Świadczymy usługi

Gwarantujemy współpracę na najwyższym poziomie, w ramach której zapewniamy rzetelność oraz terminowość, mając na uwadze dobro Twojej firmy.

Księgowość Poznań

Skontaktuj się, zmień biuro na nasze i ciesz się profesjonalną obsługą. Każdy przedsiębiorca wie, że dobra księgowa w firmie to skarb. Dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom

Czytaj więcej

Biuro Kadrowe i Płacowe Poznań

Skontaktuj się, zmień biuro na nasze i ciesz się profesjonalną obsługą. Prowadząc firmę dobrze wiesz jak ważna jest terminowość oraz dokładność w rozliczaniu podatków, obliczaniu

Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla Ciebie i rodziny

Skontaktuj się z nami i śpij spokojnie, bo jest ktoś, na kim możesz polegać.
 

Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla firm i pracowników

Skontaktuj się z nami, pomagamy dbać nie tylko o majątek firmowy, ale też o pracowników - ich życie i zdrowie.

Czytaj więcej

Kilka interesujących faktów

29.590

tyle firm rozpoczęło działalność w 2015 roku

5.092440

limit prowadzenia ksiąg rachunkowych

1.850

minimalne wynagrodzenie w 2016 roku

Oferta specjalna

Oferujemy do 40% zniżki*

*przy skorzystaniu z pakietu usług

Sprawdź cennik

Aktualności

Jako pasjonaci wszelkich spraw związanych z księgowością zapraszamy do lektury naszego bloga, na łamach którego dzielimy się z Państwem naszą wiedzą, poradami i ciekawostkami.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 miesięcy temu

➡ Limity płatności gotówkowych w 2024 roku

Zakaz płatności gotówką w transakcjach powyżej 8.000 zł miał zacząć obowiązywać już od Nowego Roku. Trzykrotne zmiany w przepisach w tym zakresie uchyliły jednak te restrykcje. Jakie limity obowiązywać będą ostatecznie od przyszłego roku?

Nowe, rygorystyczne limity płatności gotówką uchwalone zostały już w ramach tzw. Polskiego Ładu. Uchwalone wówczas ograniczenia dla płatności gotówkowych nie weszły jednak w życie od razu, lecz miały zacząć obowiązywać w późniejszych terminach.

Obecny limit płatności gotówkowych wynosi 15.000 zł i dotyczy tylko transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Nowelizacja ustawy zawarta w ramach Polskiego Ładu przewidywała jednak obniżenie tego limitu do kwoty 8.000 zł. Co więcej, nowe przepisy wprowadzały również zupełnie nowy limit dla obrotu gotówkowego, tj. dla płatności dokonywanych na rzecz firmy przez konsumenta. Limit dla takich płatności konsumenckich miał wynieść 20.000 zł.

Przepisy dotyczące nowych, znacznie obniżonych limitów zostały uchwalone i opublikowane w Dzienniku Ustaw w 2021 roku. Zgodnie z nowymi przepisami, zaostrzone restrykcje dotyczące używania gotówki, miały zacząć obowiązywać już w 2023 roku.

Pod koniec 2022 roku uchwalona została jednak kolejna nowelizacja w tym zakresie. Znowelizowane przepisy utrzymywały co prawda wspomniane wyżej limity, ale przesuwały termin ich wejścia w życie o całe 12 miesięcy. Zgodnie z tą wersją przepisów, nowe limity miały zatem zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

W kwietniu 2023 roku do Sejmu niespodziewanie trafił jednak kolejny, trzeci już projekt ustawy, zmieniający przepisy o limitach gotówkowych. Ta nowelizacja jednak nie zakładała ani przesunięcia terminów, ani nawet zmiany wprowadzonych już limitów. Ku ogromnemu zaskoczeniu, przepisy trzeciej nowelizacji całkowicie uchylały bowiem zmiany wprowadzone w pierwszej i drugiej nowelizacji.

Wspomniana, trzecia nowelizacja przepisów o limitach gotówkowych, po uchwaleniu przez Sejm i podpisie Prezydenta, została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że nowych, rygorystycznych limitów nie będzie w ogóle.

Uchylenie poprzedniej wersji przepisów oznacza zatem, iż limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami w 2024 roku utrzymany zostanie na dotychczasowym poziomie 15.000 zł.

Uchwalenie nowych przepisów oznacza również utrzymanie braku ograniczeń gotówkowych dla transakcji z udziałem konsumentów. Co istotne, nowe przepisy nie przewidują również wprowadzenia takich ograniczeń w przyszłości.
... Czytaj dalejZwiń

3 miesięcy temu

➡ Korzyści dla przedsiębiorców korzystających z KSeF

Już wiadomo, że większość przedsiębiorców będzie zobowiązana wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. Jedynie przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego mają termin ten odroczony do 1 stycznia 2025 r.
Jakie są korzyści korzystania z KSeF?.

