Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu biuro-onesta.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne
 • Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów serwera).
 • Serwis internetowy biuro-onesta.pl (zwany dalej Serwisem) prowadzony jest przez Biuro Rachunkowe Onesta, ul. Strzeszyńska 35/37 pokój 41, 60-479 Poznań, NIP: 777-253-41-07 (zwany dalej Administratorem).
 • Możesz się z nami skontaktować wysyłając maila na adres kontakt@biuro-onesta.pl lub dzwoniąc na numer 61 22 61 055.
 • Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
 • Użytkownikiem Serwisu jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z możliwości wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje o sobie np. wysyłając formularz zapytania.
  • Automatycznie za wiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
Rozdział 2 Dane osobowe przekazane przez Użytkownika
 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO, a administrator zapewnia:
  • Szyfrowanie danych osobowych.
  • Przyjęcia stosownych polityk wewnętrznych mających na celu zapewnienie poufności, integralności, dostępności, odporności systemów, możliwości szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych.
  • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.
  • Korzystanie wyłącznie z Podmiotów przetwarzających, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych.
 • Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza, do którego wprowadzane są dane, np. w celu prowadzenia korespondencji. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej korespondencji, a po jej zakończeniu do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.
 • Użytkownik Serwisu ma prawo do: wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, wraz z umotywowaniem swojego wniosku w przypadku zgłoszenia sprzeciwu. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania tożsamości osób, których wniosek ma rozpatrzyć.
 • Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do zawarta droga mailową usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Administratora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Serwisu lub realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, np. utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email.
Rozdział 3 Informacje o plikach cookies
 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są u Ciebie na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej.
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp.
  • Śledzenia aktywności Użytkownika w Serwisie w celu lepszego dopasowania treści reklamowych, poprzez np. ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który w ciągu ostatnich 30 dni odwiedził Serwis.
 • Administrator przekazanych przez Klienta danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), nie wykorzystuje do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej Klienta, jego zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies:
  • Cookie tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,
  • Cookie stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Rozdział 4 Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer
 • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Dane te mogą zawierać min.:
  • Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.
  • Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Serwisu.
  • Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Serwisu (jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw. “linka”).
  • Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.
  • Informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu możemy dowiedzieć się skąd jesteś (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Rozdział 5 Informacje końcowe i prawne
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Serwisu.
 • Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 • W przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystujemy ciasteczka aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując zgadzasz się na ich wykorzystanie. Polityka prywatności Rozumiem