Aktualności

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook Posts

➡ Nie da się odpisać nadpłaconych składek

Przedsiębiorca, który przejdzie w lipcu z ryczałtu na skalę, nie odliczy nadwyżki wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Ci, którzy zmienią w lipcu ryczałt na skalę, nie odliczą składek zdrowotnych przypadających na drugą połowę roku. Zdaniem resortu finansów przedsiębiorcom nie pomoże też nadpłacenie składek w okresie, kiedy jeszcze są na ryczałcie.

Chodzi o nowelizację Polskiego Ładu, która ma obowiązywać od 1 lipca. Najważniejszą zmianą jest obniżka PIT w pierwszym progu skali z 17 do 12 proc. Może ona spowodować, że dla części przedsiębiorców skala okaże się lepsza niż ryczałt.

Pierwszą szansę na zmianę formy opodatkowania dostaną już przy rozliczaniu podatku za lipiec, czyli do 22 sierpnia. Jeśli w tym terminie powiadomią urząd skarbowy o zmianie, drugą połowę roku rozliczą już na skali, z 12-proc. podatkiem w pierwszym progu.

Nowelizacja Polskiego Ładu wprowadza też dla niektórych przedsiębiorców nową ulgę. Ci, którzy są na ryczałcie, będą mogli odliczyć połowę składek zdrowotnych od przychodu. Także zapłaconych przed 1 lipca. Jeżeli jednak przejdą w połowie roku na skalę, odliczą jedynie składki przypadające na okres, w którym byli na ryczałcie. Na skali nie będzie bowiem nowej ulgi.

🟣 Czy zwiększymy kwotę ulgi, jeśli nadpłacimy składki, np. w czerwcu zapłacimy też za lipiec i sierpień?

Nadpłacone w czerwcu składki nie mogą zostać odliczone od przychodu, ponieważ zostaną zapłacone niejako na poczet kolejnych miesięcy, w których przedsiębiorca będzie korzystał z opodatkowania na zasadach ogólnych.

Odpisać można natomiast połowę składki za czerwiec, którą odprowadzimy w lipcu.

– Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć 50 proc. zapłaconej za czerwiec w lipcu składki zdrowotnej, ponieważ będzie ona zapłacona w związku z działalnością gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu.

Drugą szansę na zmianę formy rozliczeń biznes dostanie po zakończeniu roku. Jeśli jednak przedsiębiorca uzna, że ryczałt się nie opłaca, i zdecyduje się na opodatkowanie całego 2022 r. według skali, nowa ulga mu przepadnie. W tej formie opodatkowania odliczenie bowiem nie przysługuje. W zeznaniu rocznym przedsiębiorca będzie musiał oddać to, co odliczył przy obliczaniu miesięcznych bądź kwartalnych wpłat do urzędu skarbowego.

Podobnie będzie przy przejściu na skalę z liniowego PIT. Taką możliwość dostaniemy po zakończeniu 2022 r. W trakcie roku przedsiębiorca na liniówce będzie mógł korzystać z nowej ulgi. Składki zdrowotne zaliczy do kosztów uzyskania przychodów albo odliczy od dochodu (roczny limit to 8,7 tys. zł). Jeśli jednak zdecyduje się na rozliczenie całego 2022 r. według skali, straci prawo do ulgi.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Nie da się odpisać nadpłaconych składek

Przedsiębiorca, który przejdzie w lipcu z ryczałtu na skalę, nie odliczy nadwyżki wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

Ci, którzy zmienią w lipcu ryczałt na skalę, nie odliczą składek zdrowotnych przypadających na drugą połowę roku. Zdaniem resortu finansów przedsiębiorcom nie pomoże też nadpłacenie składek w okresie, kiedy jeszcze są na ryczałcie.

Chodzi o nowelizację Polskiego Ładu, która ma obowiązywać od 1 lipca. Najważniejszą zmianą jest obniżka PIT w pierwszym progu skali  z 17 do 12 proc. Może ona spowodować, że dla części przedsiębiorców skala okaże się lepsza niż ryczałt.

Pierwszą szansę na zmianę formy opodatkowania dostaną już przy rozliczaniu podatku za lipiec, czyli do 22 sierpnia. Jeśli w tym terminie powiadomią urząd skarbowy o zmianie, drugą połowę roku rozliczą już na skali, z 12-proc. podatkiem w pierwszym progu.

Nowelizacja Polskiego Ładu wprowadza też dla niektórych przedsiębiorców nową ulgę. Ci, którzy są na ryczałcie, będą mogli odliczyć połowę składek zdrowotnych od przychodu. Także zapłaconych przed 1 lipca. Jeżeli jednak przejdą w połowie roku na skalę, odliczą jedynie składki przypadające na okres, w którym byli na ryczałcie. Na skali nie będzie bowiem nowej ulgi.  

🟣 Czy zwiększymy kwotę ulgi, jeśli nadpłacimy składki, np. w czerwcu zapłacimy też za lipiec i sierpień?

Nadpłacone w czerwcu składki nie mogą zostać odliczone od przychodu, ponieważ zostaną zapłacone niejako na poczet kolejnych miesięcy, w których przedsiębiorca będzie korzystał z opodatkowania na zasadach ogólnych.

Odpisać można natomiast połowę składki za czerwiec, którą odprowadzimy w lipcu.

– Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć 50 proc. zapłaconej za czerwiec w lipcu składki zdrowotnej, ponieważ będzie ona zapłacona w związku z działalnością gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu.

Drugą szansę na zmianę formy rozliczeń biznes dostanie po zakończeniu roku. Jeśli jednak przedsiębiorca uzna, że ryczałt się nie opłaca, i zdecyduje się na opodatkowanie całego 2022 r. według skali, nowa ulga mu przepadnie. W tej formie opodatkowania odliczenie bowiem nie przysługuje. W zeznaniu rocznym przedsiębiorca będzie musiał oddać to, co odliczył przy obliczaniu miesięcznych bądź kwartalnych wpłat do urzędu skarbowego.

Podobnie będzie przy przejściu na skalę z liniowego PIT. Taką możliwość dostaniemy po zakończeniu 2022 r. W trakcie roku przedsiębiorca na liniówce będzie mógł korzystać z nowej ulgi. Składki zdrowotne zaliczy do kosztów uzyskania przychodów albo odliczy od dochodu (roczny limit to 8,7 tys. zł). Jeśli jednak zdecyduje się na rozliczenie całego 2022 r. według skali, straci prawo do ulgi.

➡ Nowa wysokość składki zdrowotnej osób współpracujących od lipca - zmiany Polski Ład 2.0

Nowelizacja ustawy o PIT, która weszła w życie 1 lipca zmienia zasady ustalania zryczałtowanej składki zdrowotnej osób współpracujących z przedsiębiorcą. Dzięki nim NFZ dla osób współpracujących będzie niższy niż obecnie. Jak wyliczać składkę zdrowotną po nowemu i od kiedy obowiązują zmiany?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące zasad ustalania składki zdrowotnej u osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku firm jej wysokość uzależniona jest od formy opodatkowania działalności. Na zmianach jednak nie koniec. Od lipca również osoby współpracujące z przedsiębiorcami muszą zastosować nowe zasady ustalania wysokości swojej składki zdrowotnej. Co się zmieniło?

🟣 Zmiany w NFZ osób współpracujących - nowa podstawa prawna

Za lipcowe zmiany odpowiedzialna jest ustawa nowelizująca Polski Ład 2.0 (Dz.U. 2022 poz. 1265). – artykuł 36 ust. 2 oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135) – art. 81 ust. 2ya. Co się zmieniło?

🟣 Składka zdrowotna osób współpracujących - jakie zmiany?

Kluczową zmianą obowiązującą od lipca 2022 roku jest zmiana podstawy służącej ustalaniu wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących. Od lipca podstawa NFZ nie stanowi już 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego – jak było dotychczas. W myśl art. 81 ust. 2ya ustawy zdrowotnej podstawę stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez GUS. Składka zdrowotna już w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

🟣 ZUS zdrowotny osób współpracujących. Kiedy pierwszy raz po nowemu?

Wątpliwości budzi kwestia od kiedy zastosować nowe przepisy, czy już w przypadku składek czerwcowych (rozliczanych w lipcu), czy może składek lipcowych (rozliczanych w sierpniu). Odpowiedzi na to pytanie dostarcza art. 36 ust. 2 ustawy Polski Ład 2.0. Mówi on wprost, że nową podstawę wymiaru składki w roku 2022 stosuje się w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że nowe zasady ustalania składki zdrowotnej należy zastosować już do współpracy mającej miejsce w lipcu, a więc rozliczanej w sierpniu. Współpraca czerwcowa, rozliczana w lipcu odbędzie się jeszcze na starych zasadach.

🟣 Jaki ZUS osób współpracujących w lipcu i sierpniu?

