Świadczymy usługi

Gwarantujemy współpracę na najwyższym poziomie, w ramach której zapewniamy rzetelność oraz terminowość, mając na uwadze dobro Twojej firmy.

Księgowość Poznań

Skontaktuj się, zmień biuro na nasze i ciesz się profesjonalną obsługą. Każdy przedsiębiorca wie, że dobra księgowa w firmie to skarb. Dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom

Czytaj więcej

Biuro Kadrowe i Płacowe Poznań

Skontaktuj się, zmień biuro na nasze i ciesz się profesjonalną obsługą. Prowadząc firmę dobrze wiesz jak ważna jest terminowość oraz dokładność w rozliczaniu podatków, obliczaniu

Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla Ciebie i rodziny

Skontaktuj się z nami i śpij spokojnie, bo jest ktoś, na kim możesz polegać.
 

Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla firm i pracowników

Skontaktuj się z nami, pomagamy dbać nie tylko o majątek firmowy, ale też o pracowników - ich życie i zdrowie.

Czytaj więcej

Kilka interesujących faktów

29.590

tyle firm rozpoczęło działalność w 2015 roku

5.092440

limit prowadzenia ksiąg rachunkowych

1.850

minimalne wynagrodzenie w 2016 roku

Oferta specjalna

Oferujemy do 40% zniżki*

*przy skorzystaniu z pakietu usług

Sprawdź cennik

Aktualności

Jako pasjonaci wszelkich spraw związanych z księgowością zapraszamy do lektury naszego bloga, na łamach którego dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, poradami i ciekawostkami.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

➡ Korzyści dla przedsiębiorców korzystających z KSeF

Już wiadomo, że większość przedsiębiorców będzie zobowiązana wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. Jedynie przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego mają termin ten odroczony do 1 stycznia 2025 r.
Jakie są korzyści korzystania z KSeF?.

Założeniem wprowadzenia KSeF jest m in. dalsze ograniczenia luki w podatku od towarów i usług. Od kilku lat ustawodawca wprowadza kolejne narzędzie mające na celu jej uszczelnienie. I tak w systemie podatkowym obowiązuje już konieczność przesyłania jednolitych plików kontrolnych (JPK), mechanizm podzielonej płatności (split payment), możliwość czasowego zablokowania rachunku bankowego, czy opodatkowania transakcji, która nie wywołuje skutków podatkowych (klauzula o unikaniu opodatkowania – GAAR).

🟣 KSeF-elektroniczna faktura w kilka minut u nabywcy

Krajowy System e-Faktur dołącza do ww. narzędzi. W przypadku wystawienia faktury w systemie, w pierwszej kolejności jest ona udostępniana organom skarbowym. Dopiero później trafia do kontrahenta. Według zapewnień Ministerstwa Finansów cały obieg ma się odbywać w czasie rzeczywistym, co oznacza, że w ciągu kilku minut faktura powinna znaleźć się u nabywcy.

🟣 Czy wprowadzenie KSeF dołoży kolejnych obowiązków przedsiębiorcom i stanowi kolejne rozszerzenie uprawnień organów skarbowych?

Niewątpliwą korzyścią z wystawiania faktur w systemie jest właśnie czas dostarczenia ich nabywcy. Skrócenie czasu doręczenia faktury oznacza również skrócenie czasu otrzymania płatności. Jeśli bowiem faktura ma być zapłacona w terminie siedmiu dni od jej otrzymania, a doręczenie np. pocztą trwa 5 dni roboczych (+ sobota i niedziela), sprzedawca może czekać na otrzymanie płatności nawet 14 dni.

🟣 Doręczenie faktury w KSeF

Doręczenie faktury wystawionej w KSeF następuje tego samego dnia, a zatem powyższy termin skraca się do 7 dni. Odbiorca faktury nie ma możliwości nieodebrania faktury tak jak np. przy doręczeniu pocztą tradycyjną, czy mailową. Uznaje się ją bowiem za doręczoną z momentem nadania jej numeru identyfikacyjnego. Nie ma więc możliwości, by odbiorca nie odebrał awiza, czy nie przesłał potwierdzenia odbioru maila. Ograniczy to konieczność finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw kredytami, czy pożyczkami. Poprawie ulegnie bowiem ich płynność finansowa.

🟣 Archiwizacja dokumentów

Niewątpliwie zaletą wprowadzenia systemu elektronicznego jest archiwizacja dokumentów. KSeF ma bowiem przechowywać faktury przez 10 lat. Po pierwsze zatem przedsiębiorcy nie będą ponosić kosztów przechowywania dokumentów. Po drugie natomiast zlikwidowany zostanie problem „zaginionych” faktur. W związku z tym, że faktury będą miały postać elektroniczną, będą dostępne dla przedsiębiorcy z każdego miejsca, w którym się znajduje.

🟣 KSeF ile to będzie kosztować?

