Informacja dla użytkowników

  • Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych nam w trakcie korespondencji jest Biuro Rachunkowe Onesta, ul. Strzeszyńska 35/37 pokój 41, 60-479 Poznań, NIP: 777-253-41-07.
  • Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów prowadzonej korespondencji oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.
  • Przekazane nam dane osobowe za pomocą poczty e-mail będą udostępniane na podstawie powierzenia firmie zapewniającej nam dostęp do skrzynki e-mail.
  • Mają Państwo prawo żądać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu.
  • Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.