Składki ZUS płatne w lipcu będą odbywały się na starych zasadach. Oznacza to, że NFZ osoby współpracującej za czerwiec wyniesie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Wartość przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2021 roku wynosi 6.221,04 zł, więc składka zdrowotna będzie należna w kwocie 559,89 zł. Inaczej będzie w przypadku składki zdrowotnej za lipiec, płatnej w sierpniu. Podstawa NFZ wyniesie wówczas już 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego a więc 4665,78 zł (6221,04x75%). Składka zdrowotna za lipiec wyniesie zatem 419,92 zł (4665,78 x 9%).

Nowe przepisy oznaczają realny spadek obciążeń składkowych osób współpracujących. Składka zdrowotna od sierpnia będzie bowiem niższa o 140 zł miesięcznie.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Nowa wysokość składki zdrowotnej osób współpracujących od lipca - zmiany Polski Ład 2.0

Nowelizacja ustawy o PIT, która weszła w życie 1 lipca zmienia zasady ustalania zryczałtowanej składki zdrowotnej osób współpracujących z przedsiębiorcą. Dzięki nim NFZ dla osób współpracujących będzie niższy niż obecnie. Jak wyliczać składkę zdrowotną po nowemu i od kiedy obowiązują zmiany?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące zasad ustalania składki zdrowotnej u osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku firm jej wysokość uzależniona jest od formy opodatkowania działalności. Na zmianach jednak nie koniec. Od lipca również osoby współpracujące z przedsiębiorcami muszą zastosować nowe zasady ustalania wysokości swojej składki zdrowotnej. Co się zmieniło?

🟣 Zmiany w NFZ osób współpracujących - nowa podstawa prawna

Za lipcowe zmiany odpowiedzialna jest ustawa nowelizująca Polski Ład 2.0 (Dz.U. 2022 poz. 1265). – artykuł 36 ust. 2 oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135) – art. 81 ust. 2ya. Co się zmieniło?

🟣 Składka zdrowotna osób współpracujących - jakie zmiany?

Kluczową zmianą obowiązującą od lipca 2022 roku jest zmiana podstawy służącej ustalaniu wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób współpracujących. Od lipca podstawa NFZ nie stanowi już 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego – jak było dotychczas. W myśl art. 81 ust. 2ya ustawy zdrowotnej podstawę stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez GUS. Składka zdrowotna już w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

🟣 ZUS zdrowotny osób współpracujących. Kiedy pierwszy raz po nowemu?

Wątpliwości budzi kwestia od kiedy zastosować nowe przepisy, czy już w przypadku składek czerwcowych (rozliczanych w lipcu), czy może składek lipcowych (rozliczanych w sierpniu). Odpowiedzi na to pytanie dostarcza art. 36 ust. 2 ustawy Polski Ład 2.0. Mówi on wprost, że nową podstawę wymiaru składki w roku 2022 stosuje się w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że nowe zasady ustalania składki zdrowotnej należy zastosować już do współpracy mającej miejsce w lipcu, a więc rozliczanej w sierpniu. Współpraca czerwcowa, rozliczana w lipcu odbędzie się jeszcze na starych zasadach.

🟣 Jaki ZUS osób współpracujących w lipcu i sierpniu?

Składki ZUS płatne w lipcu będą odbywały się na starych zasadach. Oznacza to, że NFZ osoby współpracującej za czerwiec wyniesie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Wartość przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2021 roku wynosi 6.221,04 zł, więc składka zdrowotna będzie należna w kwocie 559,89 zł. Inaczej będzie w przypadku składki zdrowotnej za lipiec, płatnej w sierpniu. Podstawa NFZ wyniesie wówczas już 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego a więc 4665,78 zł (6221,04x75%). Składka zdrowotna za lipiec wyniesie zatem 419,92 zł (4665,78 x 9%).

Nowe przepisy oznaczają realny spadek obciążeń składkowych osób współpracujących. Składka zdrowotna od sierpnia będzie bowiem niższa o 140 zł miesięcznie.

➡ Przejście z ryczałtu na skalę od lipca przy braku faktur kosztowych. Ważny warunek ❗

Na mocy przepisów Polskiego Ładu 2.0 przedsiębiorcy będący na ryczałcie mają możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową. Co zrobić w przypadku braku posiadania faktur kosztowych? Ustawodawca przewidział taką możliwość.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265) zwana Polskim Ładem 2.0. daje przedsiębiorcom prawo do formy opodatkowania jeszcze w trakcie 2022 roku. Jedną z możliwości jest przejście z ryczałtu na skalę podatkową. Co jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada faktur kosztowych dokumentujących poniesione wydatki w okresie styczeń – czerwiec 2022? Czy zmiana formy opodatkowania w takim przypadku nadal jest możliwa?

🟣 Skala podatkowa bez faktur kosztowych. Co na to ustawodawca?

Znowelizowane przepisy ustawy o PIT umożliwiają zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na skalę również przedsiębiorcom, którzy nie posiadają faktur kosztowych i nie mogą ich w żaden sposób odzyskać. W takim przypadku ustawodawca proponuje:

☑ Od 1 stycznia do 30 czerwca – opodatkowanie na zasadach ryczałtu (bez konieczności posiadania FV kosztowych),
☑ Od 1 lipca do 31 grudnia – zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową.

🟣 Ważny termin dotyczący zmiany formy opodatkowania

Przedsiębiorca musi pamiętać o ważnej kwestii dotyczącej zmiany formy opodatkowania. Jeżeli podejmie on decyzję o pozostaniu w pierwszym półroczu 2022 roku na ryczałcie, a następnie przejście na skalę w drugim półroczu, powinien bezwzględnie o tym fakcie poinformować swój urząd skarbowy. Ostateczny termin mija 22 sierpnia 2022 roku. Pismo ze swoim oświadczeniem powinien wysłać przedsiębiorca za pośrednictwem internetu bądź podczas osobistej wizyty w urzędzie skarbowym.

Podstawa prawna:
⬇️⬇️⬇️
Art. 17. 1. (Dz.U. 2022 poz. 1265) ,,Podatnik, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, który w terminie określonym w tym przepisie nie złożył oświadczenia na piśmie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., może złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. na piśmie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy czym w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, oświadczenie to składają wszyscy wspólnicy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik dokona wyboru innej formy opodatkowania”.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Przejście z ryczałtu na skalę od lipca przy braku faktur kosztowych. Ważny warunek ❗

Na mocy przepisów Polskiego Ładu 2.0 przedsiębiorcy będący na ryczałcie mają możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową. Co zrobić w przypadku braku posiadania faktur kosztowych? Ustawodawca przewidział taką możliwość.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265) zwana Polskim Ładem 2.0. daje przedsiębiorcom prawo do formy opodatkowania jeszcze w trakcie 2022 roku. Jedną z możliwości jest przejście z ryczałtu na skalę podatkową. Co jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada faktur kosztowych dokumentujących poniesione wydatki w okresie styczeń – czerwiec 2022? Czy zmiana formy opodatkowania w takim przypadku nadal jest możliwa?

🟣 Skala podatkowa bez faktur kosztowych. Co na to ustawodawca?

Znowelizowane przepisy ustawy o PIT umożliwiają zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na skalę również przedsiębiorcom, którzy nie posiadają faktur kosztowych i nie mogą ich w żaden sposób odzyskać. W takim przypadku ustawodawca proponuje:

☑ Od 1 stycznia do 30 czerwca – opodatkowanie na zasadach ryczałtu (bez konieczności posiadania FV kosztowych),
☑ Od 1 lipca do 31 grudnia – zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową.

🟣 Ważny termin dotyczący zmiany formy opodatkowania

Przedsiębiorca musi pamiętać o ważnej kwestii dotyczącej zmiany formy opodatkowania. Jeżeli podejmie on decyzję o pozostaniu w pierwszym półroczu 2022 roku na ryczałcie, a następnie przejście na skalę w drugim półroczu, powinien bezwzględnie o tym fakcie poinformować swój urząd skarbowy. Ostateczny termin mija 22 sierpnia 2022 roku. Pismo ze swoim oświadczeniem powinien wysłać przedsiębiorca za pośrednictwem internetu bądź podczas osobistej wizyty w urzędzie skarbowym.

Podstawa prawna:
⬇️⬇️⬇️
Art. 17. 1. (Dz.U. 2022 poz. 1265) ,,Podatnik, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, który w terminie określonym w tym przepisie nie złożył oświadczenia na piśmie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., może złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. na piśmie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy czym w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, oświadczenie to składają wszyscy wspólnicy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik dokona wyboru innej formy opodatkowania”.

➡ Zmiana formy opodatkowania w Polskim ładzie a konieczność dopłaty do składki zdrowotnej

Zmiany wprowadzone do "Polskiego ładu" obowiązują od 1 lipca 2022 r. To na ich podstawie przedsiębiorcy będą mogli w trakcie roku lub w rozliczeniu rocznym za 2022 r. dokonać zmiany formy opodatkowania. Nie zawsze jednak będzie to dla nich korzystne. Może się zdarzyć, że do rozliczenia trzeba będzie dopłacić i podatek i składkę zdrowotną.

