Świadczymy usługi

Gwarantujemy współpracę na najwyższym poziomie, w ramach której zapewniamy rzetelność oraz terminowość, mając na uwadze dobro Twojej firmy.

Księgowość Poznań

Skontaktuj się, zmień biuro na nasze i ciesz się profesjonalną obsługą. Każdy przedsiębiorca wie, że dobra księgowa w firmie to skarb. Dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom

Czytaj więcej

Biuro Kadrowe i Płacowe Poznań

Skontaktuj się, zmień biuro na nasze i ciesz się profesjonalną obsługą. Prowadząc firmę dobrze wiesz jak ważna jest terminowość oraz dokładność w rozliczaniu podatków, obliczaniu

Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla Ciebie i rodziny

Skontaktuj się z nami i śpij spokojnie, bo jest ktoś, na kim możesz polegać.
 

Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla firm i pracowników

Skontaktuj się z nami, pomagamy dbać nie tylko o majątek firmowy, ale też o pracowników - ich życie i zdrowie.

Czytaj więcej

Kilka interesujących faktów

29.590

tyle firm rozpoczęło działalność w 2015 roku

5.092440

limit prowadzenia ksiąg rachunkowych

1.850

minimalne wynagrodzenie w 2016 roku

Oferta specjalna

Oferujemy do 40% zniżki*

*przy skorzystaniu z pakietu usług

Sprawdź cennik

Aktualności

Jako pasjonaci wszelkich spraw związanych z księgowością zapraszamy do lektury naszego bloga, na łamach którego dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, poradami i ciekawostkami.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
16 godzin temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Składki ZUS od każdej umowy. Nadchodzą duże zmiany.

Już od przyszłego roku pełnym oskładkowaniem objęte zostaną wszystkie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.
Składki ZUS potrącone zostaną od każdego dochodu, niezależnie od jego wysokości.

Umowa zlecenia - Składki ZUS od każdej złotówki

W obecnym stanie prawnym, umowy zlecenia podlegają oskładkowaniu jedynie częściowo. Obowiązujące aktualnie przepisy cały czas umożliwiają bowiem wykorzystanie tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń.

Osoba osiągająca dochody z tytułu umowy zlecenia nie musi obecnie opłacać składek ZUS w sytuacji, w której posiada również inne źródło zarobku (umowę o pracę lub drugą umowę zlecenia), z którego osiąga dochody w wysokości równej przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W praktyce więc, pełnemu oskładkowaniu podlega zazwyczaj tylko pierwsza umowa (z wynagrodzeniem minimum 3.490 zł), zaś wynagrodzenie z kolejnych umów zlecenia obciążone jest jedynie składką zdrowotną.

W nowym stanie prawnym, nie będzie już miejsca na zbiegi tytułów ubezpieczeń. Każda umowa zlecenia podlegać będzie bowiem pełnemu oskładkowaniu. Od 2024 roku składki ZUS ściągnięte zostaną z każdej umowy zlecenia, niezależnie od kwoty wynagrodzenia osiąganego z innych tytułów.

Wszystkie umowy zlecenia już wkrótce traktowane będą zatem tak samo, jak gdyby były umowami o pracę. Każda złotówka dochodu z umowy zlecenia obciążona zostanie więc nie tylko składką zdrowotną, ale również składką emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.

Co istotne, składka chorobowa, która - nawet przy pełnym oskładkowaniu - była do tej pory składką dobrowolną, ma się stać - dla każdej umowy zlecenia - składką obowiązkową.

🟣 Będzie tylko jeden wyjątek

W nowym stanie prawnym, składki ZUS nie będą obowiązkowe jedynie w przypadku umów zawieranych z uczniami i studentami do 26 roku życia.

🟣 Składki ZUS również przy umowach o dzieło

W aktualnym stanie prawnym, umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. Osoba osiągająca wynagrodzenie z umowy o dzieło obecnie nie płaci zatem żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie jest również pomniejszane o składkę zdrowotną.

Umowy o dzieło zostaną zatem oskładkowane na takich samych zasadach jak umowy zlecenia i umowy o pracę. Od 2024 roku twórcy i artyści zmuszeni zostaną więc do pomniejszenia swojego wynagrodzenia o pełne składki ZUS, tj. o składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.

Wątpliwości mogą dotyczyć jedynie składki zdrowotnej. Składka ta formalnie nie mieści się bowiem pod pojęciem ubezpieczenia społecznego. W Krajowym Programie Reform rząd nie wspomina o obłożeniu umów o dzieło składką zdrowotną. W projekcie nowych przepisów dotyczących oskładkowania umów o dzieło rząd mógłby zatem pominąć obowiązek składki zdrowotnej i tym samym pozostawić umowę o dzieło ostatnią ucieczką przed pełnym ozusowaniem.

