Świadczymy usługi

Gwarantujemy współpracę na najwyższym poziomie, w ramach której zapewniamy rzetelność oraz terminowość, mając na uwadze dobro Twojej firmy.

Księgowość Poznań

Skontaktuj się, zmień biuro na nasze i ciesz się profesjonalną obsługą. Każdy przedsiębiorca wie, że dobra księgowa w firmie to skarb. Dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom

Czytaj więcej

Biuro Kadrowe i Płacowe Poznań

Skontaktuj się, zmień biuro na nasze i ciesz się profesjonalną obsługą. Prowadząc firmę dobrze wiesz jak ważna jest terminowość oraz dokładność w rozliczaniu podatków, obliczaniu

Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla Ciebie i rodziny

Skontaktuj się z nami i śpij spokojnie, bo jest ktoś, na kim możesz polegać.
 

Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla firm i pracowników

Skontaktuj się z nami, pomagamy dbać nie tylko o majątek firmowy, ale też o pracowników - ich życie i zdrowie.

Czytaj więcej

Kilka interesujących faktów

29.590

tyle firm rozpoczęło działalność w 2015 roku

5.092440

limit prowadzenia ksiąg rachunkowych

1.850

minimalne wynagrodzenie w 2016 roku

Oferta specjalna

Oferujemy do 40% zniżki*

*przy skorzystaniu z pakietu usług

Sprawdź cennik

Aktualności

Jako pasjonaci wszelkich spraw związanych z księgowością zapraszamy do lektury naszego bloga, na łamach którego dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, poradami i ciekawostkami.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Składki ZUS są zawyżone o 50%.
Tracą małe firmy /niestety/.

Wynagrodzenia w małych firmach są o połowę niższe od średniej pensji podawanej przez GUS. Gdyby ZUS brał pod uwagę te rzeczywiste dane, składki ZUS dla małych firm wynosiłyby jedynie... 717 zł.

Dwa tygodnie temu poznaliśmy nowe wartości składek ZUS na 2023 rok. Wiemy już, że w przyszłym roku czeka nas największa w historii podwyżka składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą ❗
Łącznie, składki ZUS wzrosną bowiem aż o 17%.

Dlaczego?

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, wartość składek ZUS nie zależy bezpośrednio od poziomu osiąganych dochodów (tak jak to jest np. w przypadku pracowników etatowych), lecz naliczana jest ryczałtem.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi bowiem wartość przeciętnego wynagrodzenia. Wszyscy mali przedsiębiorcy, którym nie przysługuje tzw. Mały ZUS, płacą zatem jednakowe składki ZUS (obecnie w wysokości 1.211,28 zł), niezależnie od tego czy osiągają miesięczny dochód w wysokości 2.000 zł czy też w wysokości 20.000 zł. Ustawodawca przyjął bowiem, iż każdy przedsiębiorca płacić będzie jednakową stawkę wyliczaną od średniej wartości dochodu. Jak jednak ustalić poziom tego średniego dochodu przedsiębiorcy? I tu zaczyna się poważny problem.

Jak pisaliśmy wyżej, podstawa wymiaru składek ZUS obliczana jest w oparciu o wartość przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne, podstawę tę (w formie wynagrodzenia prognozowanego) ogłasza prezes ZUS w oparciu o ustawę budżetową, która z kolei również opiera się na danych GUS.
Jak zatem GUS wylicza tę wartość?

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronach internetowych GUS, jak również w rocznikach statystycznych wydawanych przez tę instytucję, wartość przeciętnego wynagrodzenia obliczana jest na podstawie danych dotyczących podmiotów, które zatrudniają.... więcej niż 9 pracowników ❗

Oznacza to, że analityków GUS nie interesują wynagrodzenia ludzi zatrudnionych w firmach małych, zatrudniających mniej niż 9 osób. Ich wynagrodzenia nie są brane pod uwagę do wyliczania średniej. GUS nie uwzględnia również zarobków osób samozatrudnionych.

Wartości średniej pensji podawane do publicznej wiadomości są więc wyliczane w oparciu o dochody uzyskiwane jedynie w tych firmach, w których zatrudnienie wynosi przynajmniej 10 osób. Firmy zatrudniające mniej niż 10 osób są całkowicie pomijane w tych statystykach.