Zgodnie z nowymi regulacjami z uwagi na zmiany w zakresie rozliczeń, w tym obniżkę PIT, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu przepisów, które pozwalają na zmianę formy opodatkowania prowadzącym działalność gospodarczą. Zmiana będzie możliwa dla ryczałtowców w trakcie roku. Osoby opłacające podatek liniowy będą mogły rozliczyć PIT na zasadach ogólnych do 2 maja 2022 r. ,

Przedsiębiorcy mieli możliwość wyboru do 20 lutego 2022 roku. Teraz, tak jak zapowiadał wiceminister finansów Artur Soboń, będzie możliwa zmiana formy rozliczeń z fiskusem przez tych, którzy uznają, że zasady ogólne są dla nich lepsze. Zmiany będą mogli dokonać tylko przedsiębiorcy, którzy aktualnie są na ryczałcie lub podatku liniowym.

🟣 Zmiana formy opodatkowania – ważne terminy

Rozważając zmianę formy opodatkowania, trzeba dokładnie przekalkulować plusy i minusy każdego rozwiązania. Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu i rozliczający się liniowo będą mogli rozliczyć cały rok na zasadach ogólnych. Czasu na przeliczenie zeznania będzie sporo, bowiem wszystkie deklaracje będą składane do 30 kwietnia roku następnego, a z uwagi na dni wolne przypadające 30 kwietnia 2023 i 1 maja 2023, deklaracje podatkowe trzeba będzie złożyć do 2 maja 2023 r.

Dotychczasowi liniowcy będą składać zeznanie PIT-36 zamiast PIT 36L. Podobnie ryczałtowcy – będą musieli złożyć PIT-36, a nie jak dotychczas PIT-28. Trzeba jednak pamiętać, by wybrać dobrze. Złożenie PIT-u według aktualnej formy, np. ryczałtu, nie pozwoli na korektę i rozliczenia na zasadach ogólnych. Trzeba też pamiętać, że zmiana formy opodatkowania ma skutki wyłącznie do 2022 r. Przejście na skalę podatkową za rok 2022 wraz ze złożeniem zeznania PIT-36 nie będzie równoznaczne ze zmianą formy opodatkowania na przyszły rok. Jeśli podatnik zechce zmienić formę opodatkowania, będzie musiał o tym poinformować fiskusa do 20 lutego 2023 roku. Tylko taka deklaracja będzie uznana jako wiążąca dla formy opodatkowania na rok 2023 oraz na kolejne lata.

🟣 Zmiana ryczałtu na skalę podatkową

Podatnicy, którzy aktualnie rozliczają się na zasadach ryczałtowych, mają możliwość zmiany opodatkowania pomiędzy 1 lipca a 22 sierpnia. Oznacza to, że mogą przez pierwszą połowę roku być opodatkowani w formie ryczałtu, a drugą połowę według skali podatkowej. Ci, którzy zdecydują się na zmianę ryczałtu na skalę, będą zobowiązani do tego, aby do 22 sierpnia 2022 roku złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Decyzję o zmianie należy podjąć i udokumentować zmianą wpisu w CEIDG między 1 lipca a 22 sierpnia 2022 roku. Dodatkowo rozliczenie połowy roku na ryczałcie i połowy na skali nie da możliwości skorzystania z preferencji podatkowych. Poza tym trzeba będzie złożyć też dwie deklaracje podatkowe za 2022 r. W przypadku zmiany formy opodatkowania dla całego roku podatnik będzie mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Zmiana formy opodatkowania w Polskim ładzie a konieczność dopłaty do składki zdrowotnej

Zmiany wprowadzone do Polskiego ładu obowiązują od 1 lipca 2022 r. To na ich podstawie przedsiębiorcy będą mogli w trakcie roku lub w rozliczeniu rocznym za 2022 r. dokonać zmiany formy opodatkowania. Nie zawsze jednak będzie to dla nich korzystne. Może się zdarzyć, że do rozliczenia trzeba będzie dopłacić i podatek i składkę zdrowotną.

Zgodnie z nowymi regulacjami z uwagi na zmiany w zakresie rozliczeń, w tym obniżkę PIT, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu przepisów, które pozwalają na zmianę formy opodatkowania prowadzącym działalność gospodarczą. Zmiana będzie możliwa dla ryczałtowców w trakcie roku. Osoby opłacające podatek liniowy będą mogły rozliczyć PIT na zasadach ogólnych do 2 maja 2022 r. ,

Przedsiębiorcy mieli możliwość wyboru do 20 lutego 2022 roku. Teraz, tak jak zapowiadał wiceminister finansów Artur Soboń, będzie możliwa zmiana formy rozliczeń z fiskusem przez tych, którzy uznają, że zasady ogólne są dla nich lepsze. Zmiany będą mogli dokonać tylko przedsiębiorcy, którzy aktualnie są na ryczałcie lub podatku liniowym.

🟣 Zmiana formy opodatkowania – ważne terminy

Rozważając zmianę formy opodatkowania, trzeba dokładnie przekalkulować plusy i minusy każdego rozwiązania. Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu i rozliczający się liniowo będą mogli rozliczyć cały rok na zasadach ogólnych. Czasu na przeliczenie zeznania będzie sporo, bowiem wszystkie deklaracje będą składane do 30 kwietnia roku następnego, a z uwagi na dni wolne przypadające 30 kwietnia 2023 i 1 maja 2023, deklaracje podatkowe trzeba będzie złożyć do 2 maja 2023 r.

Dotychczasowi liniowcy będą składać zeznanie PIT-36 zamiast PIT 36L. Podobnie ryczałtowcy – będą musieli złożyć PIT-36, a nie jak dotychczas PIT-28. Trzeba jednak pamiętać, by wybrać dobrze. Złożenie PIT-u według aktualnej formy, np. ryczałtu, nie pozwoli na korektę i rozliczenia na zasadach ogólnych. Trzeba też pamiętać, że zmiana formy opodatkowania ma skutki wyłącznie do 2022 r. Przejście na skalę podatkową za rok 2022 wraz ze złożeniem zeznania PIT-36 nie będzie równoznaczne ze zmianą formy opodatkowania na przyszły rok. Jeśli podatnik zechce zmienić formę opodatkowania, będzie musiał o tym poinformować fiskusa do 20 lutego 2023 roku. Tylko taka deklaracja będzie uznana jako wiążąca dla formy opodatkowania na rok 2023 oraz na kolejne lata.

🟣 Zmiana ryczałtu na skalę podatkową

Podatnicy, którzy aktualnie rozliczają się na zasadach ryczałtowych, mają możliwość zmiany opodatkowania pomiędzy 1 lipca a 22 sierpnia. Oznacza to, że mogą przez pierwszą połowę roku być opodatkowani w formie ryczałtu, a drugą połowę według skali podatkowej. Ci, którzy zdecydują się na zmianę ryczałtu na skalę, będą zobowiązani do tego, aby do 22 sierpnia 2022 roku złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Decyzję o zmianie należy podjąć i udokumentować zmianą wpisu w CEIDG między 1 lipca a 22 sierpnia 2022 roku. Dodatkowo rozliczenie połowy roku na ryczałcie i połowy na skali nie da możliwości skorzystania z preferencji podatkowych. Poza tym trzeba będzie złożyć też dwie deklaracje podatkowe za 2022 r. W przypadku zmiany formy opodatkowania dla całego roku podatnik będzie mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

➡ Wzrosną diety

Od 28 lipca 2022 r. dieta za dobę krajowej podróży służbowej wzrosła z 30 zł do 38 zł. Zmieniły się też inne należności przysługujące pracownikowi w związku z podróżami służbowymi. Należność z tytułu diet w podróży służbowej obliczamy za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

☑ jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

▪ mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

▪ od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

▪ ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

☑ jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

▪ do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

▪ ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Uwaga! To nie wszystko! Bo szykuje się kolejna podwyżka. W ub. czwartek resort pracy rozpoczął konsultacje rozporządzenia które dokona kolejnej podwyżki. Od stycznia 2023 roku wysokość diety z tytułu podróży służbowej ma wzrosnąć z 38 zł do 45 zł. Zmiany przewidziane są również w dietach za podróże zagraniczne, które nie były zmieniane od 2013 roku.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Wzrosną diety

Od 28 lipca 2022 r. dieta za dobę krajowej podróży służbowej wzrosła z 30 zł do 38 zł. Zmieniły się też inne należności przysługujące pracownikowi w związku z podróżami służbowymi. Należność z tytułu diet w podróży służbowej obliczamy za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

☑ jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

▪ mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

▪ od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

▪ ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

☑ jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

▪ do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

▪ ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Uwaga! To nie wszystko! Bo szykuje się kolejna podwyżka. W ub. czwartek resort pracy rozpoczął konsultacje rozporządzenia które dokona kolejnej podwyżki. Od stycznia 2023 roku wysokość diety z tytułu podróży służbowej ma wzrosnąć z 38 zł do 45 zł. Zmiany przewidziane są również w dietach za podróże zagraniczne, które nie były zmieniane od 2013 roku.