Założeniem wprowadzenia KSeF jest m in. dalsze ograniczenia luki w podatku od towarów i usług. Od kilku lat ustawodawca wprowadza kolejne narzędzie mające na celu jej uszczelnienie. I tak w systemie podatkowym obowiązuje już konieczność przesyłania jednolitych plików kontrolnych (JPK), mechanizm podzielonej płatności (split payment), możliwość czasowego zablokowania rachunku bankowego, czy opodatkowania transakcji, która nie wywołuje skutków podatkowych (klauzula o unikaniu opodatkowania – GAAR).

🟣 KSeF-elektroniczna faktura w kilka minut u nabywcy

Krajowy System e-Faktur dołącza do ww. narzędzi. W przypadku wystawienia faktury w systemie, w pierwszej kolejności jest ona udostępniana organom skarbowym. Dopiero później trafia do kontrahenta. Według zapewnień Ministerstwa Finansów cały obieg ma się odbywać w czasie rzeczywistym, co oznacza, że w ciągu kilku minut faktura powinna znaleźć się u nabywcy.

🟣 Czy wprowadzenie KSeF dołoży kolejnych obowiązków przedsiębiorcom i stanowi kolejne rozszerzenie uprawnień organów skarbowych?

Niewątpliwą korzyścią z wystawiania faktur w systemie jest właśnie czas dostarczenia ich nabywcy. Skrócenie czasu doręczenia faktury oznacza również skrócenie czasu otrzymania płatności. Jeśli bowiem faktura ma być zapłacona w terminie siedmiu dni od jej otrzymania, a doręczenie np. pocztą trwa 5 dni roboczych (+ sobota i niedziela), sprzedawca może czekać na otrzymanie płatności nawet 14 dni.

🟣 Doręczenie faktury w KSeF

Doręczenie faktury wystawionej w KSeF następuje tego samego dnia, a zatem powyższy termin skraca się do 7 dni. Odbiorca faktury nie ma możliwości nieodebrania faktury tak jak np. przy doręczeniu pocztą tradycyjną, czy mailową. Uznaje się ją bowiem za doręczoną z momentem nadania jej numeru identyfikacyjnego. Nie ma więc możliwości, by odbiorca nie odebrał awiza, czy nie przesłał potwierdzenia odbioru maila. Ograniczy to konieczność finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw kredytami, czy pożyczkami. Poprawie ulegnie bowiem ich płynność finansowa.

🟣 Archiwizacja dokumentów

Niewątpliwie zaletą wprowadzenia systemu elektronicznego jest archiwizacja dokumentów. KSeF ma bowiem przechowywać faktury przez 10 lat. Po pierwsze zatem przedsiębiorcy nie będą ponosić kosztów przechowywania dokumentów. Po drugie natomiast zlikwidowany zostanie problem „zaginionych” faktur. W związku z tym, że faktury będą miały postać elektroniczną, będą dostępne dla przedsiębiorcy z każdego miejsca, w którym się znajduje.

🟣 KSeF ile to będzie kosztować?

Wdrożenie KSeF może wiązać się także z poniesieniem wydatków na przystosowanie użytkowanych programów służących do fakturowania do nowych wymagań. Wydatki takie należy traktować jako koszty pośrednio związane z przychodami. Mogą one być odliczane w miesiącu, w którym zostały poniesione. Natomiast w przypadku zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania, należy włączyć je do ewidencji środków niematerialnych i prawnych i amortyzować. Nie można w takim wypadku ujmować wydatku w bieżących kosztach.

źródło:

pit.pl
... Czytaj dalejZwiń

3 miesięcy temu

➡ Zatrudnienie pracownika w firmie – umowa o pracę, zlecenie a może umowa o dzieło?

W trakcie prowadzania działalności gospodarczej przedsiębiorcy wielokrotnie mają potrzebę zatrudnienia pracownika? Co wybrać, umowę o pracę zlecenie czy dzieło? Jakie są obowiązki w czasie zatrudnienia pracownika? Jakie różnice między umową o pracę, zleceniem czy umową o dzieło?

🟣 Umowa o pracę

Podstawowa forma zatrudnienia określona przez Kodeks pracy to umowa o pracę. Zasady jej zawierania określa Kodeks pracy. Przy zatrudnianiu pracownika na umowę o pracę pracodawca ma określone obowiązki. Musi skierować pracownika na badania lekarskie, następnie trzeba określić zasady zatrudnienia. W umowie o pracę należy określić strony umowy, wskazać adres siedziby pracodawcy oraz określić rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i wynagradzania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowę o pracę można zawrzeć na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony. W umowie należy wskazać dzień rozpoczęcia pracy oraz wymiar czasu pracy np. cały etat, oraz określić wynagrodzenie, oraz jego składniki.

Wynagrodzenie w umowie o pracę wskazuje się brutto i nie może być ono mniejsze o minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 3.600 zł . W przypadku umowy na okres próbny pracodawca ma obowiązek wskazać, na jaki czas zawarta zostanie umowa na czas określony, po zakończeniu okresu próbnego.

Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na umowę o pracę, musi pamiętać o przeprowadzeniu szkolenia bhp dla zatrudnianego pracownika. Umowę o pracę należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy / rozpoczęcia pracy.