Przy przyjęciu takiej metodologii, średnie miesięczne wynagrodzenie przyjęte do obliczenia składek ZUS na 2022 rok wyniosło 5.922 zł. Z kolei podstawą składek na rok 2023 będzie prognozowane wynagrodzenie w wysokości aż 6.935 zł.

Dlaczego, na potrzeby ustalania wysokości składek dla najmniejszych jednoosobowych firm, ZUS bierze pod uwagę wynagrodzenia osiągane jedynie w firmach dużych? Czy wynika to z niedostępności odpowiednich danych? Nic podobnego.

Okazuje się bowiem, iż GUS publikuje również dane dotyczące wynagrodzeń w tych najmniejszych firmach. Średnie wynagrodzenia w firmach zatrudniających nie więcej niż 9 osób, są jednak publikowane nie raz na kwartał (tak jak w przypadku dużych firm), lecz raz na rok. Dane te publikowane są również ze znacznym opóźnieniem - obecnie dostępne są bowiem dopiero dane za rok 2020. I co ciekawe, średnia wynagrodzeń dla małych firm nie jest zbytnio eksponowana w mediach. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, udziela być może sama wartość tej średniej, która u wielu Polaków może wywołać prawdziwy wstrząs poznawczy...

Według danych GUS, średnie wynagrodzenie brutto w ramach działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne i zatrudniających nie więcej niż 9 osób, wyniosło w 2020 roku zaledwie... 3.059 zł.

Porównajmy zatem średnie wynagrodzenia w firmach dużych (powyżej 9 pracowników) z wynagrodzeniami w firmach małych (do 9 pracowników) uzyskiwane w roku 2020.

Przeciętne wynagrodzenie w małych firmach zanotowane w roku 2020 wynosiło jedynie 3.059 zł. W tym samym czasie średnie wynagrodzenie w firmach dużych wyniosło 5.226 zł i było aż o 50% wyższe niż w firmach małych ❗❗❗

Pomimo że GUS publikuje te dane, a ZUS tymi danymi dysponuje, ustawodawca przyjął rozwiązanie polegające na tym, iż składki ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców będą liczone na podstawie większej z tych dwu wartości, tj. od wynagrodzenia uzyskiwanego w firmach dużych, a więc od wartości, która nie ma nic wspólnego z dochodami małych firm.

To właśnie dzięki przyjęciu takiego rozwiązania, składki ZUS dla małych firm od kilku lat kształtują się na absurdalnym poziomie powyżej 1.000 zł, a w przyszłym roku wyniosą już prawie 1.400 zł.

Ile zatem wynosiłyby składki ZUS w 2020 roku, gdyby podstawę ich wyliczenia stanowiło rzeczywiste średnie wynagrodzenie w małych firmach, a nie wzięte z sufitu wynagrodzenie publikowane przez GUS?

Składki ZUS, obliczane na podstawie rzeczywistych wynagrodzeń uzyskiwanych w małych firmach, w 2020 roku wyniosłyby... 717,73 zł. W rzeczywistości zaś mali przedsiębiorcy zmuszeni byli do odprowadzania co miesiąc kwoty w wysokości 1.069,13 zł, czyli kwoty wyższej aż o 50%.

Jedynym powodem, dla którego małe firmy przepłacają każdego miesiąca ponad 350 zł jest przyjęcie do obliczeń wysokości wynagrodzeń osiąganych w dużych korporacjach oraz wynagrodzenia prognozowanego całkowicie oderwanego od rzeczywistości, w jakiej funkcjonują najmniejsze firmy.

Aby w pełni uświadomić sobie niedorzeczność takiego sposobu ustalania składek ZUS dla małych firm, wystarczy policzyć jaką część wynagrodzenia osiąganego w małej firmie stanowi danina odprowadzana do ZUS. Jeśli składki ZUS w 2020 roku wynosiły 1.069 zł, a średnie wynagrodzenie w małej firmie wyniosło 3.059 zł, to oznacza to, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oddaje średnio 30% swoich zarobków w samych tylko składkach ZUS. Oprócz tego jednak do opłacenia pozostaje jeszcze podatek dochodowy oraz składka zdrowotna.

