TAG: rozliczanie pracowników

Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej

10 sierpnia 2016

Delegacje zagraniczne, podobnie jak te krajowe, rządzą się własnymi prawami. Pracownikowi oddelegowanemu w podróż służbową należy się zwrot kosztów poniesionych w związku z jej odbyciem oraz diety za każdy dzień,

Czytaj więcej