➡ Kiedy nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy?

Składki na Fundusz Pracy są obowiązkowe. Istnieje jednak szereg wyjątków od tej zasady. W niektórych przypadkach składek na Fundusz Pracy opłacać nie trzeba.

Składka na Fundusz Pracy wynosi obecnie 2,45% od podstawy wymiaru i opłacana jest obowiązkowo zarówno z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak w pewnych przypadkach składka na Fundusz Pracy opłacana być nie musi.

☑ Mniej niż minimalne wynagrodzenie

Składka na Fundusz Pracy opłacana jest tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W sytuacji, w której pracownik osiąga dochód mniejszy od minimalnej płacy, pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy za takiego pracownika.

Jeżeli pracownik osiąga dochody z różnych tytułów, dochody z tych tytułów sumuje się i tę sumę porównuje się z kwotą minimalnego wynagrodzenia.

☑ Działalność gospodarcza

Zasada opisana w punkcie 1 dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, z tym zastrzeżeniem jednak, iż składka na Fundusz Pracy liczona jest nie od dochodu, a od ustawowej, minimalnej podstawy wymiaru. W większości przypadków, ta podstawa wymiaru wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i zawsze jest wyższa od wynagrodzenia minimalnego. W takich przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są więc do opłacania składki na Fundusz Pracy.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku tzw. nowych przedsiębiorców. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek ZUS stanowi bowiem 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Siłą rzeczy, podstawa ta jest zawsze niższa od wynagrodzenia minimalnego, a więc nowy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składki na Fundusz Pracy.

Jednak tak samo jak w poprzednim przypadku, zwolnienie to nie będzie przysługiwać, jeśli przedsiębiorca uzyskuje dodatkowe dochody jeszcze z innego tytułu a suma podstaw wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia.

☑ Powyżej 55 i 60 roku życia

Kobiety powyżej 55 roku życia oraz mężczyźni powyżej 60 roku życia są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od tytułu ubezpieczenia, a więc zarówno w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwolnienie jest bezterminowe i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu odpowiednio 55 lub 60 lat.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Kiedy nie trzeba płacić składek na Fundusz Pracy?

Składki na Fundusz Pracy są obowiązkowe. Istnieje jednak szereg wyjątków od tej zasady. W niektórych przypadkach składek na Fundusz Pracy opłacać nie trzeba.

Składka na Fundusz Pracy wynosi obecnie 2,45% od podstawy wymiaru i opłacana jest obowiązkowo zarówno z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak w pewnych przypadkach składka na Fundusz Pracy opłacana być nie musi.

☑ Mniej niż minimalne wynagrodzenie

Składka na Fundusz Pracy opłacana jest tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W sytuacji, w której pracownik osiąga dochód mniejszy od minimalnej płacy, pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy za takiego pracownika.

Jeżeli pracownik osiąga dochody z różnych tytułów, dochody z tych tytułów sumuje się i tę sumę porównuje się z kwotą minimalnego wynagrodzenia.

☑ Działalność gospodarcza

Zasada opisana w punkcie 1 dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, z tym zastrzeżeniem jednak, iż składka na Fundusz Pracy liczona jest nie od dochodu, a od ustawowej, minimalnej podstawy wymiaru. W większości przypadków, ta podstawa wymiaru wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i zawsze jest wyższa od wynagrodzenia minimalnego. W takich przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są więc do opłacania składki na Fundusz Pracy.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku tzw. nowych przedsiębiorców. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek ZUS stanowi bowiem 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Siłą rzeczy, podstawa ta jest zawsze niższa od wynagrodzenia minimalnego, a więc nowy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składki na Fundusz Pracy.

Jednak tak samo jak w poprzednim przypadku, zwolnienie to nie będzie przysługiwać, jeśli przedsiębiorca uzyskuje dodatkowe dochody jeszcze z innego tytułu a suma podstaw wymiaru przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia. 

☑ Powyżej 55 i 60 roku życia

Kobiety powyżej 55 roku życia oraz mężczyźni powyżej 60 roku życia są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od tytułu ubezpieczenia, a więc zarówno w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zwolnienie jest bezterminowe i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po ukończeniu odpowiednio 55 lub 60 lat.
4 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dzisiaj:

☑ wakacje kredytowe umożliwiające odroczenie 8 rat kredytu (w 2022 roku po 2 w każdym z pozostałych kwartałów i po 1 w każdym z kwartałów 2023)

☑ wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

☑ wprowadzenie elementu w zakresie prac dla zamiennika wskaźnika WIBOR

☑ przedłużenie tarcz antyinflacyjnych z 31.07 do 31.10 (w przybliżeniu chodzi o obniżoną stawka VAT na paliwo 8%, prąd i ciepło 5% oraz 0% na gaz i artykuły spożywcze objęte nominalnie stawką 5%).

Kto jest zadowolony?
... Czytaj dalejZwiń

➡ Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dzisiaj:

☑ wakacje kredytowe umożliwiające odroczenie 8 rat kredytu (w 2022 roku po 2 w każdym z pozostałych kwartałów i po 1 w każdym z kwartałów 2023)

☑ wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców 

☑ wprowadzenie elementu w zakresie prac dla zamiennika wskaźnika WIBOR

☑ przedłużenie tarcz antyinflacyjnych z 31.07 do 31.10 (w przybliżeniu chodzi o obniżoną stawka VAT na paliwo 8%, prąd i ciepło 5% oraz 0% na gaz i artykuły spożywcze objęte nominalnie stawką 5%).

Kto jest zadowolony?
4 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Faktura uproszczona a plik JPK. Gdzie na paragonie znaleźć numer faktury uproszczonej?

🟣 Ministerstwo Finansów wydało oficjalne objaśnienia dotyczące zasad wystawiania faktur uproszczonych. Minister rozwiał wątpliwości co do zasad ujmowania faktur uproszczonych w pliku JPK, jak również możliwości wystawienia faktury VAT do faktury uproszczonej. Interpretacja wyjaśnia również, które oznaczenie paragonu jest numerem faktury uproszczonej.

Faktury uproszczone zostały wprowadzone już w 2013 roku. Zgodnie z uchwalonymi wówczas przepisami, paragon fiskalny został uznany za fakturę uproszczoną, pod warunkiem że jego wartość nie przekraczała 450 zł (100 EUR). Drugim warunkiem niezbędnym do uznania paragonu za fakturę uproszczoną było umieszczenie na takim paragonie numeru NIP nabywcy.

Faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura. Na jej podstawie przedsiębiorca może dokonać odliczenia podatku VAT, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu.

Faktury uproszczone nie wzbudzały szczególnego zainteresowania aż do roku 2020. Od 1 stycznia 2020 roku zaczęły jednak obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, fakturę na podstawie paragonu można wystawić jedynie wówczas, gdy paragon taki zawiera numer NIP nabywcy.

🟣 Nowe zasady wystawiania faktur (na podstawie paragonu z NIP-em) w połączeniu z przepisami o fakturach uproszczonych wywołały wkrótce spory zamęt wśród przedsiębiorców i księgowych. Jeśli bowiem paragon (na kwotę niższą niż 450 zł) posiada już NIP, to czy na jego podstawie można wystawić standardową fakturę, skoro paragon taki już sam w sobie jest fakturą uproszczoną?

Część przedsiębiorców uznawała, że owszem - do paragonu będącego fakturą uproszczoną można wystawić fakturę standardową. Inni, że wręcz przeciwnie - paragon z NIP-em jest już fakturą, do której nie można wystawić kolejnej faktury. W rozwiązaniu tego sporu nie pomagały również władze skarbowe, które przez długi czas przedstawiały różne, sprzeczne ze sobą interpretacje.

🟣 Ministerstwo rozstrzyga spór o faktury uproszczone

Ostatecznie, kwestię tę wyjaśniło samo Ministerstwo Finansów, które opublikowało oficjalne Objaśnienia Podatkowe w tej sprawie. Pomimo, że dokument rozstrzygający tę kwestię opublikowany został już wiele miesięcy temu, zagadnienie faktur uproszczonych wciąż wywołuje żywe dyskusje.

🟣 Interpretacja Ministerstwa Finansów w sposób klarowny wyjaśnia wszystkie sporne kwestie związane z wystawianiem i ujmowaniem faktur uproszczonych.

Po pierwsze, zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów, paragon z numerem NIP nabywcy zawsze stanowić będzie fakturę uproszczoną, niezależnie od stanowiska sprzedawcy w tej kwestii.