Wiedzieliście o tym, że w taki właśnie sposób są wyliczane podstawy naliczania składek społecznych?
... Czytaj dalejZwiń

➡ Składki ZUS są zawyżone o 50%. Tracą małe firmy /niestety/.Wynagrodzenia w małych firmach są o połowę niższe od średniej pensji podawanej przez GUS. Gdyby ZUS brał pod uwagę te rzeczywiste dane, składki ZUS dla małych firm wynosiłyby jedynie... 717 zł.Dwa tygodnie temu poznaliśmy nowe wartości składek ZUS na 2023 rok. Wiemy już, że w przyszłym roku czeka nas największa w historii podwyżka składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą ❗ Łącznie, składki ZUS wzrosną bowiem aż o 17%. Dlaczego?W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, wartość składek ZUS nie zależy bezpośrednio od poziomu osiąganych dochodów (tak jak to jest np. w przypadku pracowników etatowych), lecz naliczana jest ryczałtem.Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi bowiem wartość przeciętnego wynagrodzenia. Wszyscy mali przedsiębiorcy, którym nie przysługuje tzw. Mały ZUS, płacą zatem jednakowe składki ZUS (obecnie w wysokości 1.211,28 zł), niezależnie od tego czy osiągają miesięczny dochód w wysokości 2.000 zł czy też w wysokości 20.000 zł. Ustawodawca przyjął bowiem, iż każdy przedsiębiorca płacić będzie jednakową stawkę wyliczaną od średniej wartości dochodu. Jak jednak ustalić poziom tego średniego dochodu przedsiębiorcy? I tu zaczyna się poważny problem.Jak pisaliśmy wyżej, podstawa wymiaru składek ZUS obliczana jest w oparciu o wartość przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne, podstawę tę (w formie wynagrodzenia prognozowanego) ogłasza prezes ZUS w oparciu o ustawę budżetową, która z kolei również opiera się na danych GUS. Jak zatem GUS wylicza tę wartość?Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronach internetowych GUS, jak również w rocznikach statystycznych wydawanych przez tę instytucję, wartość przeciętnego wynagrodzenia obliczana jest na podstawie danych dotyczących podmiotów, które zatrudniają.... więcej niż 9 pracowników ❗Oznacza to, że analityków GUS nie interesują wynagrodzenia ludzi zatrudnionych w firmach małych, zatrudniających mniej niż 9 osób. Ich wynagrodzenia nie są brane pod uwagę do wyliczania średniej. GUS nie uwzględnia również zarobków osób samozatrudnionych.Wartości średniej pensji podawane do publicznej wiadomości są więc wyliczane w oparciu o dochody uzyskiwane jedynie w tych firmach, w których zatrudnienie wynosi przynajmniej 10 osób. Firmy zatrudniające mniej niż 10 osób są całkowicie pomijane w tych statystykach.Przy przyjęciu takiej metodologii, średnie miesięczne wynagrodzenie przyjęte do obliczenia składek ZUS na 2022 rok wyniosło 5.922 zł. Z kolei podstawą składek na rok 2023 będzie prognozowane wynagrodzenie w wysokości aż 6.935 zł.Dlaczego, na potrzeby ustalania wysokości składek dla najmniejszych jednoosobowych firm, ZUS bierze pod uwagę wynagrodzenia osiągane jedynie w firmach dużych? Czy wynika to z niedostępności odpowiednich danych? Nic podobnego.Okazuje się bowiem, iż GUS publikuje również dane dotyczące wynagrodzeń w tych najmniejszych firmach. Średnie wynagrodzenia w firmach zatrudniających nie więcej niż 9 osób, są jednak publikowane nie raz na kwartał (tak jak w przypadku dużych firm), lecz raz na rok. Dane te publikowane są również ze znacznym opóźnieniem - obecnie dostępne są bowiem dopiero dane za rok 2020. I co ciekawe, średnia wynagrodzeń dla małych firm nie jest zbytnio eksponowana w mediach. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, udziela być może sama wartość tej średniej, która u wielu Polaków może wywołać prawdziwy wstrząs poznawczy...Według danych GUS, średnie wynagrodzenie brutto w ramach działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne i zatrudniających nie więcej niż 9 osób, wyniosło w 2020 roku zaledwie... 3.059 zł.Porównajmy zatem średnie wynagrodzenia w firmach dużych (powyżej 9 pracowników) z wynagrodzeniami w firmach małych (do 9 pracowników) uzyskiwane w roku 2020.Przeciętne wynagrodzenie w małych firmach zanotowane w roku 2020 wynosiło jedynie 3.059 zł. W tym samym czasie średnie wynagrodzenie w firmach dużych wyniosło 5.226 zł i było aż o 50% wyższe niż w firmach małych ❗❗❗Pomimo że GUS publikuje te dane, a ZUS tymi danymi dysponuje, ustawodawca przyjął rozwiązanie polegające na tym, iż składki ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców będą liczone na podstawie większej z tych dwu wartości, tj. od wynagrodzenia uzyskiwanego w firmach dużych, a więc od wartości, która nie ma nic wspólnego z dochodami małych firm.To właśnie dzięki przyjęciu takiego rozwiązania, składki ZUS dla małych firm od kilku lat kształtują się na absurdalnym poziomie powyżej 1.000 zł, a w przyszłym roku wyniosą już prawie 1.400 zł. Ile zatem wynosiłyby składki ZUS w 2020 roku, gdyby podstawę ich wyliczenia stanowiło rzeczywiste średnie wynagrodzenie w małych firmach, a nie wzięte z sufitu wynagrodzenie publikowane przez GUS?Składki ZUS, obliczane na podstawie rzeczywistych wynagrodzeń uzyskiwanych w małych firmach, w 2020 roku wyniosłyby... 717,73 zł. W rzeczywistości zaś mali przedsiębiorcy zmuszeni byli do odprowadzania co miesiąc kwoty w wysokości 1.069,13 zł, czyli kwoty wyższej aż o 50%.Jedynym powodem, dla którego małe firmy przepłacają każdego miesiąca ponad 350 zł jest przyjęcie do obliczeń wysokości wynagrodzeń osiąganych w dużych korporacjach oraz wynagrodzenia prognozowanego całkowicie oderwanego od rzeczywistości, w jakiej funkcjonują najmniejsze firmy.Aby w pełni uświadomić sobie niedorzeczność takiego sposobu ustalania składek ZUS dla małych firm, wystarczy policzyć jaką część wynagrodzenia osiąganego w małej firmie stanowi danina odprowadzana do ZUS. Jeśli składki ZUS w 2020 roku wynosiły 1.069 zł, a średnie wynagrodzenie w małej firmie wyniosło 3.059 zł, to oznacza to, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oddaje średnio 30% swoich zarobków w samych tylko składkach ZUS. Oprócz tego jednak do opłacenia pozostaje jeszcze podatek dochodowy oraz składka zdrowotna.Wiedzieliście o tym, że w taki właśnie sposób są wyliczane podstawy naliczania składek społecznych?
2 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Podwyżka płacy minimalnej w 2023 r.

