Świadczymy usługi

Gwarantujemy współpracę na najwyższym poziomie, w ramach której zapewniamy rzetelność oraz terminowość, mając na uwadze dobro Twojej firmy.

Księgowość Poznań

Skontaktuj się, zmień biuro na nasze i ciesz się profesjonalną obsługą. Każdy przedsiębiorca wie, że dobra księgowa w firmie to skarb. Dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom

Czytaj więcej

Biuro Kadrowe i Płacowe Poznań

Skontaktuj się, zmień biuro na nasze i ciesz się profesjonalną obsługą. Prowadząc firmę dobrze wiesz jak ważna jest terminowość oraz dokładność w rozliczaniu podatków, obliczaniu

Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla Ciebie i rodziny

Skontaktuj się z nami i śpij spokojnie, bo jest ktoś, na kim możesz polegać.
 

Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla firm i pracowników

Skontaktuj się z nami, pomagamy dbać nie tylko o majątek firmowy, ale też o pracowników - ich życie i zdrowie.

Czytaj więcej

Kilka interesujących faktów

29.590

tyle firm rozpoczęło działalność w 2015 roku

5.092440

limit prowadzenia ksiąg rachunkowych

1.850

minimalne wynagrodzenie w 2016 roku

Oferta specjalna

Oferujemy do 40% zniżki*

*przy skorzystaniu z pakietu usług

Sprawdź cennik

Aktualności

Jako pasjonaci wszelkich spraw związanych z księgowością zapraszamy do lektury naszego bloga, na łamach którego dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, poradami i ciekawostkami.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
12 godzin temu
Biuro Rachunkowe Onesta

➡ Ustalanie wymiaru pierwszego urlopu wypoczynkowego, w tym dodatkowego

Uzyskanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego następuje w inny sposób niż do urlopu kolejnego. Przysługuje on dopiero po przepracowaniu każdego miesiąca. Także prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności pracownik nabywa na odrębnych zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

🟣 Pierwszy urlop kodeksowy
Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 § 1 K.p.). Urlop ten jest nabywany sukcesywnie po każdym przepracowanym miesiącu (przykład 1), dlatego nazywa się go urlopem cząstkowym.

Do stażu, od którego zależy prawo do urlopu, wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, bez względu na sposób ustania stosunku pracy i przerwy między tymi okresami (art. 1541 § 1 K.p.). Zasadę tę stosuje się także do urlopu w roku podjęcia pierwszej pracy m.in. w razie zmiany pracodawcy przed upływem pełnego miesiąca. Nowy pracodawca nalicza urlop z upływem miesiąca, uwzględniając okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.

Biorąc pod uwagę wymiary urlopu, w roku podjęcia pierwszej pracy z upływem każdego miesiąca pracownikowi przysługuje 1,66 dnia (1/12 × 20 dni) lub 2,16 dnia (1/12 × 26 dni), w zależności od posiadanego stażu pracy. Wymiar pierwszego urlopu nie podlega zaokrągleniu w górę do pełnego dnia ze względu na brak odpowiedniej podstawy prawnej. Dopuszczalne jest jednak wprowadzenie do prawa zakładowego takiej zasady.

🟣 Obliczenie upływu jednego miesiąca
Upływ miesiąca pracy liczy się od dnia podjęcia zatrudnienia przez pracownika na zasadach potocznych. Tak też wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96, w którym sąd uznał, że: "Sposób liczenia terminów określony w art. 112 Kodeksu cywilnego (...) nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (...)". Zasady te należy odnieść do nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego.

Stosując potoczne zasady liczenia terminów, przy ustalaniu okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, miesięczny okres zatrudnienia, który rozpoczął się np. 1 marca, upływa 31 marca, a rozpoczęty 11 kwietnia upływa 10 maja. W ten sam sposób ustala się upływ dłuższych okresów zatrudnienia. Jednak w przypadku, gdy pomiędzy okresami zatrudnienia wystąpi przerwa (okres jest nieciągły), to wówczas z mocy art. 300 K.p. stosuje się art. 114 K.c. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). Przewiduje on, że gdy termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za 30 dni.