Po drugie, faktura uproszczona (czyli paragon z NIP) jest dokumentem ostatecznym, tzn. że na jej podstawie nie można wystawić kolejnej faktury. Jeżeli zatem transakcja została udokumentowana fakturą uproszczoną, to nabywca nie ma prawa żądać wystawienia do niej standardowej faktury, a sprzedawca nie ma prawa takiej faktury wystawić. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, jedna sprzedaż nie może być bowiem dokumentowana dwoma fakturami.

Powyższa zasada nie wyklucza jednak prawa nabywcy do otrzymania standardowej faktury na kwotę niższą niż 450 zł. Jeżeli jednak nabywca chciałby otrzymać taką standardową fakturę, to powinien zażądać jej wystawienia jeszcze przed wystawieniem paragonu przez sprzedawcę. Sprzedawca wystawia wówczas zwykłą fakturę zamiast paragonu. Kiedy jednak paragon (będący fakturą uproszczoną) zostanie już wystawiony, sprzedawca nie ma już możliwości wystawienia standardowej faktury.

🟣 Gdzie jest numer faktury uproszczonej?

Przy okazji publikacji objaśnień, ministerstwo wyjaśniło również ostatecznie kwestię tego, które z oznaczeń na paragonie jest numerem faktury uproszczonej. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu, numerem faktury uproszczonej jest zawsze numer paragonu fiskalnego.

🟣 Gdzie szukać tego numeru?

Również i w tym przypadku odpowiedź okazała się zaskakująco jednoznaczna. Okazuje się bowiem, że numer paragonu fiskalnego jest zawsze kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, a przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

Numer faktury uproszczonej znajdziemy więc zawsze w tym samym miejscu paragonu.

🟣 Faktura uproszczona a plik JPK

Wydany przez Ministerstwo dokument wyjaśnia również, w jaki sposób ujmować faktury uproszczone w pliku JPK.

Od października 2020 roku obowiązuje nowa struktura pliku JPK, który oprócz ewidencji VAT zawiera również pozycje z deklaracji VAT-7. Począwszy bowiem od listopada 2020 roku, przedsiębiorcy nie składają już oddzielnych deklaracji VAT, a jedynie scalony z tą deklaracją nowy plik JPK.

Zgodnie z objaśnieniami wydanymi przez Ministerstwo, faktury uproszczone nie musiały być wykazywane w pliku JPK do dnia 31 grudnia 2020 roku. Sytuacja uległa jednak zmianie w 2021 roku. Od 1 stycznia 2021 roku istnieje bowiem bezwzględny obowiązek wykazywania faktur uproszczonych w pliku JPK.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Faktura uproszczona a plik JPK. Gdzie na paragonie znaleźć numer faktury uproszczonej?

🟣 Ministerstwo Finansów wydało oficjalne objaśnienia dotyczące zasad wystawiania faktur uproszczonych. Minister rozwiał wątpliwości co do zasad ujmowania faktur uproszczonych w pliku JPK, jak również możliwości wystawienia faktury VAT do faktury uproszczonej. Interpretacja wyjaśnia również, które oznaczenie paragonu jest numerem faktury uproszczonej.

Faktury uproszczone zostały wprowadzone już w 2013 roku. Zgodnie z uchwalonymi wówczas przepisami, paragon fiskalny został uznany za fakturę uproszczoną, pod warunkiem że jego wartość nie przekraczała 450 zł (100 EUR). Drugim warunkiem niezbędnym do uznania paragonu za fakturę uproszczoną było umieszczenie na takim paragonie numeru NIP nabywcy.

Faktura uproszczona jest traktowana jak standardowa faktura. Na jej podstawie przedsiębiorca może dokonać odliczenia podatku VAT, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu.

Faktury uproszczone nie wzbudzały szczególnego zainteresowania aż do roku 2020. Od 1 stycznia 2020 roku zaczęły jednak obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, fakturę na podstawie paragonu można wystawić jedynie wówczas, gdy paragon taki zawiera numer NIP nabywcy.

🟣 Nowe zasady wystawiania faktur (na podstawie paragonu z NIP-em) w połączeniu z przepisami o fakturach uproszczonych wywołały wkrótce spory zamęt wśród przedsiębiorców i księgowych. Jeśli bowiem paragon (na kwotę niższą niż 450 zł) posiada już NIP, to czy na jego podstawie można wystawić standardową fakturę, skoro paragon taki już sam w sobie jest fakturą uproszczoną?

Część przedsiębiorców uznawała, że owszem - do paragonu będącego fakturą uproszczoną można wystawić fakturę standardową. Inni, że wręcz przeciwnie - paragon z NIP-em jest już fakturą, do której nie można wystawić kolejnej faktury. W rozwiązaniu tego sporu nie pomagały również władze skarbowe, które przez długi czas przedstawiały różne, sprzeczne ze sobą interpretacje.

 🟣 Ministerstwo rozstrzyga spór o faktury uproszczone

Ostatecznie, kwestię tę wyjaśniło samo Ministerstwo Finansów, które opublikowało oficjalne Objaśnienia Podatkowe w tej sprawie. Pomimo, że dokument rozstrzygający tę kwestię opublikowany został już wiele miesięcy temu, zagadnienie faktur uproszczonych wciąż wywołuje żywe dyskusje. 

🟣 Interpretacja Ministerstwa Finansów w sposób klarowny wyjaśnia wszystkie sporne kwestie związane z wystawianiem i ujmowaniem faktur uproszczonych.

Po pierwsze, zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów, paragon z numerem NIP nabywcy zawsze stanowić będzie fakturę uproszczoną, niezależnie od stanowiska sprzedawcy w tej kwestii.

Po drugie, faktura uproszczona (czyli paragon z NIP) jest dokumentem ostatecznym, tzn. że na jej podstawie nie można wystawić kolejnej faktury. Jeżeli zatem transakcja została udokumentowana fakturą uproszczoną, to nabywca nie ma prawa żądać wystawienia do niej standardowej faktury, a sprzedawca nie ma prawa takiej faktury wystawić. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, jedna sprzedaż nie może być bowiem dokumentowana dwoma fakturami.

Powyższa zasada nie wyklucza jednak prawa nabywcy do otrzymania standardowej faktury na kwotę niższą niż 450 zł. Jeżeli jednak nabywca chciałby otrzymać taką standardową fakturę, to powinien zażądać jej wystawienia jeszcze przed wystawieniem paragonu przez sprzedawcę. Sprzedawca wystawia wówczas zwykłą fakturę zamiast paragonu. Kiedy jednak paragon (będący fakturą uproszczoną) zostanie już wystawiony, sprzedawca nie ma już możliwości wystawienia standardowej faktury.

🟣 Gdzie jest numer faktury uproszczonej?

Przy okazji publikacji objaśnień, ministerstwo wyjaśniło również ostatecznie kwestię tego, które z oznaczeń na paragonie jest numerem faktury uproszczonej. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu, numerem faktury uproszczonej jest zawsze numer paragonu fiskalnego.

🟣 Gdzie szukać tego numeru? 

Również i w tym przypadku odpowiedź okazała się zaskakująco jednoznaczna. Okazuje się bowiem, że numer paragonu fiskalnego jest zawsze kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, a przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

Numer faktury uproszczonej znajdziemy więc zawsze w tym samym miejscu paragonu.

 🟣 Faktura uproszczona a plik JPK

Wydany przez Ministerstwo dokument wyjaśnia również, w jaki sposób ujmować faktury uproszczone w pliku JPK.

Od października 2020 roku obowiązuje nowa struktura pliku JPK, który oprócz ewidencji VAT zawiera również pozycje z deklaracji VAT-7. Począwszy bowiem od listopada 2020 roku, przedsiębiorcy nie składają już oddzielnych deklaracji VAT, a jedynie scalony z tą deklaracją nowy plik JPK.

Zgodnie z objaśnieniami wydanymi przez Ministerstwo, faktury uproszczone nie musiały być wykazywane w pliku JPK do dnia 31 grudnia 2020 roku. Sytuacja uległa jednak zmianie w 2021 roku.  Od 1 stycznia 2021 roku istnieje bowiem bezwzględny obowiązek wykazywania faktur uproszczonych w pliku JPK.
1 miesiąc temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85.528 zł w skali roku.
Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych:

☑ ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat; informacje o uldze dostępne na stronie Bez PIT dla młodych (link do strony zewnętrznej),
☑ ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy
☑ ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej 4 dzieci;
☑ ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie)

Aby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pobieranego zasiłku macierzyńskiego, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty:

🟣 osoby korzystające z ulgi dla młodych - wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM),

🟣 osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO).