Ostatecznie w przyszłym roku czeka nas dwukrotne podniesienie płacy minimalnej:

🟣 od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł;
🟣 od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3600 zł;

Warto zaznaczy, że dwukrotna zmiana kwot nie jest pomysłem rządu, a wynika wprost z obowiązujących przepisów. To efekt inflacji, która nakłada na władze taki obowiązek. Gdy w ustawie budżetowej prognozowany wskaźnik przekracza 5 proc., to najniższą krajową trzeba podnieść od stycznia, a później od lipca.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Podwyżka płacy minimalnej w 2023 r.Ostatecznie w przyszłym roku czeka nas dwukrotne podniesienie płacy minimalnej:🟣 od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł;🟣 od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3600 zł;Warto zaznaczy, że dwukrotna zmiana kwot nie jest pomysłem rządu, a wynika wprost z obowiązujących przepisów. To efekt inflacji, która nakłada na władze taki obowiązek. Gdy w ustawie budżetowej prognozowany wskaźnik przekracza 5 proc., to najniższą krajową trzeba podnieść od stycznia, a później od lipca.
2 tygodni temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Jak płacić KRUS zamiast ZUS?

Składki KRUS są ponad 5-krotnie niższe niż składki ZUS płacone przez typowego przedsiębiorcę.
Jakie warunki należy spełnić, aby przejść z ZUS do KRUS?

Każdy z nas słyszał opowieści o przysłowiowych taksówkarzach, którzy kupili po hektarze ziemi i z dnia na dzień stali się rolnikami. Po to tylko aby zamiast 1.200 zł do ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, płacić od tego momentu jedynie 200 zł do KRUS. Prowadząc wciąż taksówkę.