Czy tak się stanie w rzeczywistości, dowiemy się zapewne już w najbliższych tygodniach, gdy poznamy projekty nowych ustaw.

Źródło:

zus.pox.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Składki ZUS od każdej umowy. Nadchodzą duże zmiany.Już od przyszłego roku pełnym oskładkowaniem objęte zostaną wszystkie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Składki ZUS potrącone zostaną od każdego dochodu, niezależnie od jego wysokości.Umowa zlecenia - Składki ZUS od każdej złotówkiW obecnym stanie prawnym, umowy zlecenia podlegają oskładkowaniu jedynie częściowo. Obowiązujące aktualnie przepisy cały czas umożliwiają bowiem wykorzystanie tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń.Osoba osiągająca dochody z tytułu umowy zlecenia nie musi obecnie opłacać składek ZUS w sytuacji, w której posiada również inne źródło zarobku (umowę o pracę lub drugą umowę zlecenia), z którego osiąga dochody w wysokości równej przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W praktyce więc, pełnemu oskładkowaniu podlega zazwyczaj tylko pierwsza umowa (z wynagrodzeniem minimum 3.490 zł), zaś wynagrodzenie z kolejnych umów zlecenia obciążone jest jedynie składką zdrowotną.W nowym stanie prawnym, nie będzie już miejsca na zbiegi tytułów ubezpieczeń. Każda umowa zlecenia podlegać będzie bowiem pełnemu oskładkowaniu. Od 2024 roku składki ZUS ściągnięte zostaną z każdej umowy zlecenia, niezależnie od kwoty wynagrodzenia osiąganego z innych tytułów.Wszystkie umowy zlecenia już wkrótce traktowane będą zatem tak samo, jak gdyby były umowami o pracę. Każda złotówka dochodu z umowy zlecenia obciążona zostanie więc nie tylko składką zdrowotną, ale również składką emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.Co istotne, składka chorobowa, która - nawet przy pełnym oskładkowaniu - była do tej pory składką dobrowolną, ma się stać - dla każdej umowy zlecenia - składką obowiązkową.🟣 Będzie tylko jeden wyjątekW nowym stanie prawnym, składki ZUS nie będą obowiązkowe jedynie w przypadku umów zawieranych z uczniami i studentami do 26 roku życia.🟣 Składki ZUS również przy umowach o dziełoW aktualnym stanie prawnym, umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. Osoba osiągająca wynagrodzenie z umowy o dzieło obecnie nie płaci zatem żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie jest również pomniejszane o składkę zdrowotną.Umowy o dzieło zostaną zatem oskładkowane na takich samych zasadach jak umowy zlecenia i umowy o pracę. Od 2024 roku twórcy i artyści zmuszeni zostaną więc do pomniejszenia swojego wynagrodzenia o pełne składki ZUS, tj. o składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.Wątpliwości mogą dotyczyć jedynie składki zdrowotnej. Składka ta formalnie nie mieści się bowiem pod pojęciem ubezpieczenia społecznego. W Krajowym Programie Reform rząd nie wspomina o obłożeniu umów o dzieło składką zdrowotną. W projekcie nowych przepisów dotyczących oskładkowania umów o dzieło rząd mógłby zatem pominąć obowiązek składki zdrowotnej i tym samym pozostawić umowę o dzieło ostatnią ucieczką przed pełnym ozusowaniem.Czy tak się stanie w rzeczywistości, dowiemy się zapewne już w najbliższych tygodniach, gdy poznamy projekty nowych ustaw.Źródło:zus.pox.pl

➡ Rozliczenie dochodów z umowy uaktywniającej

Jesteś nianią i uzyskujesz z tego tytułu dochody?
Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystać

Jeśli zawarłaś z rodzicem/rodzicami dziecka umowę na sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, to zawarłaś tzw. umowę uaktywniającą.

Jest to umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosujesz przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka), w związku z czym przychód z tej umowy stanowi przychód z innych źródeł.

🟣 Jak ustalić przychód
Przychodem jest kwota, która wynika z umowy.

Natomiast podstawą opodatkowania jest dochód, tj. różnica między kwotą osiągniętego przychodu a kosztami jego uzyskania, pomniejszony o pobrane przez rodzica lub zapłacone przez ciebie składki na ubezpieczenie społeczne.