🟣 Pierwszy urlop dodatkowy
Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100). Jak przewiduje art. 19 ust. 1 powołanej ustawy, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Przy czym dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje pracownikowi uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Gdy urlop przysługujący na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast niego przysługuje urlop z tytułu niepełnosprawności.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych wcześniej stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Ustalanie wymiaru pierwszego urlopu wypoczynkowego, w tym dodatkowegoUzyskanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego następuje w inny sposób niż do urlopu kolejnego. Przysługuje on dopiero po przepracowaniu każdego miesiąca. Także prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności pracownik nabywa na odrębnych zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.🟣 Pierwszy urlop kodeksowyPracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 § 1 K.p.). Urlop ten jest nabywany sukcesywnie po każdym przepracowanym miesiącu (przykład 1), dlatego nazywa się go urlopem cząstkowym.Do stażu, od którego zależy prawo do urlopu, wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, bez względu na sposób ustania stosunku pracy i przerwy między tymi okresami (art. 1541 § 1 K.p.). Zasadę tę stosuje się także do urlopu w roku podjęcia pierwszej pracy m.in. w razie zmiany pracodawcy przed upływem pełnego miesiąca. Nowy pracodawca nalicza urlop z upływem miesiąca, uwzględniając okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.Biorąc pod uwagę wymiary urlopu, w roku podjęcia pierwszej pracy z upływem każdego miesiąca pracownikowi przysługuje 1,66 dnia (1/12 × 20 dni) lub 2,16 dnia (1/12 × 26 dni), w zależności od posiadanego stażu pracy. Wymiar pierwszego urlopu nie podlega zaokrągleniu w górę do pełnego dnia ze względu na brak odpowiedniej podstawy prawnej. Dopuszczalne jest jednak wprowadzenie do prawa zakładowego takiej zasady.🟣 Obliczenie upływu jednego miesiącaUpływ miesiąca pracy liczy się od dnia podjęcia zatrudnienia przez pracownika na zasadach potocznych. Tak też wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96, w którym sąd uznał, że: Sposób liczenia terminów określony w art. 112 Kodeksu cywilnego (...) nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (...). Zasady te należy odnieść do nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego.Stosując potoczne zasady liczenia terminów, przy ustalaniu okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, miesięczny okres zatrudnienia, który rozpoczął się np. 1 marca, upływa 31 marca, a rozpoczęty 11 kwietnia upływa 10 maja. W ten sam sposób ustala się upływ dłuższych okresów zatrudnienia. Jednak w przypadku, gdy pomiędzy okresami zatrudnienia wystąpi przerwa (okres jest nieciągły), to wówczas z mocy art. 300 K.p. stosuje się art. 114 K.c. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). Przewiduje on, że gdy termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za 30 dni.🟣 Pierwszy urlop dodatkowyUprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100). Jak przewiduje art. 19 ust. 1 powołanej ustawy, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Przy czym dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje pracownikowi uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Gdy urlop przysługujący na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast niego przysługuje urlop z tytułu niepełnosprawności.Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych wcześniej stopni niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)źródło:pit.pl

➡ Twój e-PIT nieczynny do 14 lutego

Zaczyna się niemal dwutygodniowa przerwa techniczna w funkcjonowaniu rządowej usługi Twój e-PIT. W tym roku prace serwisowe w ramach przygotowania do rozliczenia zeznania rocznego PIT za 2022 rok będą trwały wyjątkowo długo. Usługa ponownie zostanie włączona dopiero 15 lutego 2023 r.

Rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska poinformowała PAP, że w dniach od czwartku 3 lutego do wtorku 14 lutego 2023 r. będą prowadzone prace techniczne i rządowa usługa Twój e-PIT będzie niedostępna. Tak długi okres serwisowania jest związany z przygotowaniami do wgrania wiadomości z informacji PIT-11, PIT-8C przekazanych przez pracodawców do urzędów skarbowych do końca stycznia.

Teraz na podstawie tych informacji zostaną wygenerowane rozliczenia dla podatników: głównie PIT-37, ale również częściowo PIT-28, PIT-36.