🟣 Ile wynoszą składki KRUS?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, będąca jednocześnie rolnikiem, płaci miesięczną składkę do KRUS w łącznej wysokości 224 zł. Na tę składkę składają się:

▪ ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 182 zł
▪ ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie - 42 zł
Składki płatne są na koniec każdego kwartału.
Czyli 672 zł co kwartał.

Co ciekawe, jeśli nasz rolnik-przedsiębiorca posiada mniej niż 6 ha gruntu, nie jest zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne w tym przypadku finansowane jest przez budżet państwa. Natomiast bez względu na wielkość areału, wszyscy rolnicy zwolnieni są z opłacania składek na Fundusz Pracy.


🟣 Jakie warunki należy spełnić aby przejść do KRUS?

Podstawowym warunkiem jest posiadanie na własność co najmniej 1 ha gruntu rolnego i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w KRUS. Tutaj jednak dochodzimy do warunku kluczowego, najtrudniejszego do spełnienia przez obecnych przedsiębiorców. Prawo wyrejestrowania się z ZUS przysługuje bowiem przedsiębiorcy tylko w przypadku, gdy podlegał ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i w tym czasie nie prowadził działalności gospodarczej ani nie był pracownikiem etatowym.

Należy więc nieprzerwanie przez 3 lata być rolnikiem i w tym czasie nieprzerwanie opłacać składki do KRUS. Dopiero po upływie 3 lat takiego ubezpieczenia w KRUS, można założyć działalność gospodarczą, która nie będzie podlegać rejestracji w ZUS. Na pocieszenie można dodać, że składki KRUS płacone przez rolnika nie będącego jeszcze przedsiębiorcą są niższe i wynoszą jedynie 133 zł miesięcznie. Dopiero w momencie gdy rolnik staje się jednocześnie przedsiębiorcą, składka KRUS zwiększa się do 224 zł miesięcznie.

W momencie gdy rolnik staje się również przedsiębiorcą, aby podlegać pod KRUS, nadal musi spełniać pewne warunki, a mianowicie:

▪ Prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar powyżej 1 ha,
▪ Nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
▪ Nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
▪ Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej. W 2017 r. kwota ta wynosiła 3.300 zł. Kwota graniczna jest waloryzowana co roku wskaźnikiem inflacji.

Osoba prowadząca obecnie działalność gospodarczą, która chciałaby zamienić ZUS na KRUS ma więc nieco utrudnione zadanie. Zakładając, że osoba taka posiada już więcej niż 1 ha ziemi, musiałaby najpierw wyrejestrować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą. Następnie przez 3 lata musiałaby nieprzerwanie opłacać składki do KRUS (133 zł miesięcznie), nie uzyskując jednocześnie dochodów z działalności ani z etatu (może jednak uzyskiwać dochody np. z umów o dzieło), po czym po 3 latach może zarejestrować na nowo działalność gospodarczą. Tym razem z pominięciem ZUS.

Osoba taka musi również pamiętać, aby kwota podatku dochodowego, a co za tym idzie, roczny dochód z działalności gospodarczej był odpowiednio niski (np. poprzez odpowiednio wysokie koszty czy też wykorzystanie odliczeń od dochodu oraz odliczeń od podatku).

🟣 Kto jeszcze ma prawo do KRUS?

Oprócz rolnika będącego właścicielem co najmniej 1-hektarowego gospodarstwa, ubezpieczeniom w KRUS podlegają również domownicy rolnika. Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:

▪ ukończyła 16 lat,
▪ pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
▪ stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Ubezpieczeniu w KRUS podlegają również osoby, które będąc rolnikami przeznaczyły grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia.
... Czytaj dalejZwiń

