.

Z ulgi więc będą mogli skorzystać Ci podatnicy, którzy wypełniają formularze PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w żadnej formie.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

🟣 Wspólne rozliczenie z małżonkiem a ulga rehabilitacyjna
W sytuacji, kiedy np. jedno z małżonków pracuje i uzyskuje wyższe dochody, warto zweryfikować czy rozliczenie wspólne pozwoli na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej.

Źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2022 r. - emerytom brakuje podatku, by z niej korzystaćW zeznaniu rocznym za 2022 r. podatnicy bardzo często nie mogą już odliczyć ulgi rehabilitacyjnej, wynika, to ze zmian, jakie wprowadzono za sprawą Polskiego ładu. Wyższa kwota wolna od podatku sprawia, że brakuje podatku, od którego była odliczana ulga. Podstawą prawną odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest art. art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy o PIT oraz art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W rozliczeniach podatku za 2021 r. z odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne skorzystało 633 tys. podatników, których dochody nie przekroczyły 30 tys. zł. Aktualnie z odliczenia nie skorzystają wszystkie te osoby, problem dotyczy głównie emerytów oraz rencistów.🟣 Brak dochodu w roku podatkowym uniemożliwia korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej.Ulga rehabilitacyjna to odliczenie od dochodu. W związku z tym, jeżeli dochody podatnika nie pozawalają na odliczenie poniesionych przed podatnika wydatków w danym roku podatkowym, nie będzie on miał możliwości ich odliczenia w zeznaniu podatkowym za kolejny rok czy kolejne lata.🟣 Polski ład a ulga rehabilitacyjnaJak wyjaśnia resort finansów podatnicy, którzy osiągnęli dochód poniżej 30.000 zł, nie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Według Ministerstwa brak ulgi podatkowej w przypadku uzyskiwania dochodów mieszczących się w kwocie wolnej nie oznacza jednak strat fiskalnych. Osoby, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł (2.500 zł miesięcznie), zyskują na rozwiązaniach, które weszły w życie w roku ubiegłym — rocznie do 2.250 zł. Tej wielkości zysk podatkowy odpowiada wydatkowi rzędu 18.800 zł, który może być uwzględniony w ramach ulgi rehabilitacyjnej (czyli to tak jakby podatnik wydał na cele rehabilitacyjne ok. 1.600 zł miesięcznie).🟣 Kto może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej?Z ulgi rehabilitacyjnej za 2022 rok skorzystają podatnicy, których dochód był powyżej kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo trzeba spełnić określone warunki. Z odliczeń w formie ulgi rehabilitacyjnej skorzysta osoba, która posiada:☑ orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub☑ decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo☑ orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia.🟣 Wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnejPrzepis art. 26 ust. 7a ustawy o PIT zawiera zamknięty katalog wydatków, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wyróżnić możemy 3 rodzaje wydatków, które można w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są to:☑ wydatki nielimitowane☑ wydatki limitowane do kwoty 2.280 zł rocznie☑ wydatki ponad limit 100 zł🟣 Wydatki nielimitowaneTo grupa wydatków, w przypadku których podatnik może odliczyć całą kwotę poniesionego wydatku, będą to wydatki poniesione na:☑adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,☑ przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,☑ zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,☑ odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,☑ odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,☑ opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,☑ opłacenie tłumacza języka migowego,☑ kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,☑ odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: ▪ osoby niepełnosprawnej-karetką transportu sanitarnego, ▪ osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,☑ odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: ▪ na turnusie rehabilitacyjnym, ▪ w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, ▪ na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.🟣 Wydatki limitowane do kwoty 2280 zł w rokuW przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:☑ opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,☑ utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,☑ używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne🟣 Wydatki poniesione na leki powyżej 100 zł w miesiącuJeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo, podatnik może odliczyć ich zakup ponad kwotę 100 zł w miesiącu.🟣 Warunki korzystania z ulgi rehabilitacyjnejŻeby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, trzeba być podatnikiem, który osiągnął dochód. Z ulgi skorzystać mogą podatnicy, których dochód opodatkowany jest wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT albo podatnikiem płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który w danym roku osiągnął przychody opodatkowane w tej formie.Z ulgi więc będą mogli skorzystać Ci podatnicy, którzy wypełniają formularze PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.Odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w żadnej formie.W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.🟣 Wspólne rozliczenie z małżonkiem a ulga rehabilitacyjnaW sytuacji, kiedy np. jedno z małżonków pracuje i uzyskuje wyższe dochody, warto zweryfikować czy rozliczenie wspólne pozwoli na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Źródło:pit.pl
Załaduj więcej...

Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Rozumiem