Jeśli zmieni się stan faktyczny, który ma wpływ na stosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, trzeba powiadomić o tym ZUS. W dowolnym momencie można też cofnąć złożony wniosek o zastosowanie ulgi.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85.528 zł w skali roku. 
Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych:

☑ ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat; informacje o uldze dostępne na stronie Bez PIT dla młodych (link do strony zewnętrznej),
☑ ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy
☑ ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej 4 dzieci;
☑ ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie)

Aby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pobieranego zasiłku macierzyńskiego, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty:

    🟣 osoby korzystające z ulgi dla młodych - wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM),

    🟣 osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO).

Jeśli zmieni się stan faktyczny, który ma wpływ na stosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, trzeba powiadomić o tym ZUS. W dowolnym momencie można też cofnąć złożony wniosek o zastosowanie ulgi.
1 miesiąc temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Odliczenie składki zdrowotnej. Wrzucać w koszty czy odliczać od dochodu?

Nowe przepisy przywracają możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Przedsiębiorca ma dwie możliwości: odliczyć składkę od dochodu lub zaliczyć ją do kosztów. Wybór metody nie jest obojętny podatkowo. Druga metoda jest bowiem znacznie bardziej korzystna od pierwszej 📣

🟣 Od 1 lipca zaczynają obowiązywać nowe przepisy podatkowe uchwalone w ramach poprawek do tzw. Polskiego Ładu.

Jedną z najważniejszych zmian dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest przywrócenie możliwości odliczania zapłaconych składek zdrowotnych.

Co istotne, nowe odliczenie nie będzie przysługiwać osobom rozliczającym się według skali podatkowej. Osoby takie skorzystają bowiem na innej zmianie, tj. na obniżeniu stawki PIT do poziomu 12%.

🟣 Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do odliczenia składki zdrowotnej przysługiwać będzie zatem trzem grupom przedsiębiorców, tj:

☑️ ryczałtowcy - odliczą od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych
☑️ firmy na karcie podatkowej - odliczą od podatku 19% zapłaconych składek zdrowotnych
☑️ firmy na podatku liniowym - w tym przypadku przedsiębiorca będzie mógł wybrać jedną z dwóch metod odliczenia.

🟣 Odliczenie składki zdrowotnej na podatku liniowym

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, obowiązuje limit odliczenia w kwocie 8.700 zł. Oznacza to, że odliczeniu podlegać będzie maksymalnie kwota 8.700 zł, a zapłacone składki zdrowotne powyżej tego limitu nie będą podlegać odliczeniu.

Do momentu wykorzystania wspomnianego limitu, przedsiębiorca na podatku liniowym będzie mógł zastosować jedną z dwóch metod odliczenia, tj.:

☑️ odliczenie kwoty zapłaconych składek zdrowotnych od dochodu lub

☑️ zaliczenie składek zdrowotnych do kosztów uzyskania przychodu.

Czy obie metody dają jednakowy skutek finansowy, a wybór metody jest dla przedsiębiorcy obojętny? Okazuje się, że nie.

🟣 Zaliczenie w koszty składki zdrowotnej daje dodatkowe korzyści

Zastosowanie pierwszej metody, tj. odliczenie składki zdrowotnej od dochodu, powoduje jedynie pomniejszenie kwoty podatku dochodowego do zapłaty. Można powiedzieć, że przedsiębiorca odzyskuje w ten sposób 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Z kolei druga metoda, polegająca na zaliczeniu składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu, niesie ze sobą dodatkową korzyść. Oprócz bowiem pomniejszenia podstawy opodatkowania, powoduje również obniżenie kwoty samego dochodu. A to właśnie dochód jest podstawą, od której nalicza się składkę zdrowotną na kolejny miesiąc.

Zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu powoduje więc obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej, a w konsekwencji również obniżenie wysokości samej składki zdrowotnej.

W przypadku osób rozliczających się podatkiem liniowym, składka zdrowotna naliczana jest w wysokości odpowiadającej 4,9% dochodu. Wrzucenie składki zdrowotnej w koszty - i co za tym idzie obniżenie dochodu - przyniesie więc dodatkową korzyść podatkową w kwocie 4,9% wartości składki zdrowotnej. Łącznie, przy zastosowaniu tej metody, przedsiębiorca "odzyska" 19% + 4,9% czyli 23,9% zapłaconych wcześniej składek zdrowotnych ❗️

Nowe przepisy uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu 2.0. nie przewidują żadnych wyłączeń w tym względzie. Oznacza to, że kolejna składka zdrowotna może być liczona od dochodu pomniejszonego o poprzednią składkę zdrowotną. Stanowisko takie potwierdzone zostało już oficjalnie przez Ministerstwo Finansów.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Odliczenie składki zdrowotnej. Wrzucać w koszty czy odliczać od dochodu?

Nowe przepisy przywracają możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Przedsiębiorca ma dwie możliwości: odliczyć składkę od dochodu lub zaliczyć ją do kosztów. Wybór metody nie jest obojętny podatkowo. Druga metoda jest bowiem znacznie bardziej korzystna od pierwszej 📣

🟣 Od 1 lipca zaczynają obowiązywać nowe przepisy podatkowe uchwalone w ramach poprawek do tzw. Polskiego Ładu.

Jedną z najważniejszych zmian dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest przywrócenie możliwości odliczania zapłaconych składek zdrowotnych.

Co istotne, nowe odliczenie nie będzie przysługiwać osobom rozliczającym się według skali podatkowej. Osoby takie skorzystają bowiem na innej zmianie, tj. na obniżeniu stawki PIT do poziomu 12%.

🟣 Zgodnie z nowymi przepisami, prawo do odliczenia składki zdrowotnej przysługiwać będzie zatem trzem grupom przedsiębiorców, tj:

☑️ ryczałtowcy - odliczą od przychodu 50% zapłaconych składek zdrowotnych
☑️ firmy na karcie podatkowej - odliczą od podatku 19% zapłaconych składek zdrowotnych 
☑️ firmy na podatku liniowym - w tym przypadku przedsiębiorca będzie mógł wybrać jedną z dwóch metod odliczenia.

🟣 Odliczenie składki zdrowotnej na podatku liniowym

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, obowiązuje limit odliczenia w kwocie 8.700 zł. Oznacza to, że odliczeniu podlegać będzie maksymalnie kwota 8.700 zł, a zapłacone składki zdrowotne powyżej tego limitu nie będą podlegać odliczeniu.

Do momentu wykorzystania wspomnianego limitu, przedsiębiorca na podatku liniowym będzie mógł zastosować jedną z dwóch metod odliczenia, tj.:

☑️ odliczenie kwoty zapłaconych składek zdrowotnych od dochodu lub

☑️ zaliczenie składek zdrowotnych do kosztów uzyskania przychodu.

Czy obie metody dają jednakowy skutek finansowy, a wybór metody jest dla przedsiębiorcy obojętny? Okazuje się, że nie.

🟣 Zaliczenie w koszty składki zdrowotnej daje dodatkowe korzyści

Zastosowanie pierwszej metody, tj. odliczenie składki zdrowotnej od dochodu, powoduje jedynie pomniejszenie kwoty podatku dochodowego do zapłaty. Można powiedzieć, że przedsiębiorca odzyskuje w ten sposób 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Z kolei druga metoda, polegająca na zaliczeniu składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu, niesie ze sobą dodatkową korzyść. Oprócz bowiem pomniejszenia podstawy opodatkowania, powoduje również obniżenie kwoty samego dochodu. A to właśnie dochód jest podstawą, od której nalicza się składkę zdrowotną na kolejny miesiąc. 

Zaliczenie składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu powoduje więc obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej, a w konsekwencji również obniżenie wysokości samej składki zdrowotnej.

W przypadku osób rozliczających się podatkiem liniowym, składka zdrowotna naliczana jest w wysokości odpowiadającej 4,9% dochodu. Wrzucenie składki zdrowotnej w koszty - i co za tym idzie obniżenie dochodu - przyniesie więc dodatkową korzyść podatkową w kwocie 4,9% wartości składki zdrowotnej. Łącznie, przy zastosowaniu tej metody, przedsiębiorca odzyska 19% + 4,9% czyli 23,9% zapłaconych wcześniej składek zdrowotnych ❗️

Nowe przepisy uchwalone w ramach tzw. Polskiego Ładu 2.0. nie przewidują żadnych wyłączeń w tym względzie. Oznacza to, że kolejna składka zdrowotna może być liczona od dochodu pomniejszonego o poprzednią składkę zdrowotną. Stanowisko takie potwierdzone zostało już oficjalnie przez Ministerstwo Finansów.
1 miesiąc temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Składka chorobowa opłacona po terminie nie pozbawi prawa do świadczeń chorobowych

W nowym stanie prawnym, opłacenie składki chorobowej po terminie nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do świadczeń chorobowych. Po wielu latach sporów z ZUS, absurdalny przepis zniknął z ustawy. O czym należy pamiętać po wejściu w życie nowych przepisów?