➡ Jak płacić KRUS zamiast ZUS?Składki KRUS są ponad 5-krotnie niższe niż składki ZUS płacone przez typowego przedsiębiorcę. Jakie warunki należy spełnić, aby przejść z ZUS do KRUS?Każdy z nas słyszał opowieści o przysłowiowych taksówkarzach, którzy kupili po hektarze ziemi i z dnia na dzień stali się rolnikami. Po to tylko aby zamiast 1.200 zł do ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, płacić od tego momentu jedynie 200 zł do KRUS. Prowadząc wciąż taksówkę. 🟣 Ile wynoszą składki KRUS?Osoba prowadząca działalność gospodarczą, będąca jednocześnie rolnikiem, płaci miesięczną składkę do KRUS w łącznej wysokości 224 zł. Na tę składkę składają się:▪ ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 182 zł▪ ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie - 42 złSkładki płatne są na koniec każdego kwartału. Czyli 672 zł co kwartał.Co ciekawe, jeśli nasz rolnik-przedsiębiorca posiada mniej niż 6 ha gruntu, nie jest zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej. Ubezpieczenie zdrowotne w tym przypadku finansowane jest przez budżet państwa. Natomiast bez względu na wielkość areału, wszyscy rolnicy zwolnieni są z opłacania składek na Fundusz Pracy. 🟣 Jakie warunki należy spełnić aby przejść do KRUS?Podstawowym warunkiem jest posiadanie na własność co najmniej 1 ha gruntu rolnego i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w KRUS. Tutaj jednak dochodzimy do warunku kluczowego, najtrudniejszego do spełnienia przez obecnych przedsiębiorców. Prawo wyrejestrowania się z ZUS przysługuje bowiem przedsiębiorcy tylko w przypadku, gdy podlegał ubezpieczeniu w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i w tym czasie nie prowadził działalności gospodarczej ani nie był pracownikiem etatowym.Należy więc nieprzerwanie przez 3 lata być rolnikiem i w tym czasie nieprzerwanie opłacać składki do KRUS. Dopiero po upływie 3 lat takiego ubezpieczenia w KRUS, można założyć działalność gospodarczą, która nie będzie podlegać rejestracji w ZUS. Na pocieszenie można dodać, że składki KRUS płacone przez rolnika nie będącego jeszcze przedsiębiorcą są niższe i wynoszą jedynie 133 zł miesięcznie. Dopiero w momencie gdy rolnik staje się jednocześnie przedsiębiorcą, składka KRUS zwiększa się do 224 zł miesięcznie.W momencie gdy rolnik staje się również przedsiębiorcą, aby podlegać pod KRUS, nadal musi spełniać pewne warunki, a mianowicie:▪ Prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar powyżej 1 ha,▪ Nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,▪ Nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,▪ Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej. W 2017 r. kwota ta wynosiła 3.300 zł. Kwota graniczna jest waloryzowana co roku wskaźnikiem inflacji.Osoba prowadząca obecnie działalność gospodarczą, która chciałaby zamienić ZUS na KRUS ma więc nieco utrudnione zadanie. Zakładając, że osoba taka posiada już więcej niż 1 ha ziemi, musiałaby najpierw wyrejestrować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą. Następnie przez 3 lata musiałaby nieprzerwanie opłacać składki do KRUS (133 zł miesięcznie), nie uzyskując jednocześnie dochodów z działalności ani z etatu (może jednak uzyskiwać dochody np. z umów o dzieło), po czym po 3 latach może zarejestrować na nowo działalność gospodarczą. Tym razem z pominięciem ZUS.Osoba taka musi również pamiętać, aby kwota podatku dochodowego, a co za tym idzie, roczny dochód z działalności gospodarczej był odpowiednio niski (np. poprzez odpowiednio wysokie koszty czy też wykorzystanie odliczeń od dochodu oraz odliczeń od podatku). 🟣 Kto jeszcze ma prawo do KRUS?Oprócz rolnika będącego właścicielem co najmniej 1-hektarowego gospodarstwa, ubezpieczeniom w KRUS podlegają również domownicy rolnika. Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która:▪ ukończyła 16 lat,▪ pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,▪ stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.Ubezpieczeniu w KRUS podlegają również osoby, które będąc rolnikami przeznaczyły grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia.
Zobacz więcej artykułów

Opinie o nas

Kompetencja, fachowość i doświadczenie pracowników Biura Rachunkowego Onesta zapewniają najwyższy poziom obsługi zarówno w trakcie codziennej współpracy, jak i w trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych.

Rafał

Dobra organizacja pracy w prowadzeniu księgowości i sumienność sprawia, że zdecydowanie możemy zarekomendować Biuro Rachunkowe Onesta.

Daniel

Współpraca z Biurem Rachunkowym Onesta to profesjonalna opieka i solidne wsparcie dla biznesu, ale także przyjemność dla jego właścicieli. Szczerze rekomendujemy skorzystanie z usług każdemu, kto szuka perfekcjonizmu i ceni sobie utrzymanie przyjaznych relacji ze swoimi partnerami biznesowymi.

Mateusz

Nasi partnerzy

Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług współpracujemy z:

Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Rozumiem