🟣 Jak ustalić koszty uzyskania przychodów
Do wynagrodzenia zastosujesz koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że obliczysz je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składek (rodzica) lub opłacone przez ciebie w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Istnieje także możliwość przyjęcia przez ciebie kosztów uzyskania przychodów w wysokości kosztów faktycznie poniesionych pod warunkiem, że będziesz posiadała dowody potwierdzające ich poniesienie.

🟣 Jak obliczyć podatek
Do wyliczenia podatku od dochodu ustalonego według zasad ogólnych stosowana jest skala podatkowa. Ten dochód łączysz z innymi dochodami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, np. z dochodami z pracy, z emerytury, z umowy zlecenia.

Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku).

Kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku wynosi 3.600 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120.000 zł.

🟣 Jakie zeznanie złożyć
Co do zasady, przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu dopiero w zeznaniu rocznym.

Po zakończeniu roku podatkowego jesteś zobowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów PIT-36.

Możesz jednak podjąć decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (12%).

Przy obliczaniu zaliczki możesz zastosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 32%.

Uwaga: Jeśli odprowadzisz w ciągu roku choć jedną zaliczkę na podatek, nie możesz zrezygnować z ich wpłacania do końca danego roku podatkowego.

Zaliczki na podatek wpłacasz na swój mikrorachunek podatkowy (wygenerowany na PESEL lub NIP jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałaś dochód, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (zeznanie za 2022 rok należy złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku, gdyż 30 kwietnia wypada w niedzielę).

🟣 Rozliczenie z małżonkiem
Jeżeli spełniacie warunki, aby rozliczyć się wspólnie, możesz złożyć wspólne zeznanie
z małżonkiem.

Źródło:

podatki.gov.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Rozliczenie dochodów z umowy uaktywniającejJesteś nianią i uzyskujesz z tego tytułu dochody? Sprawdź, jak się rozliczyć i z jakich ulg możesz skorzystaćJeśli zawarłaś z rodzicem/rodzicami dziecka umowę na sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, to zawarłaś tzw. umowę uaktywniającą.Jest to umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosujesz przepisy dotyczące umowy zlecenia.Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka), w związku z czym przychód z tej umowy stanowi przychód z innych źródeł.🟣 Jak ustalić przychódPrzychodem jest kwota, która wynika z umowy.Natomiast podstawą opodatkowania jest dochód, tj. różnica między kwotą osiągniętego przychodu a kosztami jego uzyskania, pomniejszony o pobrane przez rodzica lub zapłacone przez ciebie składki na ubezpieczenie społeczne.🟣 Jak ustalić koszty uzyskania przychodówDo wynagrodzenia zastosujesz koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że obliczysz je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składek (rodzica) lub opłacone przez ciebie w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.Istnieje także możliwość przyjęcia przez ciebie kosztów uzyskania przychodów w wysokości kosztów faktycznie poniesionych pod warunkiem, że będziesz posiadała dowody potwierdzające ich poniesienie.🟣 Jak obliczyć podatekDo wyliczenia podatku od dochodu ustalonego według zasad ogólnych stosowana jest skala podatkowa. Ten dochód łączysz z innymi dochodami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, np. z dochodami z pracy, z emerytury, z umowy zlecenia.Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej, uwzględniasz kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty jest uzależniona od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku).Kwota zmniejszająca podatek w 2022 roku wynosi 3.600 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120.000 zł.🟣 Jakie zeznanie złożyćCo do zasady, przychody z innych źródeł podlegają opodatkowaniu dopiero w zeznaniu rocznym.Po zakończeniu roku podatkowego jesteś zobowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów PIT-36.Możesz jednak podjąć decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (12%).Przy obliczaniu zaliczki możesz zastosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 32%.Uwaga: Jeśli odprowadzisz w ciągu roku choć jedną zaliczkę na podatek, nie możesz zrezygnować z ich wpłacania do końca danego roku podatkowego.Zaliczki na podatek wpłacasz na swój mikrorachunek podatkowy (wygenerowany na PESEL lub NIP jeśli dodatkowo prowadzisz działalność gospodarczą) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałaś dochód, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (zeznanie za 2022 rok należy złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku, gdyż 30 kwietnia wypada w niedzielę).🟣 Rozliczenie z małżonkiemJeżeli spełniacie warunki, aby rozliczyć się wspólnie, możesz złożyć wspólne zeznaniez małżonkiem.Źródło:podatki.gov.pl

➡ Nie ma podatku od niezapłaconych faktur - ulga na złe długi

Podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT oraz w VAT. Rozwiązanie jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

Ulga na złe długi to mechanizm pozwalający korygować rozliczenia podatkowe dotyczące faktur, które ostatecznie nie zostały opłacone. Rozwiązanie to działa w podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz w podatku VAT. W rezultacie podatnik rozlicza się kasowo – płacąc podatki tylko od faktur, za które kontrahenci mu zapłacili.