Jest to ogromna operacja informatyczna, by wgrać później taka ilość danych do usługi Twój e-PIT.

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Twój e-PIT nieczynny do 14 lutegoZaczyna się niemal dwutygodniowa przerwa techniczna w funkcjonowaniu rządowej usługi Twój e-PIT. W tym roku prace serwisowe w ramach przygotowania do rozliczenia zeznania rocznego PIT za 2022 rok będą trwały wyjątkowo długo. Usługa ponownie zostanie włączona dopiero 15 lutego 2023 r.Rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska poinformowała PAP, że w dniach od czwartku 3 lutego do wtorku 14 lutego 2023 r. będą prowadzone prace techniczne i rządowa usługa Twój e-PIT będzie niedostępna. Tak długi okres serwisowania jest związany z przygotowaniami do wgrania wiadomości z informacji PIT-11, PIT-8C przekazanych przez pracodawców do urzędów skarbowych do końca stycznia.Teraz na podstawie tych informacji zostaną wygenerowane rozliczenia dla podatników: głównie PIT-37, ale również częściowo PIT-28, PIT-36.Jest to ogromna operacja informatyczna, by wgrać później taka ilość danych do usługi Twój e-PIT.źródło:pit.pl

➡ Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2024 r.

Możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych została wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. Faktury ustrukturyzowane mogą być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie to ma obecnie charakter fakultatywny. Jednak od 2024 r. wystawianie faktur ustrukturyzowanych ma być obowiązkowe.

🟣 Obowiązkowe wystawianie faktur ustrukturyzowanych
Projekt z dnia 30 listopada 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (nr druku UD468 z wykazu RCL) przewiduje wprowadzenie od 2024 r. obligatoryjnego fakturowania w KSeF. Warto dodać, że wprowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania jest możliwe na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r., upoważniającej Polskę do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i art. 232 dyrektywy 2006/112/WE. Przy czym zakres derogacji jest ograniczony do podatników mających siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Zgodnie z brzmieniem decyzji derogacyjnej Polska została upoważniona - w przypadku podatników mających siedzibę na jej terytorium - do akceptowania wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej. Ponadto została upoważniona do wprowadzenia przepisów zakładających, że stosowanie faktur elektronicznych wystawianych na terytorium Polski nie jest uzależnione od akceptacji odbiorcy. KE jednak zastrzegła, że wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego nie powinno naruszać prawa klientów do otrzymywania faktur papierowych w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie zasadniczo czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Będą to czynności podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich przepisów o VAT, którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Zasady wystawiania e-faktur będą również skierowane do podatników stosujących zwolnienie podmiotowe (tzw. drobnych przedsiębiorców). Dostawy towarów i świadczenie usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą mogły być również dokumentowane e-fakturą. Nie zmieni się zasada, że faktura wystawiana będzie na żądanie nabywcy/usługobiorcy zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dana czynność została dokonana. Zatem wraz z wejściem w życie powszechnego e-fakturowania zmianie ulegnie jedynie sposób wykonywania istniejącego obowiązku dotyczącego fakturowania takich transakcji. Wystawianie e-faktur, na których nie widnieje kwota VAT jest uzasadnione ze względu na wymogi wynikające z podatku dochodowego mające wpływ na przychód lub koszty w tym podatku, a także związane z tym rozliczenia potwierdzające dokonanie transakcji. Faktury takie mają również znaczenie w przypadku sprzedaży dla podatników nieodliczających VAT, którzy muszą posiadać dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dla potrzeb rachunkowości.

Warunkiem uznania faktury za fakturę ustrukturyzowaną będzie nadanie numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. Data przydzielenia fakturze numeru KSeF będzie uznana za datę otrzymania faktury przez nabywcę.

🟣 Podmioty nieobjęte obowiązkiem wystawiania e-faktur
Obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium Polski. Wystawienie e-faktury przez te podmioty będzie fakultatywne. Podatnik nieposiadający siedziby lub stałego miejsca jej prowadzenia w Polsce będzie wystawiać fakturę poza KSeF. Wyjątkiem będą podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które zdecydują się na fakultatywne korzystanie z KSeF. W takim przypadku podmioty te będą mogły wystawiać e-faktury.