Wdrożenie KSeF może wiązać się także z poniesieniem wydatków na przystosowanie użytkowanych programów służących do fakturowania do nowych wymagań. Wydatki takie należy traktować jako koszty pośrednio związane z przychodami. Mogą one być odliczane w miesiącu, w którym zostały poniesione. Natomiast w przypadku zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania, należy włączyć je do ewidencji środków niematerialnych i prawnych i amortyzować. Nie można w takim wypadku ujmować wydatku w bieżących kosztach.

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Zatrudnienie pracownika w firmie – umowa o pracę, zlecenie a może umowa o dzieło?

W trakcie prowadzania działalności gospodarczej przedsiębiorcy wielokrotnie mają potrzebę zatrudnienia pracownika? Co wybrać, umowę o pracę zlecenie czy dzieło? Jakie są obowiązki w czasie zatrudnienia pracownika? Jakie różnice między umową o pracę, zleceniem czy umową o dzieło?

🟣 Umowa o pracę

Podstawowa forma zatrudnienia określona przez Kodeks pracy to umowa o pracę. Zasady jej zawierania określa Kodeks pracy. Przy zatrudnianiu pracownika na umowę o pracę pracodawca ma określone obowiązki. Musi skierować pracownika na badania lekarskie, następnie trzeba określić zasady zatrudnienia. W umowie o pracę należy określić strony umowy, wskazać adres siedziby pracodawcy oraz określić rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i wynagradzania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowę o pracę można zawrzeć na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony. W umowie należy wskazać dzień rozpoczęcia pracy oraz wymiar czasu pracy np. cały etat, oraz określić wynagrodzenie, oraz jego składniki.

Wynagrodzenie w umowie o pracę wskazuje się brutto i nie może być ono mniejsze o minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 3.600 zł . W przypadku umowy na okres próbny pracodawca ma obowiązek wskazać, na jaki czas zawarta zostanie umowa na czas określony, po zakończeniu okresu próbnego.

Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na umowę o pracę, musi pamiętać o przeprowadzeniu szkolenia bhp dla zatrudnianego pracownika. Umowę o pracę należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy / rozpoczęcia pracy.

🟣 Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, uregulowana została poza Kodeksem pracy. Jest to umowa starannego działania i w jej treści należy wskazać, jakie czynności ma wykonać zleceniobiorca. W umowie należy określić czas trwania zlecenia oraz wysokość wynagrodzenia, oraz sposób rozliczenia. W zakresie umowy zlecenia trzeba być ostrożnym. Bowiem kiedy chcemy mieć pracownika na stałe, który w stałym miejscu i godzinach wykonuje prace, jest podporządkowany pracodawcy w zakresie organizacyjny i służbowym to taka umowa może być w razie kontroli Inspekcji Pracy potraktowana jak umowa o pracę. Zawieranie umów zlecenie może być potraktowane jako wykroczenie, jeżeli umowa jest wykonywana jak umowa o pracę. W takiej sytuacji przedsiębiorca może otrzymać mandat, zostać zobowiązany do zawarcia umowy o pracę oraz wypłacenia wynagrodzenia jak za umowę o pracę i rozliczenia urlopu wypoczynkowego.

W przypadku umowy zlecenia trzeba pamiętać o wskazaniu od kiedy i do kiedy ma być zawarta umowa. W umowie tej należy opisać, co dokładnie zleceniobiorca ma wykonywać. Nie należy określać i używać takich pojęć jak np. „stanowisko”. W umowie powinna być wskazana stawka wynagrodzenia brutto za godzinę, nie mniejsza niż aktualnie obowiązująca stawka godzinowa, aktualnie wynosząca 23,50 zł.

Stroną umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Umowę tą można wypowiedzieć praktycznie w każdym momencie.

W przypadku zawarcia umowy zlecenia należy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy zgłosić ją do ZUS.

Trzeba też pamiętać, że zleceniobiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przepracowanego czasu. W ewidencji zleceniobiorca powinien wskazać, ile godzin przepracował, w danym miesiącu do rozliczenia według określonej w umowie stawki.

W przypadku umowy zlecenia zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania współpracownika na badania lekarskie czy przeprowadzenia szkolenia bhp.

🟣Umowa o dzieło

W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie potrzebuje pracownika na stałe, może rozważyć zawarcie umowy na wykonanie określonego zadania, w tym przypadku może skorzystać z uregulowanej w Kodeksie cywilnym umowy o dzieło. W przypadku tej umowy przedsiębiorca nie musi odprowadzać do ZUS składek. Jednak żeby umowa była umową o dzieło, muszą być spełnione określone przesłanki.

Umowa o dzieło nazywana jest umową rezultatu, czyli odmiennie niż umowa zlecenia, która jest umową starannego działania.

W przypadku umowy o dzieło powinien być jej efektem określony rezultat, np. wykonana strona internetowa czy wykonany nowy mebel. Umowę o dzieło przedsiębiorca musi zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od jej zawarcia na druku ZUS RUD. Brak zgłoszenia umowy do ZUS może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5.000 zł.