🟣 Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do comiesięcznego opłacania obowiązkowych składek ZUS. Na obowiązek ten składa się składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, składka zdrowotna oraz składka na Fundusz Pracy.

Oprócz powyższych składek, przedsiębiorca ma również możliwość opłacania dobrowolnej składki chorobowej. I choć nie ma przymusu jej opłacania, wielu przedsiębiorców korzysta z tej możliwości.

Dlaczego?

Opłacenie składki chorobowej jest bowiem warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń z ZUS. Składka chorobowa daje prawo do wnioskowania o zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy czy też świadczenia rehabilitacyjne.

🟣 Składka chorobowa po terminie i brak prawa do zasiłku

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 roku, warunkiem uzyskania świadczeń chorobowych z ZUS było nie tylko samo opłacenie składki chorobowej. Obowiązujące jeszcze niedawno przepisy wymagały bowiem, aby składka ta opłacona została w ustawowym terminie, tj. do 10. lub 15. dnia miesiąca.

Obowiązujące w tym względzie, przez wiele lat, przepisy były niezwykle restrykcyjne i nie pozostawiały przedsiębiorcom żadnych złudzeń - opóźnienie w zapłacie składki chorobowej choćby o jeden dzień wiązało się z utratą prawa do wszelkich świadczeń.

Mało tego, najmniejsze choćby opóźnienie powodowało brak możliwości wnioskowania o jakiekolwiek zasiłki nie tylko w danym miesiącu, którego dotyczyło opóźnienie, ale również przez dwa kolejne miesiące.

W przypadku opóźnienia w zapłacie składki chorobowej jedynym wyjściem było złożenie do ZUS wniosku o tzw. przywrócenie terminu opłacania składek ZUS.

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie oznaczało jednak automatycznego anulowania skutków zaistniałego opóźnienia. Przywrócenie terminu jest bowiem procedurą uznaniową i zależy zawsze od indywidualnej decyzji urzędnika ZUS.

🟣 Od 2022 roku spóźniony przelew nie pozbawi prawa do zasiłku

Te kuriozalne zasady, obowiązujące nieustannie od ponad 20 lat, pozbawiły w tym okresie praw do zasiłku wielu polskich przedsiębiorców. Innych zaś doprowadziły do wieloletnich sporów sądowych z ZUS. Szczęśliwie, już od stycznia 2022 roku przepisy te przestały obowiązywać.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, uchwalona w ramach tzw. Polskiego Ładu, zlikwidowała opisaną wyżej zasadę uniemożliwiającą uzyskanie świadczeń chorobowych w przypadku opóźnienia w zapłacie składki chorobowej.

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca może wnioskować o zasiłek chorobowy czy zasiłek opiekuńczy, pomimo opóźnienia w zapłacie składek ZUS. Przyznanie świadczenia nie jest również uzależnione od przywrócenia terminu na opłacenie składek. Obowiązywać przy tym zaczęły nowe zasady.

Zgodnie z nowymi przepisami, automatyczna wypłata świadczenia chorobowego jest przyznawana jedynie w sytuacji, gdy zadłużenie przedsiębiorcy z tytułu składek ZUS nie przekracza kwoty równej 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2022 roku pensja minimalna wynosi 3.010 zł, wobec czego graniczne zadłużenie przedsiębiorcy wobec ZUS nie może przekroczyć kwoty 30,10 zł.

Jak widać, dozwolony próg zadłużenia ustalony został na bardzo niskim poziomie, szczególnie zważywszy na fakt, iż sama tylko miesięczna składka chorobowa w 2022 roku wynosi aż 87,05 zł.

🟣 A co jeśli zadłużenie wobec ZUS będzie wyższe?

W przypadku gdy przedsiębiorca spóźni się z zapłatą składek ZUS (w tym składki chorobowej), a zadłużenie wobec ZUS z tego tytułu przekraczać będzie wspomniane 30 zł, wypłata świadczenia chorobowego wciąż będzie możliwa. Zostanie ona jednak wstrzymana do czasu spłaty całości zadłużenia wobec ZUS.

Na spłatę zadłużenia przedsiębiorca będzie miał maksymalnie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia. Jeżeli w tym czasie opłaci zaległe składki, jego świadczenie zostanie automatycznie uruchomione. W przypadku zaś braku spłaty zadłużenia po upływie tego terminu, prawo do świadczenia przedawni się, a przedsiębiorca definitywnie straci prawo do zasiłku.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Składka chorobowa opłacona po terminie nie pozbawi prawa do świadczeń chorobowych

W nowym stanie prawnym, opłacenie składki chorobowej po terminie nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do świadczeń chorobowych. Po wielu latach sporów z ZUS, absurdalny przepis zniknął z ustawy. O czym należy pamiętać po wejściu w życie nowych przepisów?

🟣 Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do comiesięcznego opłacania obowiązkowych składek ZUS. Na obowiązek ten składa się składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, składka zdrowotna oraz składka na Fundusz Pracy.

Oprócz powyższych składek, przedsiębiorca ma również możliwość opłacania dobrowolnej składki chorobowej. I choć nie ma przymusu jej opłacania, wielu przedsiębiorców korzysta z tej możliwości. 

Dlaczego?

Opłacenie składki chorobowej jest bowiem warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń z ZUS. Składka chorobowa daje prawo do wnioskowania o zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy czy też świadczenia rehabilitacyjne.

🟣 Składka chorobowa po terminie i brak prawa do zasiłku

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 roku, warunkiem uzyskania świadczeń chorobowych z ZUS było nie tylko samo opłacenie składki chorobowej. Obowiązujące jeszcze niedawno przepisy wymagały bowiem, aby składka ta opłacona została w ustawowym terminie, tj. do 10. lub 15. dnia miesiąca.

Obowiązujące w tym względzie, przez wiele lat, przepisy były niezwykle restrykcyjne i nie pozostawiały przedsiębiorcom żadnych złudzeń - opóźnienie w zapłacie składki chorobowej choćby o jeden dzień wiązało się z utratą prawa do wszelkich świadczeń.

Mało tego, najmniejsze choćby opóźnienie powodowało brak możliwości wnioskowania o jakiekolwiek zasiłki nie tylko w danym miesiącu, którego dotyczyło opóźnienie, ale również przez dwa kolejne miesiące.

W przypadku opóźnienia w zapłacie składki chorobowej jedynym wyjściem było złożenie do ZUS wniosku o tzw. przywrócenie terminu opłacania składek ZUS. 

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie oznaczało jednak automatycznego anulowania skutków zaistniałego opóźnienia. Przywrócenie terminu jest bowiem procedurą uznaniową i zależy zawsze od indywidualnej decyzji urzędnika ZUS.

 🟣 Od 2022 roku spóźniony przelew nie pozbawi prawa do zasiłku

Te kuriozalne zasady, obowiązujące nieustannie od ponad 20 lat, pozbawiły w tym okresie praw do zasiłku wielu polskich przedsiębiorców. Innych zaś doprowadziły do wieloletnich sporów sądowych z ZUS. Szczęśliwie, już od stycznia 2022 roku przepisy te przestały obowiązywać.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, uchwalona w ramach tzw. Polskiego Ładu, zlikwidowała opisaną wyżej zasadę uniemożliwiającą uzyskanie świadczeń chorobowych w przypadku opóźnienia w zapłacie składki chorobowej.

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca może wnioskować o zasiłek chorobowy czy zasiłek opiekuńczy, pomimo opóźnienia w zapłacie składek ZUS. Przyznanie świadczenia nie jest również uzależnione od przywrócenia terminu na opłacenie składek. Obowiązywać przy tym zaczęły nowe zasady.

Zgodnie z nowymi przepisami, automatyczna wypłata świadczenia chorobowego jest przyznawana jedynie w sytuacji, gdy zadłużenie przedsiębiorcy z tytułu składek ZUS nie przekracza kwoty równej 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2022 roku pensja minimalna wynosi 3.010 zł, wobec czego graniczne zadłużenie przedsiębiorcy wobec ZUS nie może przekroczyć kwoty 30,10 zł.

Jak widać, dozwolony próg zadłużenia ustalony został na bardzo niskim poziomie, szczególnie zważywszy na fakt, iż sama tylko miesięczna składka chorobowa w 2022 roku wynosi aż 87,05 zł.

🟣 A co jeśli zadłużenie wobec ZUS będzie wyższe?

W przypadku gdy przedsiębiorca spóźni się z zapłatą składek ZUS (w tym składki chorobowej), a zadłużenie wobec ZUS z tego tytułu przekraczać będzie wspomniane 30 zł, wypłata świadczenia chorobowego wciąż będzie możliwa. Zostanie ona jednak wstrzymana do czasu spłaty całości zadłużenia wobec ZUS. 