E-faktury wystawiane na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia w Polsce będą im udostępniane w dowolnej postaci i w sposób z nimi uzgodniony.

Obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci także podatnicy korzystający z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziale 7, 7a i 9 ustawy o VAT (z wyłączeniem podatników korzystających z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, którzy będą obowiązani do wystawiania e-faktur), tj. korzystający z procedury nieunijnej dotyczącej niektórych usług, szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób, szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych. Podmioty te nie będą miały fakultatywnej możliwości wystawiania e-faktur.

Ponadto, realizując zasadę powszechności stosowania KSeF, planuje się zrezygnować z możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Mając jednak na uwadze konieczność dostosowania się rynku do takiej zmiany, ograniczenie ma być wprowadzone od 1 stycznia 2025 r.

🟣 E-faktury korygujące
Przy użyciu KSeF będą wystawiane także faktury korygujące. Faktury korygujące wystawione po wejściu w życie omawianej nowelizacji, bez względu na to, czy zostały wystawione przy użyciu KSeF czy poza KSeF (w związku z tym, że zostały wystawione przed wejściem przepisów o obligatoryjnym e-fakturowaniu), jeśli będą wystawione przez podatnika posiadającego siedzibę lub stałe miejsce jej prowadzenia w Polsce, będą wystawiane w KSeF.

W związku z obligatoryjnym stosowaniem KSeF przez większość podatników wprowadzona zostanie zasada, zgodnie z którą po stronie podatku należnego obniżenia podstawy opodatkowania będzie dokonywać się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawi e-fakturę korygującą. Podatnicy wystawiający faktury korygujące we wskazany sposób nie będą obowiązani do posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w tej fakturze oraz potwierdzającej, że warunki te zostały spełnione. Stanowi to uproszczenie zasad związanych z korygowaniem podatku należnego.

Analogicznie nabywca będzie obowiązany do skorygowania podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma e-fakturę korygującą. Zmiany te zapewnią neutralność rozliczenia VAT zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy.

Jednocześnie zachowana zostanie zasada, zgodnie z którą, jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty VAT naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