🟣 Plusy i minusy umowy o pracę, zlecenia i dzieła

W przypadku umowy o pracę pracownik otrzymuje gwarancję minimalnego wynagrodzenia, prawo do urlopu, ubezpieczenia społecznego i wielu przypadkach ochrony stosunku pracy. W przypadku umowy o pracę i zlecenia inaczej kształtuje się odpowiedzialność pracownika. W przypadku umowy o pracę, jeżeli szkoda została przez pracownika wyrządzona nieumyślnie, wtedy wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. W sytuacji kiedy szkoda została wyrządzona umyślenie, pracownik ma obowiązek naprawienia całej szkody. Zleceniobiorca z kolei odpowiada za wyrządzone szkody całym swoim majątkiem. Dlatego zawierając taką umowę, będąc zleceniobiorcą, warto pomyśleć o wykupieniu polisy OC lub ograniczeniu zakresu odpowiedzialności. W zakresie umowy o pracę w Kodeksie pracy uregulowano kwestie wypowiedzenia, są to odpowiednio 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące. W przypadku zlecenia można wypowiedzieć umowę praktycznie w każdym czasie.

W czasie umowy zlecenia, zleceniobiorcy nie przysługuje urlop. Pracodawca osobie zatrudnionej na umowę o pracę ma też obowiązek udzielić urlopu na żądanie czy urlopów okolicznościowych. Pracujący na umowę zlecenia czy dzieło takich przywilejów nie mają.

W przypadku umowy o pracę pracownik ma prawo do ubezpieczeń społecznych. Pracodawca i pracownik odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, emerytalne oraz rentowe. Pracownikowi przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego oraz zasiłku chorobowego.

Z kolei zleceniobiorca opłaca tylko składkę zdrowotną, wypadkową, rentową i emerytalną, składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. W przypadku kiedy zleceniobiorca nie zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego, nie ma prawa do zwolnienia lekarskiego i uzyskania zasiłku chorobowego. To samo dotyczy prawa do zasiłku macierzyńskiego czy do opieki nad dzieckiem.
... Czytaj dalejZwiń

➡ ZUS 2024: Składki ZUS wzrosną do 1.600 zł

Znane już nowe składki ZUS, jakie zapłacą przedsiębiorcy od Nowego Roku. Podwyżka będzie jeszcze wyższa niż planowano i wyniesie niemal 13%. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wzrośnie do 1.600 zł❗️

Wysokość nowych składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą zależy od wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej.

Wstępną wysokość składek ZUS na 2024 rok poznaliśmy już trzy miesiące temu. Wtedy to bowiem rząd opublikował założenia do budżetu na rok 2024.

Dziś wiemy już jednak, że podwyżka składek ZUS w 2024 roku będzie jeszcze wyższa, niż wynikało to z opublikowanych wcześniej założeń. Ministerstwo Finansów opublikowało już bowiem oficjalny projekt ustawy budżetowej na 2024 rok.

🟣 Składki ZUS dla firm wyższe aż o 12,8%

Z projektu budżetu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, możemy dowiedzieć się, iż prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2024 ustalone zostało na poziomie wyższym niż pierwotnie planowano. Według ustawy budżetowej, w 2024 roku wyniesie ono bowiem aż 7.824 zł.

🟣 Ile zatem wyniosą składki ZUS w 2024 roku?

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czyli kwota 4.694,40 zł. Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2024 wynosić będą zatem odpowiednio:

☑ Składka emerytalna 916,35 zł wzrost o 104,12 zł
☑ Składka rentowa 375,55 zł wzrost o 42,67 zł
☑ Składka chorobowa 115,01 zł wzrost o 13,07 zł
☑ Składka wypadkowa 78,40 zł wzrost o 8,91 zł
☑ Składka na Fundusz Pracy 115,01 zł wzrost o 13,07 zł

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2024 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1.600,32 zł wobec 1.418,48 zł w roku 2023. Oznacza to wzrost o 181,84 zł czyli aż o 12,8% w stosunku do roku 2023.

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od wybranej formy opodatkowania.

Pozostali przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną, której wysokość w 2024 roku kalkulowana będzie na podstawie osiągniętego dochodu.

🟣 Nowe firmy zapłacą aż 23% więcej

Jeszcze bardziej wzrosną składki ZUS dla tzw. "nowych przedsiębiorców", czyli osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 30 miesięcy.

Wysokość preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm kalkulowana jest w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podwyżka płacy minimalnej w 2024 roku zapowiada się zaś na rekordowo wysokim poziomie. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku wzrośnie bowiem do poziomu aż 4.300 zł. Oznacza to, że składki ZUS dla nowych firm w 2024 roku wzrosną aż o 23,2%.

źródło:

zus.pox.pl
... Czytaj dalejZwiń

Zobacz więcej artykułów

Opinie o nas

Nasi partnerzy

Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług współpracujemy z:

Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Rozumiem