Na spłatę zadłużenia przedsiębiorca będzie miał maksymalnie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia. Jeżeli w tym czasie opłaci zaległe składki, jego świadczenie zostanie automatycznie uruchomione. W przypadku zaś braku spłaty zadłużenia po upływie tego terminu, prawo do świadczenia przedawni się, a przedsiębiorca definitywnie straci prawo do zasiłku.
1 miesiąc temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ POLSKI ŁAD 2.0

My jesteśmy gotowi 😉
... Czytaj dalejZwiń

➡ POLSKI ŁAD 2.0 

My jesteśmy gotowi 😉
1 miesiąc temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Od 1 lipca 2022 r. przepisy dotyczące składki zdrowotnej zostały znowelizowane. Zmiany dotyczą podatników, którzy są na podatku liniowym, ryczałcie oraz karcie podatkowej.
Z nowelizacji tej nie skorzystają podatnicy na skali podatkowej.

🟣 Jak liczyć składkę zdrowotną w Polskim Ładzie 2.0 podatników na liniowce?

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym mają teraz możliwość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne:

a) z tytułu działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym podatkiem liniowym

▪ w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8.700 zł

Dodatkowo przepisy przejściowe przewidują, że podatnicy, którzy wpłacają miesięczne zaliczki, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu. Pamiętać przy tym należy o ograniczeniu kwotowym 8.700 zł.

Realna korzyść w przypadku podatników na podatku liniowym wynosić zatem będzie 1.653 zł.

Przykładowo Pani Agnieszka od stycznia do czerwca osiągnęła dochód w wysokości 100.000 zł. Od stycznia do czerwca zapłaciła składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4 .900 zł. Przy ustalaniu zaliczki na podatek w lipcu 2022 roku Pani Agnieszka może obniżyć zaliczkę o 931 zł, czyli 4.900 zł x 19%.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Od 1 lipca 2022 r. przepisy dotyczące składki zdrowotnej zostały znowelizowane. Zmiany dotyczą podatników, którzy są na podatku liniowym, ryczałcie oraz karcie podatkowej. 
Z nowelizacji tej nie skorzystają podatnicy na skali podatkowej.

🟣 Jak liczyć składkę zdrowotną w Polskim Ładzie 2.0 podatników na liniowce?

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym mają teraz możliwość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne:

a) z tytułu działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem liniowym,

b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym podatkiem liniowym

▪ w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8.700 zł

Dodatkowo przepisy przejściowe przewidują, że podatnicy, którzy wpłacają miesięczne zaliczki, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu. Pamiętać przy tym należy o ograniczeniu kwotowym 8.700 zł.

Realna korzyść w przypadku podatników na podatku liniowym wynosić zatem będzie 1.653 zł.

Przykładowo Pani Agnieszka od stycznia do czerwca osiągnęła dochód w wysokości 100.000 zł. Od stycznia do czerwca zapłaciła składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4 .900 zł. Przy ustalaniu zaliczki na podatek w lipcu 2022 roku Pani Agnieszka może obniżyć zaliczkę o 931 zł, czyli 4.900 zł x 19%.
2 miesięcy temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Fakturowanie elektroniczne będzie obowiązkowe – ale dopiero od 2024 roku.

17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe. Ma to jednak nastąpić dopiero od 1 stycznia 2024 r., a nie jak planowało MF - w II kwartale 2023 roku.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania - w postaci elektronicznej i papierowej.

KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

MF wskazuje na 6 korzyści dla przedsiębiorców korzystających z KSeF.
Jest to:

✔ zmniejszenie kosztów - faktury są przechowywane i archiwizowane w KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach IT przedsiębiorców.

✔ usprawnienie obrotu gospodarczego - wprowadzenie jednego standardu faktury: zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe = cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur u podatników.

✔ zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemnych rozliczeń - wystawiona faktura jest udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpływa na automatyzację procesów księgowych.

✔ brak duplikatu faktur - nie ma możliwości zagubienia lub zniszczenia faktury.

✔ wgląd w ścieżkę obiegu faktury - pewność, że dotarła do kontrahenta, stała dostępność kontrahenta do faktur w KSeF

✔ zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego nabywców towarów lub usług.


Źródło:
⬇⬇⬇
Komunikat MF z 17 czerwca 2022 r. pt. „UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 r.” - www.mf.gov.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Fakturowanie elektroniczne będzie obowiązkowe – ale dopiero od 2024 roku.

17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe. Ma to jednak nastąpić dopiero od 1 stycznia 2024 r., a nie jak planowało MF - w II kwartale 2023 roku.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania - w postaci elektronicznej i papierowej.

KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

MF wskazuje na 6 korzyści dla przedsiębiorców korzystających z KSeF. 
Jest to:

✔ zmniejszenie kosztów - faktury są przechowywane i archiwizowane w KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach IT przedsiębiorców.

✔ usprawnienie obrotu gospodarczego - wprowadzenie jednego standardu faktury: zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe = cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur u podatników.

✔ zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemnych rozliczeń - wystawiona faktura jest udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpływa na automatyzację procesów księgowych.

✔ brak duplikatu faktur - nie ma możliwości zagubienia lub zniszczenia faktury.

✔ wgląd w ścieżkę obiegu faktury - pewność, że dotarła do kontrahenta, stała dostępność kontrahenta do faktur w KSeF

✔ zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego nabywców towarów lub usług.
 

Źródło: 
⬇⬇⬇
Komunikat MF z 17 czerwca 2022 r. pt. „UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 r.” - www.mf.gov.pl
2 miesięcy temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Tylko do 30 czerwca 2022 r. można składać do ZUS wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie.

Przedsiębiorcy i inni płatnicy składek, którzy korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń (chorobowego, emerytalnego i rentowych), opłacili składki po terminie za listopad 2021 r. i chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie. Wniosek można złożyć na formularzu US-9 tylko do 30 czerwca 2022 r.

Po zmianie przepisów od grudnia 2021 r. nie jest już możliwe objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami na podstawie wniosku dorozumianego, czyli na podstawie terminowej wpłaty składek. Jednocześnie – licząc od składek za grudzień 2021 r. – jeśli ktoś opłaci składkę po terminie, nie straci już prawa do dobrowolnych ubezpieczeń.

Osoby, których dobrowolne ubezpieczenia ustały w listopadzie 2021 r. (lub wcześniej i ubezpieczenia te nie zostały wznowione przed grudniem 2021 r.) a chcą być ponownie nimi objęte, muszą złożyć do ZUS nowe zgłoszenie. Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi wówczas od daty zgłoszenia. Jest jednak możliwe zachowanie ciągłości ubezpieczenia w przypadku uzyskania zgody na opłacenie składek po terminie za listopad 2021 r. Wniosek w tej sprawie może być złożony tylko do końca czerwca 2022 r. Wniosek US-9 można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

14 czerwca 2022 r. ZUS przesłał na konta płatników na PUE ZUS komunikat, w którym przypomina o upływającym terminie na składanie wniosków o zgodę na opłacenia składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie.

Komunikat został przesłany do tych płatników, którzy opłacili po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe albo dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (osoby zgłoszone z kodem tytułu ubezpieczenia 19 00) za listopad 2021 r.

Źródło:
⬇⬇⬇
www.zus.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Tylko do 30 czerwca 2022 r. można składać do ZUS wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie.

Przedsiębiorcy i inni płatnicy składek, którzy korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń (chorobowego, emerytalnego i rentowych), opłacili składki po terminie za listopad 2021 r. i chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie. Wniosek można złożyć na formularzu US-9 tylko do 30 czerwca 2022 r.

Po zmianie przepisów od grudnia 2021 r. nie jest już możliwe objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami na podstawie wniosku dorozumianego, czyli na podstawie terminowej wpłaty składek. Jednocześnie – licząc od składek za grudzień 2021 r. – jeśli ktoś opłaci składkę po terminie, nie straci już prawa do dobrowolnych ubezpieczeń.

Osoby, których dobrowolne ubezpieczenia ustały w listopadzie 2021 r. (lub wcześniej i ubezpieczenia te nie zostały wznowione przed grudniem 2021 r.) a chcą być ponownie nimi objęte, muszą złożyć do ZUS nowe zgłoszenie. Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami nastąpi wówczas od daty zgłoszenia. Jest jednak możliwe zachowanie ciągłości ubezpieczenia w przypadku uzyskania zgody na opłacenie składek po terminie za listopad 2021 r. Wniosek w tej sprawie może być złożony tylko do końca czerwca 2022 r. Wniosek US-9 można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

14 czerwca 2022 r. ZUS przesłał na konta płatników na PUE ZUS komunikat, w którym przypomina o upływającym terminie na składanie wniosków o zgodę na opłacenia składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie.

Komunikat został przesłany do tych płatników, którzy opłacili po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe albo dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (osoby zgłoszone z kodem tytułu ubezpieczenia 19 00) za listopad 2021 r.

Źródło: 
⬇⬇⬇
www.zus.pl
Załaduj więcej...

Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Rozumiem