🟣 Ulga na złe długi w PIT i CIT
Podatnicy mają możliwość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu do zapłaty określonego na fakturze, na rachunku lub w umowie. Jednocześnie, dłużnik ma obowiązek zwiększyć zobowiązanie do zapłaty o tę wierzytelność w swoim zeznaniu podatkowym. Podatnicy mogą stosować ulgę na złe długi także przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego). Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej. Rozwiązanie to obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. W rozliczeniu za 2021 rok z ulgi na złe długi skorzystało ponad 16 tys. podatników.

🟣 Ulga na złe długi w VAT
Podatnicy mogą skorygować podatek od wierzytelności dotyczących czynności opodatkowanych, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od upływu terminu płatności. Wierzyciel musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w dniu poprzedzającym złożenie korekty i od końca roku od wystawienia faktury nie upłynęły 3 lata. W przypadku, gdy kontrahentem jest podmiot niebędący podatnikiem czynnym VAT konieczne jest wpisanie wierzytelności do rejestru długów, lub potwierdzenie jej prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowanie do egzekucji, lub ogłoszenie wobec dłużnika upadłości konsumenckiej. Jednocześnie, dłużnik będący podatnikiem ma obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury nieuregulowanej, najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności. Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej.

Źródło

MF
... Czytaj dalejZwiń

➡ Nie ma podatku od niezapłaconych faktur - ulga na złe długiPodatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Ulga na złe długi obowiązuje w PIT i CIT oraz w VAT. Rozwiązanie jest równoznaczne z brakiem konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.Ulga na złe długi to mechanizm pozwalający korygować rozliczenia podatkowe dotyczące faktur, które ostatecznie nie zostały opłacone. Rozwiązanie to działa w podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz w podatku VAT. W rezultacie podatnik rozlicza się kasowo – płacąc podatki tylko od faktur, za które kontrahenci mu zapłacili.🟣 Ulga na złe długi w PIT i CITPodatnicy mają możliwość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta. Zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu do zapłaty określonego na fakturze, na rachunku lub w umowie. Jednocześnie, dłużnik ma obowiązek zwiększyć zobowiązanie do zapłaty o tę wierzytelność w swoim zeznaniu podatkowym. Podatnicy mogą stosować ulgę na złe długi także przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego). Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej. Rozwiązanie to obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. W rozliczeniu za 2021 rok z ulgi na złe długi skorzystało ponad 16 tys. podatników.🟣 Ulga na złe długi w VATPodatnicy mogą skorygować podatek od wierzytelności dotyczących czynności opodatkowanych, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od upływu terminu płatności. Wierzyciel musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w dniu poprzedzającym złożenie korekty i od końca roku od wystawienia faktury nie upłynęły 3 lata. W przypadku, gdy kontrahentem jest podmiot niebędący podatnikiem czynnym VAT konieczne jest wpisanie wierzytelności do rejestru długów, lub potwierdzenie jej prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowanie do egzekucji, lub ogłoszenie wobec dłużnika upadłości konsumenckiej. Jednocześnie, dłużnik będący podatnikiem ma obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury nieuregulowanej, najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności. Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej.ŹródłoMF
Zobacz więcej artykułów

Opinie o nas

Kompetencja, fachowość i doświadczenie pracowników Biura Rachunkowego Onesta zapewniają najwyższy poziom obsługi zarówno w trakcie codziennej współpracy, jak i w trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych.

Rafał

Dobra organizacja pracy w prowadzeniu księgowości i sumienność sprawia, że zdecydowanie możemy zarekomendować Biuro Rachunkowe Onesta.

Daniel

Współpraca z Biurem Rachunkowym Onesta to profesjonalna opieka i solidne wsparcie dla biznesu, ale także przyjemność dla jego właścicieli. Szczerze rekomendujemy skorzystanie z usług każdemu, kto szuka perfekcjonizmu i ceni sobie utrzymanie przyjaznych relacji ze swoimi partnerami biznesowymi.

Mateusz

Nasi partnerzy

Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług współpracujemy z:

Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Rozumiem