➡ Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2024 r.Możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych została wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. Faktury ustrukturyzowane mogą być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie to ma obecnie charakter fakultatywny. Jednak od 2024 r. wystawianie faktur ustrukturyzowanych ma być obowiązkowe.🟣 Obowiązkowe wystawianie faktur ustrukturyzowanychProjekt z dnia 30 listopada 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (nr druku UD468 z wykazu RCL) przewiduje wprowadzenie od 2024 r. obligatoryjnego fakturowania w KSeF. Warto dodać, że wprowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania jest możliwe na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r., upoważniającej Polskę do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i art. 232 dyrektywy 2006/112/WE. Przy czym zakres derogacji jest ograniczony do podatników mających siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Zgodnie z brzmieniem decyzji derogacyjnej Polska została upoważniona - w przypadku podatników mających siedzibę na jej terytorium - do akceptowania wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej. Ponadto została upoważniona do wprowadzenia przepisów zakładających, że stosowanie faktur elektronicznych wystawianych na terytorium Polski nie jest uzależnione od akceptacji odbiorcy. KE jednak zastrzegła, że wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego nie powinno naruszać prawa klientów do otrzymywania faktur papierowych w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych.Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie zasadniczo czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Będą to czynności podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych będzie miał zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich przepisów o VAT, którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.Zasady wystawiania e-faktur będą również skierowane do podatników stosujących zwolnienie podmiotowe (tzw. drobnych przedsiębiorców). Dostawy towarów i świadczenie usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą mogły być również dokumentowane e-fakturą. Nie zmieni się zasada, że faktura wystawiana będzie na żądanie nabywcy/usługobiorcy zgłoszone w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dana czynność została dokonana. Zatem wraz z wejściem w życie powszechnego e-fakturowania zmianie ulegnie jedynie sposób wykonywania istniejącego obowiązku dotyczącego fakturowania takich transakcji. Wystawianie e-faktur, na których nie widnieje kwota VAT jest uzasadnione ze względu na wymogi wynikające z podatku dochodowego mające wpływ na przychód lub koszty w tym podatku, a także związane z tym rozliczenia potwierdzające dokonanie transakcji. Faktury takie mają również znaczenie w przypadku sprzedaży dla podatników nieodliczających VAT, którzy muszą posiadać dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dla potrzeb rachunkowości.Warunkiem uznania faktury za fakturę ustrukturyzowaną będzie nadanie numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. Data przydzielenia fakturze numeru KSeF będzie uznana za datę otrzymania faktury przez nabywcę.🟣 Podmioty nieobjęte obowiązkiem wystawiania e-fakturObowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium Polski. Wystawienie e-faktury przez te podmioty będzie fakultatywne. Podatnik nieposiadający siedziby lub stałego miejsca jej prowadzenia w Polsce będzie wystawiać fakturę poza KSeF. Wyjątkiem będą podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które zdecydują się na fakultatywne korzystanie z KSeF. W takim przypadku podmioty te będą mogły wystawiać e-faktury.E-faktury wystawiane na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia w Polsce będą im udostępniane w dowolnej postaci i w sposób z nimi uzgodniony.Obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci także podatnicy korzystający z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziale 7, 7a i 9 ustawy o VAT (z wyłączeniem podatników korzystających z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, którzy będą obowiązani do wystawiania e-faktur), tj. korzystający z procedury nieunijnej dotyczącej niektórych usług, szczególnej procedury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób, szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych. Podmioty te nie będą miały fakultatywnej możliwości wystawiania e-faktur.Ponadto, realizując zasadę powszechności stosowania KSeF, planuje się zrezygnować z możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących. Mając jednak na uwadze konieczność dostosowania się rynku do takiej zmiany, ograniczenie ma być wprowadzone od 1 stycznia 2025 r.🟣 E-faktury korygującePrzy użyciu KSeF będą wystawiane także faktury korygujące. Faktury korygujące wystawione po wejściu w życie omawianej nowelizacji, bez względu na to, czy zostały wystawione przy użyciu KSeF czy poza KSeF (w związku z tym, że zostały wystawione przed wejściem przepisów o obligatoryjnym e-fakturowaniu), jeśli będą wystawione przez podatnika posiadającego siedzibę lub stałe miejsce jej prowadzenia w Polsce, będą wystawiane w KSeF.W związku z obligatoryjnym stosowaniem KSeF przez większość podatników wprowadzona zostanie zasada, zgodnie z którą po stronie podatku należnego obniżenia podstawy opodatkowania będzie dokonywać się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawi e-fakturę korygującą. Podatnicy wystawiający faktury korygujące we wskazany sposób nie będą obowiązani do posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określonych w tej fakturze oraz potwierdzającej, że warunki te zostały spełnione. Stanowi to uproszczenie zasad związanych z korygowaniem podatku należnego.Analogicznie nabywca będzie obowiązany do skorygowania podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma e-fakturę korygującą. Zmiany te zapewnią neutralność rozliczenia VAT zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy.Jednocześnie zachowana zostanie zasada, zgodnie z którą, jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty VAT naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.źródło:pit.pl
Zobacz więcej artykułów

Opinie o nas

Kompetencja, fachowość i doświadczenie pracowników Biura Rachunkowego Onesta zapewniają najwyższy poziom obsługi zarówno w trakcie codziennej współpracy, jak i w trakcie przeprowadzanych kontroli podatkowych.

Rafał

Dobra organizacja pracy w prowadzeniu księgowości i sumienność sprawia, że zdecydowanie możemy zarekomendować Biuro Rachunkowe Onesta.

Daniel

Współpraca z Biurem Rachunkowym Onesta to profesjonalna opieka i solidne wsparcie dla biznesu, ale także przyjemność dla jego właścicieli. Szczerze rekomendujemy skorzystanie z usług każdemu, kto szuka perfekcjonizmu i ceni sobie utrzymanie przyjaznych relacji ze swoimi partnerami biznesowymi.

Mateusz

Nasi partnerzy

Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług współpracujemy z:

Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Rozumiem