🟣 Umowa zlecenie

Umowa zlecenie, uregulowana została poza Kodeksem pracy. Jest to umowa starannego działania i w jej treści należy wskazać, jakie czynności ma wykonać zleceniobiorca. W umowie należy określić czas trwania zlecenia oraz wysokość wynagrodzenia, oraz sposób rozliczenia. W zakresie umowy zlecenia trzeba być ostrożnym. Bowiem kiedy chcemy mieć pracownika na stałe, który w stałym miejscu i godzinach wykonuje prace, jest podporządkowany pracodawcy w zakresie organizacyjny i służbowym to taka umowa może być w razie kontroli Inspekcji Pracy potraktowana jak umowa o pracę. Zawieranie umów zlecenie może być potraktowane jako wykroczenie, jeżeli umowa jest wykonywana jak umowa o pracę. W takiej sytuacji przedsiębiorca może otrzymać mandat, zostać zobowiązany do zawarcia umowy o pracę oraz wypłacenia wynagrodzenia jak za umowę o pracę i rozliczenia urlopu wypoczynkowego.

W przypadku umowy zlecenia trzeba pamiętać o wskazaniu od kiedy i do kiedy ma być zawarta umowa. W umowie tej należy opisać, co dokładnie zleceniobiorca ma wykonywać. Nie należy określać i używać takich pojęć jak np. „stanowisko”. W umowie powinna być wskazana stawka wynagrodzenia brutto za godzinę, nie mniejsza niż aktualnie obowiązująca stawka godzinowa, aktualnie wynosząca 23,50 zł.

Stroną umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Umowę tą można wypowiedzieć praktycznie w każdym momencie.

W przypadku zawarcia umowy zlecenia należy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy zgłosić ją do ZUS.

Trzeba też pamiętać, że zleceniobiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przepracowanego czasu. W ewidencji zleceniobiorca powinien wskazać, ile godzin przepracował, w danym miesiącu do rozliczenia według określonej w umowie stawki.

W przypadku umowy zlecenia zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania współpracownika na badania lekarskie czy przeprowadzenia szkolenia bhp.

🟣Umowa o dzieło

W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie potrzebuje pracownika na stałe, może rozważyć zawarcie umowy na wykonanie określonego zadania, w tym przypadku może skorzystać z uregulowanej w Kodeksie cywilnym umowy o dzieło. W przypadku tej umowy przedsiębiorca nie musi odprowadzać do ZUS składek. Jednak żeby umowa była umową o dzieło, muszą być spełnione określone przesłanki.

Umowa o dzieło nazywana jest umową rezultatu, czyli odmiennie niż umowa zlecenia, która jest umową starannego działania.

W przypadku umowy o dzieło powinien być jej efektem określony rezultat, np. wykonana strona internetowa czy wykonany nowy mebel. Umowę o dzieło przedsiębiorca musi zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od jej zawarcia na druku ZUS RUD. Brak zgłoszenia umowy do ZUS może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5.000 zł.

🟣 Plusy i minusy umowy o pracę, zlecenia i dzieła

W przypadku umowy o pracę pracownik otrzymuje gwarancję minimalnego wynagrodzenia, prawo do urlopu, ubezpieczenia społecznego i wielu przypadkach ochrony stosunku pracy. W przypadku umowy o pracę i zlecenia inaczej kształtuje się odpowiedzialność pracownika. W przypadku umowy o pracę, jeżeli szkoda została przez pracownika wyrządzona nieumyślnie, wtedy wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. W sytuacji kiedy szkoda została wyrządzona umyślenie, pracownik ma obowiązek naprawienia całej szkody. Zleceniobiorca z kolei odpowiada za wyrządzone szkody całym swoim majątkiem. Dlatego zawierając taką umowę, będąc zleceniobiorcą, warto pomyśleć o wykupieniu polisy OC lub ograniczeniu zakresu odpowiedzialności. W zakresie umowy o pracę w Kodeksie pracy uregulowano kwestie wypowiedzenia, są to odpowiednio 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące. W przypadku zlecenia można wypowiedzieć umowę praktycznie w każdym czasie.

W czasie umowy zlecenia, zleceniobiorcy nie przysługuje urlop. Pracodawca osobie zatrudnionej na umowę o pracę ma też obowiązek udzielić urlopu na żądanie czy urlopów okolicznościowych. Pracujący na umowę zlecenia czy dzieło takich przywilejów nie mają.

W przypadku umowy o pracę pracownik ma prawo do ubezpieczeń społecznych. Pracodawca i pracownik odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, emerytalne oraz rentowe. Pracownikowi przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego oraz zasiłku chorobowego.

Z kolei zleceniobiorca opłaca tylko składkę zdrowotną, wypadkową, rentową i emerytalną, składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. W przypadku kiedy zleceniobiorca nie zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego, nie ma prawa do zwolnienia lekarskiego i uzyskania zasiłku chorobowego. To samo dotyczy prawa do zasiłku macierzyńskiego czy do opieki nad dzieckiem.
... Czytaj dalejZwiń

Zobacz więcej artykułów

Opinie o nas

Nasi partnerzy

Aby zapewnić Państwu najwyższą jakość oferowanych przez nas usług współpracujemy z:

Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Rozumiem